Природничо-географічний факультет

Гідрохімічний моніторинг поверхневих природних вод Сумщини

Копрофільні аскоміцети заповідників на національних природних парків України

 1. Буцик, А. С. Нові знахідки роду Arnium Nitschke ex G. Winter в Україні [Текст] / А. С. Буцик, С. В. Степановська // Теоретичні та прикладні аспекти досліджень з біології, географії та хімії : матеріали I Всеукраїнської наукової конференції студентів та молодих учених, 25 квітня 2017 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: В. І. Шейко, Г. Я. Касьяненко, Ю. І. Литвиненко та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2017. – С. 10–12.
 2. Васильєва, І. В. Облігатнопаразитні мікроміцети околиць м. Ромни [Текст] : (Сумська область) / І. В. Васильєва // Актуальні проблеми дослідження довкілля : матеріали VIII Міжнародної наукової конференції, присвяченої 10-річчю створення Гетьманського національного природного парку, 24–26 травня 2019 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Природничо-географічний ф-т та ін.; [редкол.: В. І. Шейко, Г. Я. Касьяненко, Ю. І. Литвиненко та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2019. – С. 50–52.
 3. Величко, Н. В. Копрофільні аскоміцети долини річки Сейм [Текст] : (Сумська область) / Н. В. Величко, Т. В. Хандюк // Актуальні проблеми дослідження довкілля : матеріали VIII Міжнародної наукової конференції, присвяченої 10-річчю створення Гетьманського національного природного парку, 24-26 травня 2019 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Природничо-географічний ф-т та ін.; [редкол.: В. І. Шейко, Г. Я. Касьяненко, Ю. І. Литвиненко та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2019. – С. 53–55.
 4. Голубцова, Ю. И. Новые и малоизвестные для Украины виды копрофильных аскомицетов [Текст] / Ю. И. Голубцова, А. С. Кравцов // Актуальні проблеми дослідження довкілля : IV Всеукраїнська наукова конференція з міжнародною участю для молодих учених, (19-21 травня 2011 р., м. Суми) / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Природничо-географічний ф-т та ін. ; [редкол.: Г. Я. Касьяненко, Ю. І. Голубцова, О. Г. Корнус та ін.]. – Суми : [Вінниченко М. Д.], 2011. – С. 32–39.
 5. Елеонора Захарівна Коваль [Текст] : (до 90-річчя від дня народження) : [відома українська вчена-мікологиня] / Н. А. Бісько [та ін.] // Український ботанічний журнал. – 2020. – Т. 77, № 4. – С. 344–346.
 6. Запорожець, Г. В. Консортивні зв’язки фітопатогенних мікроміцетів Гетьманського національного природного парку [Текст] / Г. В. Запорожець // Теоретичні та прикладні аспекти досліджень з біології, географії та хімії : матеріали II Всеукраїнської наукової конференції студентів та молодих учених, 25 квітня 2018 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: В. І. Шейко, Н. Н. Чайченко, Г. Я. Касьяненко та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2018. – С. 26–29.
 7. Карпенко, К. К. Макроміцети урочища «Гулевогорська дача» Охтирського лісництва у межах території Гетьманського національного природного парку [Текст] / К. К. Карпенко, Я. А. Завора // Природничі науки : збірник наукових праць / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. П. Вакал, Ю. І. Литвиненко, О. В. Говорун та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – Вип. 11. – С. 13–17.
 8. Леонтьєв, Д. В. Включення міксоміцетів до Червоної книги України: доцільність, критерії відбору та рекомендовані види [Текст] : [міксоміцети – слизисті гриби] / Д. В. Леонтьєв, І. І. Яцюк, А. В. Кочергіна // Український ботанічний журнал. – 2020. – Т. 77, № 3. – С. 189–203.
