Актуальні питання природничо-математичної освіти : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; редкол.: В. Г. Бевз, В. Ватсон, Л. П. Величко та ін., голова редкол. О. С. Чашечникова. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. – № 7-8. – 260 с.