Природничо-географічний факультет

Гідрохімічний моніторинг поверхневих природних вод Сумщини

Копрофільні аскоміцети заповідників на національних природних парків України

 1. Акулов, О. Ю. Нові для науки види мікофільних грибів з території Національного природного парку “Гетьманський” [Текст] / О. Ю. Акулов // Актуальні проблеми дослідження довкілля : матеріали IX Міжнародної наукової конференції, 25–27 травня 2021 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Природничо-географічний ф-т та ін. ; [редкол.: В. І. Шейко, Л. П. Міронець, Ю. І. Литвиненко та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2021. – С. 9–11.
 2. Антифунгальна активність макроміцетів проти Penicillium spp. та Rhizopus spp. [Текст] / Т. А. Круподьорова [та ін.] // Сьогодення біологічної науки : матеріали II Міжнародної наукової конференції, 09–10 листопада 2018 р., м. Суми / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; Поліський державний ун-т, Білорусь ; [редкол.: В. І. Шейко, Л. М. Гуніна, М. П. Радзієвська та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2018. – С. 100.
 3. Буцик, А. С. Нові знахідки роду Arnium Nitschke ex G. Winter в Україні [Текст] / А. С. Буцик, С. В. Степановська // Теоретичні та прикладні аспекти досліджень з біології, географії та хімії : матеріали I Всеукраїнської наукової конференції студентів та молодих учених, 25 квітня 2017 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: В. І. Шейко, Г. Я. Касьяненко, Ю. І. Литвиненко та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2017. – С. 10–12.
 4. Васильєва, І. В. Облігатнопаразитні мікроміцети околиць м. Ромни [Текст] : (Сумська область) / І. В. Васильєва // Актуальні проблеми дослідження довкілля : матеріали VIII Міжнародної наукової конференції, присвяченої 10-річчю створення Гетьманського національного природного парку, 24–26 травня 2019 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Природничо-географічний ф-т та ін.; [редкол.: В. І. Шейко, Г. Я. Касьяненко, Ю. І. Литвиненко та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2019. – С. 50–52.
 5. Величко, Н. В. Копрофільні аскоміцети долини річки Сейм [Текст] : (Сумська область) / Н. В. Величко, Т. В. Хандюк // Актуальні проблеми дослідження довкілля : матеріали VIII Міжнародної наукової конференції, присвяченої 10-річчю створення Гетьманського національного природного парку, 24–26 травня 2019 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Природничо-географічний ф-т та ін.; [редкол.: В. І. Шейко, Г. Я. Касьяненко, Ю. І. Литвиненко та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2019. – С. 53–55.
 6. Вертель, В. В. Про потенційну пам’ятку природи місцевого значення “Михайлівська” [Текст] / В. В. Вертель // Актуальні проблеми дослідження довкілля : матеріали IX Міжнародної наукової конференції, 25-27 травня 2021 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Природничо-географічний ф-т та ін. ; [редкол.: В. І. Шейко, Л. П. Міронець, Ю. І. Литвиненко та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2021. – С. 34–39.
 7. Ворфоломєєва, В. І. Перспективи використання базидіальних грибів для конверсії лігнінвмісної сировини [Текст] / В. І. Ворфоломєєва // Сьогодення біологічної науки : матеріали II Міжнародної наукової конференції, 09–10 листопада 2018 р., м. Суми / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; Поліський державний ун-т, Білорусь ; [редкол.: В. І. Шейко, Л. М. Гуніна, М. П. Радзієвська та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2018. – С. 86–88.
 8. Гавриш, П. В. Сучасний стан дослідженості та перспективи подальшого вивчення мікобіоти Національного природного парку “Гетьманський” [Текст] / П. В. Гавриш, О. Ю. Акулов // Актуальні проблеми дослідження довкілля : матеріали IX Міжнародної наукової конференції, 25-27 травня 2021 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Природничо-географічний ф-т та ін. ; [редкол.: В. І. Шейко, Л. П. Міронець, Ю. І. Литвиненко та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2021. – С. 12–16.
 9. Гарбуз, Д. І. Перші знахідки Lasiobelonium nidulus (J.C. Schmidt & Kunze) Spooner на території запроектованого НПП “Ізюмська Лука” (Україна) [Текст] / Д. І. Гарбуз, О. Л. Харькова // Актуальні проблеми дослідження довкілля : матеріали IX Міжнародної наукової конференції, 25–27 травня 2021 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Природничо-географічний ф-т та ін. ; [редкол.: В. І. Шейко, Л. П. Міронець, Ю. І. Литвиненко та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2021. – С. 40–43.
