Актуальні питання мистецької освіти та виховання [Текст] : збірник наукових праць. Вип. 1/2 (3/4) / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; гол. ред. Г. Ю. Ніколаї. – Суми : Видавничо-виробниче підприємство “Мрія”, 2014. – 248 с.