Актуальні питання природничо-математичної освіти : збірник наукових праць / [ред. кол.: О. В. Михайличенко, Г. Ю. Ніколаї, А. А. Сбруєва, О. С. Чашечникова, А. І. Кудренко та ін.]. – Суми : ВВП «Мрія», 2013. – № 1. – 184 с.