Щербакова І. М. Психологія праці: теоретичні і методологічні основи наукових досліджень : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / І. М. Щербакова. – Суми : СумДПУ імені А.С.Макаренка, 2014. – 144 с.