Підготовча частина занять у футболі (зміст, методика проведення) : метод. рекомендації до вивчення курсу спортивних та рухливих ігор : для студ. пед. навч. закладів / [уклад.: О.В.Міщенко, І.М.Кравченко, В.В.Гладков]. – Суми : СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2009. – 44 с.