Актуальні питання природничо-математичної освіти : збірник наукових праць / [ред. кол.: О. В. Михайличенко, Г. Ю. Ніколаї, А. А. Сбруєва, О. С. Чашечникова, А.І . Кудренко та ін.]. – Суми : ВВП «Мрія», 2014. – № 3. – 216 с.