Актуальні питання мистецької освіти та виховання [Текст] : збірник наукових праць. Вип. 1 (9) / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; редкол.: Г. Ю. Ніколаї, А. Валюха, Н. П. Гуральник [та ін.]. – Суми : ФОП Цьома С.П., 2017. – 246 с.