 10. Гетьман, В. І. Національний природний парк “Білоозерський” [Текст] / В. І. Гетьман // Географія та економіка в рідній школі. – 2021. – № 3. – С. 45–48.
 11. Гетьман, В. І. Національний природний парк “Кам’янська Січ” [Текст] / В. І. Гетьман // Географія та економіка в рідній школі. – 2021. – № 2. – С. 39–42.
 12. Голубцова, Ю. И. Новые и малоизвестные для Украины виды копрофильных аскомицетов [Текст] / Ю. И. Голубцова, А. С. Кравцов // Актуальні проблеми дослідження довкілля : IV Всеукраїнська наукова конференція з міжнародною участю для молодих учених, (19–21 травня 2011 р., м. Суми) / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Природничо-географічний ф-т та ін. ; [редкол.: Г. Я. Касьяненко, Ю. І. Голубцова, О. Г. Корнус та ін.]. – Суми : [Вінниченко М. Д.], 2011. – С. 32–39.
 13. Давидов, Д. Доповнення до списку видів судинних рослин спонтанної флори Лівобережного Лісостепу України [Текст] / Д. Давидов // Український ботанічний журнал. – 2021. – Т. 78, № 1. – С. 23–31.
 14. Дерев’янко, О. В. Природно-заповідні об’єкти Лохвицького агролісництва державного підприємства “Полтавське державне лісогосподарське підприємство “Полтаваоблагроліс” [Текст] / О. В. Дерев’янко, А. П. Вакал // Актуальні проблеми дослідження довкілля : матеріали IX Міжнародної наукової конференції, 25–27 травня 2021 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Природничо-географічний ф-т та ін. ; [редкол.: В. І. Шейко, Л. П. Міронець, Ю. І. Литвиненко та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2021. – С. 46–51.
 15. Диченко, Л. О. Фітопатогенні мікроміцети м. Миргород [Текст] / Л. О. Диченко, Т. М. Шкурко // Актуальні проблеми дослідження довкілля : матеріали IX Міжнародної наукової конференції, 25–27 травня 2021 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Природничо-географічний ф-т та ін. ; [редкол.: В. І. Шейко, Л. П. Міронець, Ю. І. Литвиненко та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2021. – С. 51–53.
 16. Елеонора Захарівна Коваль [Текст] : (до 90-річчя від дня народження) : [відома українська вчена-мікологиня] / Н. А. Бісько [та ін.] // Український ботанічний журнал. – 2020. – Т. 77, № 4. – С. 344–346.
 17. Жеребило, В. Флора Олексіївського лугопарку м. Харкова [Текст] / В. Жеребило, Є. Ковалик, Ю. Удод // Актуальні проблеми дослідження довкілля : матеріали IX Міжнародної наукової конференції, 25–27 травня 2021 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Природничо-географічний ф-т та ін. ; [редкол.: В. І. Шейко, Л. П. Міронець, Ю. І. Литвиненко та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2021. – С. 53–58.
 18. Запорожець, Г. В. Консортивні зв’язки фітопатогенних мікроміцетів Гетьманського національного природного парку [Текст] / Г. В. Запорожець // Теоретичні та прикладні аспекти досліджень з біології, географії та хімії : матеріали II Всеукраїнської наукової конференції студентів та молодих учених, 25 квітня 2018 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: В. І. Шейко, Н. Н. Чайченко, Г. Я. Касьяненко та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2018. – С. 26–29.
 19. Згонник, М. О. Нові відомості про афілофороїдні гриби Національного природного парку “Дворічанський” (Україна) [Текст] / М. О. Згонник, Д. О. Ачкасов // Актуальні проблеми дослідження довкілля : матеріали IX Міжнародної наукової конференції, 25–27 травня 2021 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Природничо-географічний ф-т та ін. ; [редкол.: В. І. Шейко, Л. П. Міронець, Ю. І. Литвиненко та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2021. – С. 58–61.
 20. Івашко, О. Єланецький степ відзначив ювілей [Текст] : [в Миколаївській області створено природний заповідник “Єланецький степ”] / О. Івашко // Голос України. – 2021. – № 167, 3 вересня. – С. 10.
