Бугрій В.С. Конотопська битва 1659 р. : методичний посібник для вчителів історії / В. С. Бугрій, Ю. В. Ніколенко. – Суми : СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2007. – 28 с.