Актуальні питання мистецької освіти та виховання [Текст] : збірник наукових праць. Вип. 1 / 2 (5 / 6) / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; гол. ред. Г. Ю. Ніколаї. – Суми : Видавничо-виробниче підприємство «Мрія», 2015. – 300 с.