 21. Ільченко, Л. Аналогів цього природного заповідника немає ніде у світі. Голова Державного агентства з управління зоною відчуження Сергій Костюк: “У зоні природа повертає собі те, що людина в неї колись забрала” [Текст] / Л. Ільченко ; про робочі будні 30-кілометрової території навколо ЧАЕС розповідає голова Державного агентства з управління зоною відчуження Сергій Костюк // Голос України. – 2021. – № 82, 30 квітня. – С. 1–2.
 22. Карамушка, В. І. Кліматичні загрози біологічному різноманіттю Чернігівського Полісся [Текст] / В. І. Карамушка, С. Г. Бойченко, О. В. Назарова // Актуальні проблеми дослідження довкілля : матеріали IX Міжнародної наукової конференції, 25–27 травня 2021 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Природничо-географічний ф-т та ін. ; [редкол.: В. І. Шейко, Л. П. Міронець, Ю. І. Литвиненко та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2021. – С. 61–64.
 23. Карпенко, К. К. Макроміцети урочища «Гулевогорська дача» Охтирського лісництва у межах території Гетьманського національного природного парку [Текст] / К. К. Карпенко, Я. А. Завора // Природничі науки : збірник наукових праць / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. П. Вакал, Ю. І. Литвиненко, О. В. Говорун та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – Вип. 11. – С. 13–17.
 24. Коваленко, О. А. Екологічна диференціація угруповань класу Littorelletea uniflorae на території НПП “Пирятинський” [Текст] / О. А. Коваленко, М. С. Каліста // Актуальні проблеми дослідження довкілля : матеріали IX Міжнародної наукової конференції, 25–27 травня 2021 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Природничо-географічний ф-т та ін. ; [редкол.: В. І. Шейко, Л. П. Міронець, Ю. І. Литвиненко та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2021. – С. 68–73.
 25. Кориняк, С. И. Анаморфные грибы – возбудители болезней растений в Республиканском биологическом заказнике “Глебковка” [Текст] / С. И. Кориняк, Е. В. Миркина, Е. С. Тумашевич // Актуальні проблеми дослідження довкілля : матеріали IX Міжнародної наукової конференції, 25–27 травня 2021 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Природничо-географічний ф-т та ін. ; [редкол.: В. І. Шейко, Л. П. Міронець, Ю. І. Литвиненко та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2021. – С. 81–85.
 26. Кузнєцов, М. О. Перші відомості про водні гриби Національного природного парку “Гетьманський” [Текст] / М. О. Кузнєцов // Актуальні проблеми дослідження довкілля : матеріали IX Міжнародної наукової конференції, 25–27 травня 2021 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Природничо-географічний ф-т та ін. ; [редкол.: В. І. Шейко, Л. П. Міронець, Ю. І. Литвиненко та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2021. – С. 31–33.
 27. Леонтьєв, Д. В. Включення міксоміцетів до Червоної книги України: доцільність, критерії відбору та рекомендовані види [Текст] : [міксоміцети – слизисті гриби] / Д. В. Леонтьєв, І. І. Яцюк, А. В. Кочергіна // Український ботанічний журнал. – 2020. – Т. 77, № 3. – С. 189–203.
 28. Лимар, В. В. Перша знахідка копрофільного гриба Cheilymenia stercorea (Pers.) Boud. у Національному природному парку “Слобожанський” [Текст] / В. В. Лимар, Т. О. Борисенко // Актуальні проблеми дослідження довкілля : матеріали IX Міжнародної наукової конференції, 25–27 травня 2021 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Природничо-географічний ф-т та ін. ; [редкол.: В. І. Шейко, Л. П. Міронець, Ю. І. Литвиненко та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2021. – С. 86–88.
 29. Литвиненко, Ю. І. Історія вивчення мікроміцетів на території м. Суми та його околиць [Текст] / Ю. І. Литвиненко, С. А. Лучнікова // Актуальні проблеми дослідження довкілля : матеріали IX Міжнародної наукової конференції, 25–27 травня 2021 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Природничо-географічний ф-т та ін. ; [редкол.: В. І. Шейко, Л. П. Міронець, Ю. І. Литвиненко та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2021. – С. 88–90.