 9. Литвиненко, Ю. І. Історія мікологічних досліджень на території Гетьманського національного природного парку [Текст] / Ю. І. Литвиненко, К. К. Карпенко // Актуальні проблеми дослідження довкілля : матеріали VIII Міжнародної наукової конференції, присвяченої 10-річчю створення Гетьманського національного природного парку, 24–26 травня 2019 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Природничо-географічний ф-т та ін.; [редкол.: В. І. Шейко, Г. Я. Касьяненко, Ю. І. Литвиненко та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2019. – С. 26–31.
 10. Литвиненко, Ю. І. Копрофільні аскоміцети долини р. Сула в межах Білопільського району Сумської області [Текст] / Ю. І. Литвиненко, Н. В. Степановська // Природничі науки : збірник наукових праць / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. П. Вакал, Ю. І. Литвиненко, О. В. Говорун та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – Вип. 11. – С. 17–23.
 11. Литвиненко, Ю. І. Облігатнопаразитні фітотрофні мікроміцети наземних екосистем долини р. Сула Роменського району Сумської області [Текст] / Ю. І. Литвиненко, І. В. Васильєва // Природничі науки : збірник наукових праць / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: В. І. Шейко, Г. Я. Касьяненко, Ю. І. Литвиненко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2019. – Вип. 16. – С. 31–38.
 12. Литвиненко, Ю. І. Субстратна приуроченість копрофільних аскоміцетів [Текст] / Ю. І. Литвиненко, Я. О. Ханко, А. Є. Міронець // Актуальні проблеми дослідження довкілля : матеріали VII Міжнародної наукової конференції, присвяченої 80-річчю з дня заснування Ботанічного саду СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 12–14 жовтня 2017 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Природничо-географічний ф-т та ін.; [редкол.: Г. Я. Касьяненко, Ю. І. Литвиненко, А. О. Корнус та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2017. – С. 45–49.
 13. Литвиненко, Ю. І. Сукцесійні зміни видового складу копрофільних аскоміцетів [Текст] / Ю. І. Литвиненко, С. В. Степановська // Природничі науки : збірник наукових праць / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: В. І. Шейко, А. П. Вакал, Ю. І. Литвиненко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2017. – Вип. 14. – С. 32–40.
 14. Міронець, А. Є. Попередні відомості про копрофільні аскоміцети Національного природного парку “Деснянсько-Старогутський” та прилеглих територій [Текст] / А. Є. Міронець, Ю. І. Литвиненко // Теоретичні та прикладні аспекти досліджень з біології, географії та хімії : матеріали I Всеукраїнської наукової конференції студентів та молодих учених, 25 квітня 2017 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: В. І. Шейко, Г. Я. Касьяненко, Ю. І. Литвиненко та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2017. – С. 35–38.
 15. Нишенко, В. В. Нова знахідка Erysiphe macleayae R. Y. Zheng & G. Q. Chen на території Буринського району Сумської області [Текст] / В. В. Нишенко // Актуальні проблеми дослідження довкілля : матеріали VIII Міжнародної наукової конференції, присвяченої 10-річчю створення Гетьманського національного природного парку, 24–26 травня 2019 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Природничо-географічний ф-т та ін.; [редкол.: В. І. Шейко, Г. Я. Касьяненко, Ю. І. Литвиненко та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2019. – С. 108–110.
 16. Новый буклет о музеях Сумщины [Текст] : [Управление культуры Сумской ОГА представило буклет “Культурные сокровища Сумщины: музеи и заповедники”] // Ваш шанс. – 2021. – № 4, 27 января-3 февраля. – С. 15 А.
 17. Пасайлюк, М. В. Порівняльний аналіз вмісту рутину в плодових тілах деяких макроміцетів [Текст] / М. В. Пасайлюк // Український ботанічний журнал. – 2020. – Т. 77, № 4. – С. 324–330.
