Самодай В.П. Технологія готельної справи : навч. посібник / В.П. Самодай. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2012. – 308 с.