 30. Литвиненко, Ю. І. Історія мікологічних досліджень на території Гетьманського національного природного парку [Текст] / Ю. І. Литвиненко, К. К. Карпенко // Актуальні проблеми дослідження довкілля : матеріали VIII Міжнародної наукової конференції, присвяченої 10-річчю створення Гетьманського національного природного парку, 24–26 травня 2019 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Природничо-географічний ф-т та ін.; [редкол.: В. І. Шейко, Г. Я. Касьяненко, Ю. І. Литвиненко та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2019. – С. 26–31.
 31. Литвиненко, Ю. І. Копрофільні аскоміцети долини р. Сула в межах Білопільського району Сумської області [Текст] / Ю. І. Литвиненко, Н. В. Степановська // Природничі науки : збірник наукових праць / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. П. Вакал, Ю. І. Литвиненко, О. В. Говорун та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – Вип. 11. – С. 17–23.
 32. Литвиненко, Ю. І. Облігатнопаразитні фітотрофні мікроміцети наземних екосистем долини р. Сула Роменського району Сумської області [Текст] / Ю. І. Литвиненко, І. В. Васильєва // Природничі науки : збірник наукових праць / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: В. І. Шейко, Г. Я. Касьяненко, Ю. І. Литвиненко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2019. – Вип. 16. – С. 31–38.
 33. Литвиненко, Ю. І. Субстратна приуроченість копрофільних аскоміцетів [Текст] / Ю. І. Литвиненко, Я. О. Ханко, А. Є. Міронець // Актуальні проблеми дослідження довкілля : матеріали VII Міжнародної наукової конференції, присвяченої 80-річчю з дня заснування Ботанічного саду СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 12–14 жовтня 2017 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Природничо-географічний ф-т та ін.; [редкол.: Г. Я. Касьяненко, Ю. І. Литвиненко, А. О. Корнус та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2017. – С. 45–49.
 34. Литвиненко, Ю. І. Сукцесійні зміни видового складу копрофільних аскоміцетів [Текст] / Ю. І. Литвиненко, С. В. Степановська // Природничі науки : збірник наукових праць / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: В. І. Шейко, А. П. Вакал, Ю. І. Литвиненко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2017. – Вип. 14. – С. 32–40.
 35. Мєшков, Я. В. Перша знахідка рідкісного гриба Dermea padi (Alb. & Schwein.) Fr. (Helotiales, Leotiomycetes, Ascomycota) на території НПП “Слобожанський” [Текст] / Я. В. Мєшков, С. В. Грінченко // Актуальні проблеми дослідження довкілля : матеріали IX Міжнародної наукової конференції, 25–27 травня 2021 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Природничо-географічний ф-т та ін. ; [редкол.: В. І. Шейко, Л. П. Міронець, Ю. І. Литвиненко та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2021. – С. 91–93.
 36. Міронець, А. Є. Попередні відомості про копрофільні аскоміцети Національного природного парку “Деснянсько-Старогутський” та прилеглих територій [Текст] / А. Є. Міронець, Ю. І. Литвиненко // Теоретичні та прикладні аспекти досліджень з біології, географії та хімії : матеріали I Всеукраїнської наукової конференції студентів та молодих учених, 25 квітня 2017 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: В. І. Шейко, Г. Я. Касьяненко, Ю. І. Литвиненко та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2017. – С. 35–38.
 37. Нишенко, В. В. Нова знахідка Erysiphe macleayae R. Y. Zheng & G. Q. Chen на території Буринського району Сумської області [Текст] / В. В. Нишенко // Актуальні проблеми дослідження довкілля : матеріали VIII Міжнародної наукової конференції, присвяченої 10-річчю створення Гетьманського національного природного парку, 24–26 травня 2019 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Природничо-географічний ф-т та ін.; [редкол.: В. І. Шейко, Г. Я. Касьяненко, Ю. І. Литвиненко та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2019. – С. 108–110.
 38. Новый буклет о музеях Сумщины [Текст] : [Управление культуры Сумской ОГА представило буклет “Культурные сокровища Сумщины: музеи и заповедники”] // Ваш шанс. – 2021. – № 4, 27 января-3 февраля. – С. 15 А.
 39. Пасайлюк, М. В. Порівняльний аналіз вмісту рутину в плодових тілах деяких макроміцетів [Текст] / М. В. Пасайлюк // Український ботанічний журнал. – 2020. – Т. 77, № 4. – С. 324–330.
