Природничо-географічний факультет

Гідрохімічний моніторинг поверхневих природних вод Сумщини

Копрофільні аскоміцети заповідників на національних природних парків України

Географія Сумської області: особливості природи, соціально-економічного розвитку і раціонального природокористування

Адаптаційні реакції організму до ендогенних та екзогенних факторів середовища