Актуальні питання мистецької освіти та виховання [Текст] : збірник наукових праць. Вип. 2 (8) / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Г. Ю. Ніколаї, А. Валюга, Н. П. Гуральник та ін.]. – Суми : ФОП Цьома С. П., 2016. – 304 с.