Зуєв П.К. Хрестоматія з акомпаніаторської практики: аранжування та виконавська редакція вокально-хорових творів сучасних українських композиторів для баяна, акордеона : навч. посіб. для студ. муз.-пед. спеціальн. вищ. навч. закл. освіти / П.К. Зуєв, Л.В. Зуєва. – Ч.3. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2012. – 131 с.