Актуальні питання мистецької освіти та виховання : збірник наукових праць. Вип. 2 (2) / Гол. ред. Г.Ю.Ніколаї. – Суми : видавничо-виробниче підприємство «Мрія», 2013. – 224 с.