 40. Піддубина, М. Г. Експансія Prunus spinosa у відділенні “Михайлівська цілина” Українського степового природного заповідника НАН України [Текст] / М. Г. Піддубина // Актуальні проблеми дослідження довкілля : матеріали IX Міжнародної наукової конференції, 25-27 травня 2021 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Природничо-географічний ф-т та ін. ; [редкол.: В. І. Шейко, Л. П. Міронець, Ю. І. Литвиненко та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2021. – С.93–95.
 41. Попова, О. М. Поширення в Україні рідкісного виду Pisolithus arhizus (Boletales, Basidiomycota) [Текст] / О. М. Попова // Український ботанічний журнал. – 2021. – Т. 78, № 2. – C. 139–144.
 42. Попович, С. Ю. Репрезентованість Pinus cembra (Pinaceae) в природно-заповідному фонді України [Текст] : Червона книга України / С. Ю. Попович, Н. В. Михайлович, Т. С. Грисюк // Український ботанічний журнал. – 2019. – Т. 76, № 6. – С. 533–541.
 43. Придюк, М. П. Нові знахідки видів роду Galerina (Hymenogastraceae) в Україні [Текст] / М. П. Придюк // Український ботанічний журнал. – 2021. – Т. 78, № 3. – С. 201–213.
 44. Придюк, М. П. Нові та маловідомі для України представники роду Cortinarius (Cortinariaceae, Basidiomycota), виявлені у Національному природному парку “мале Полісся” [Текст] : [Cortinarius (Cortinariaceae, Basidiomycota) – павутинник – сімейство грибів порядку агарикових] / М. П. Придюк // Український ботанічний журнал. – 2020. – Т. 77, № 1. – С. 16–22.
 45. Придюк, М. П. Перша знахідка в Україні рідкісного в Європі виду Entoljma graphitipes Entoljmataceac [Текст] : [Entoljma graphitipes Entoljmataceac – ентоломні графітипи (агарикові гриби)] / М. П. Придюк, М. О. Зикова // Український ботанічний журнал. – 2020. – Т. 77, № 2. – С. 113–116.
 46. Про перейменування деяких територій та об’єктів природно-заповідного фонду [Текст] : постанова від 09.10.20 р., № 951 / Україна. Кабінет Міністрів // Урядовий кур’єр. – 2020. – № 201, 16 жовтня. – С. 15.
 47. Рекіта, І. М. Базидіомакроміцети лівобережжя р. Тересва в Тячівському районі Закарпатської області [Текст] / І. М. Рекіта // Природничі науки : збірник наукових праць / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. П. Вакал, Ю. І. Литвиненко, О. В. Говорун та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – Вип. 11. – С. 25–33.
 48. Романова, Д. А. Біорізноманіття національного природного парку “Джарилгацький”: стан вивченості та перспективи мікологічних досліджень [Текст] / Д. А. Романова // Актуальні проблеми дослідження довкілля : матеріали IX Міжнародної наукової конференції, 25–27 травня 2021 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Природничо-географічний ф-т та ін. ; [редкол.: В. І. Шейко, Л. П. Міронець, Ю. І. Литвиненко та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2021. – С. 100–104.
 49. Старинська, Н. О. Стан вивченості мікроміцетів природного заповідника “Михайлівська цілина” [Текст] / Н. О. Старинська // Актуальні проблеми дослідження довкілля : матеріали IX Міжнародної наукової конференції, 25–27 травня 2021 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Природничо-географічний ф-т та ін. ; [редкол.: В. І. Шейко, Л. П. Міронець, Ю. І. Литвиненко та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2021. – С. 104–106.
 50. Топчій, І. В. Попередні відомості про копрофільні аскоміцети Карпатського біосферного заповідника [Текст] / І. В. Топчій, Ю. І. Литвиненко // Теоретичні та прикладні аспекти досліджень з біології, географії та хімії : матеріали II Всеукраїнської наукової конференції студентів та молодих учених, 25 квітня 2018 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: В. І. Шейко, Н. Н. Чайченко, Г. Я. Касьяненко та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2018. – С. 62–64.
 51. Устименко, П. М. Сучасні тенденції динаміки раритетних фітоценозів України та зміна парадигми абсолютної заповідності [Текст] / П. М. Устименко, С. Ю. Попович, Д. В. Дубина // Український ботанічний журнал. – 2019. – Т. 76, № 5. – С. 434–444.
