Актуальні питання сучасної психології : матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (Суми, 15 травня 2014 р.) / за ред.: С. Б. Кузікової, І. М. Щербакової, К. М. Пасько та ін.). – Суми : Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2014. – 388 с.