 18. Попович, С. Ю. Репрезентованість Pinus cembra (Pinaceae) в природно-заповідному фонді України [Текст] : Червона книга України / С. Ю. Попович, Н. В. Михайлович, Т. С. Грисюк // Український ботанічний журнал. – 2019. – Т. 76, № 6. – С. 533–541.
 19. Придюк, М. П. Нові та маловідомі для України представники роду Cortinarius (Cortinariaceae, Basidiomycota), виявлені у Національному природному парку “мале Полісся” [Текст] : [Cortinarius (Cortinariaceae, Basidiomycota) – павутинник – сімейство грибів порядку агарикових] / М. П. Придюк // Український ботанічний журнал. – 2020. – Т. 77, № 1. – С. 16–22.
 20. Придюк, М. П. Перша знахідка в Україні рідкісного в Європі виду Entoljma graphitipes Entoljmataceac [Текст] : [Entoljma graphitipes Entoljmataceac – ентоломні графітипи (агарикові гриби)] / М. П. Придюк, М. О. Зикова // Український ботанічний журнал. – 2020. – Т. 77, № 2. – С. 113–116.
 21. Про перейменування деяких територій та об’єктів природно-заповідного фонду [Текст] : постанова від 09.10.20 р., № 951 / Україна. Кабінет Міністрів // Урядовий кур’єр. – 2020. – № 201, 16 жовтня. – С. 15.
 22. Рекіта, І. М. Базидіомакроміцети лівобережжя р. Тересва в Тячівському районі Закарпатської області [Текст] / І. М. Рекіта // Природничі науки : збірник наукових праць / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. П. Вакал, Ю. І. Литвиненко, О. В. Говорун та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – Вип. 11. – С. 25–33.
 23. Топчій, І. В. Попередні відомості про копрофільні аскоміцети Карпатського біосферного заповідника [Текст] / І. В. Топчій, Ю. І. Литвиненко // Теоретичні та прикладні аспекти досліджень з біології, географії та хімії : матеріали II Всеукраїнської наукової конференції студентів та молодих учених, 25 квітня 2018 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: В. І. Шейко, Н. Н. Чайченко, Г. Я. Касьяненко та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2018. – С. 62–64.
 24. Устименко, П. М. Сучасні тенденції динаміки раритетних фітоценозів України та зміна парадигми абсолютної заповідності [Текст] / П. М. Устименко, С. Ю. Попович, Д. В. Дубина // Український ботанічний журнал. – 2019. – Т. 76, № 5. – С. 434–444.
 25. Фитопагенные микромицеты в Республиканском ландшафтном заказнике “Налибокский” [Текст] / С. И. Кориняк [и др.] // Теоретичні та прикладні аспекти досліджень з біології, географії та хімії : матеріали II Всеукраїнської наукової конференції студентів та молодих учених, 25 квітня 2018 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: В. І. Шейко, Н. Н. Чайченко, Г. Я. Касьяненко та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2018. – С. 31–35.
 26. Хандюк, Т. В. Копрофільні аскоміцети – продуценти біологічно активних речовин [Текст] / Т. В. Хандюк, Ю. І. Литвиненко // Теоретичні та прикладні аспекти досліджень з біології, географії та хімії : матеріали II Всеукраїнської наукової конференції студентів та молодих учених, 25 квітня 2018 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: В. І. Шейко, Н. Н. Чайченко, Г. Я. Касьяненко та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2018. – С. 64–67.
 27. Яковлева, А. П. Фітопатогенні мікроміцети долини р. Дернова [Текст] : (Сумська область) / А. П. Яковлева // Актуальні проблеми дослідження довкілля : матеріали VIII Міжнародної наукової конференції, присвяченої 10-річчю створення Гетьманського національного природного парку, 24-26 травня 2019 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Природничо-географічний ф-т та ін.; [редкол.: В. І. Шейко, Г. Я. Касьяненко, Ю. І. Литвиненко та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2019. – С. 134–135.

Географія Сумської області: особливості природи, соціально-економічного розвитку і раціонального природокористування

Адаптаційні реакції організму до ендогенних та екзогенних факторів середовища