Тарєлкін Ю.П. Основи сучасної філософії : навч. посібн. для підготовки до семін. занять та екзаменів / Ю.П. Тарєлкін, В.О. Цикін. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – 288 с.