 52. Фитопагенные микромицеты в Республиканском ландшафтном заказнике “Налибокский” [Текст] / С. И. Кориняк [и др.] // Теоретичні та прикладні аспекти досліджень з біології, географії та хімії : матеріали II Всеукраїнської наукової конференції студентів та молодих учених, 25 квітня 2018 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: В. І. Шейко, Н. Н. Чайченко, Г. Я. Касьяненко та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2018. – С. 31–35.
 53. Хандюк, Т. В. Копрофільні аскоміцети – продуценти біологічно активних речовин [Текст] / Т. В. Хандюк, Ю. І. Литвиненко // Теоретичні та прикладні аспекти досліджень з біології, географії та хімії : матеріали II Всеукраїнської наукової конференції студентів та молодих учених, 25 квітня 2018 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: В. І. Шейко, Н. Н. Чайченко, Г. Я. Касьяненко та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2018. – С. 64–67.
 54. Шевченко, М. В. Маловідомі для України види кортиціоїдних грибів із Національного природного парку “Прип’ять-Стохід” [Текст] / М. В. Шевченко, М. О. Зикова // Український ботанічний журнал. – 2021. – Т. 78, № 2. – С. 132–138.
 55. Шевченко, Ю. М. Аналіз поширення Chamaecytisus ruthenicus у відділенні “Михайлівська цілина” [Текст] / Ю. М. Шевченко // Актуальні проблеми дослідження довкілля : матеріали IX Міжнародної наукової конференції, 25-27 травня 2021 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Природничо-географічний ф-т та ін. ; [редкол.: В. І. Шейко, Л. П. Міронець, Ю. І. Литвиненко та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2021. – С. 117–121.
 56. Яковлева, А. П. Фітопатогенні мікроміцети долини р. Дернова [Текст] : (Сумська область) / А. П. Яковлева // Актуальні проблеми дослідження довкілля : матеріали VIII Міжнародної наукової конференції, присвяченої 10-річчю створення Гетьманського національного природного парку, 24–26 травня 2019 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Природничо-географічний ф-т та ін.; [редкол.: В. І. Шейко, Г. Я. Касьяненко, Ю. І. Литвиненко та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2019. – С. 134–135.

Географія Сумської області: особливості природи, соціально-економічного розвитку і раціонального природокористування

 1. Бондаренко, С. Прямо в висок [Текст] : чем запомнился високосный 2020 год в Сумах / С. Бондаренко // Панорама. – 2021. – № 2, 13-20 січня. – С. А 4–А 5.
 2. Вертіль, О. Від рентгену ресурсу до практичної роботи [Текст] : Сумщина першою у країні розпочала цифровізацію земель, мета якої – комплексний аналіз ринку землі для її ефективного використання / О. Вертіль // Урядовий кур’єр. – 2021. – № 154. – С. 1, 4.
 3. Вертіль, О. Голова Сумської обласної державної адміністрації Василь Хома: “З непохитною вірою в Україну будуємо сучасну Європу тут, на Сумщині” [Текст] / О. Вертіль // Урядовий кур’єр. – 2021. – № 116, 18 червня. – С. 3.
 4. Вертіль, О. Звідки на Сумщині з’явився Спартак? [Текст] : фауна: за сприяння фахівців обласного управління лісового та мисливського господарства ентузіасти створюють ферми з розведення оленів та ланей : [Конотопський район, Сумська область] / О. Вертіль // Урядовий кур’єр. – 2021. – № 50, 16 березня. – С. 4.
 5. Вертіль, О. Знати історію, щоб будувати майбутнє [Текст] : у селищі Терни на Сумщині з ініціативи його уродженців, які живуть у різних куточках України, облаштовано музей історії населеного пункту / О. Вертіль // Урядовий кур’єр. – 2021. – № 105, 3 червня. – С. 4.
 6. Вертіль, О. Музей родини Нарбутів на Сумщині поповнився цінними подарунками-експонатами [Текст] : [розташовано музей мистецької родини Нарбутів у селі Первомайське Глухівського району на Сумщині] / О. Вертіль // Урядовий кур’єр. – 2021. – № 6, 12 січня. – С. 5.
 7. Вертіль, О. Передзвін крізь роки і віки [Текст] : глухівка Ірина Колтакова зібрала унікальну колекцію дзвіночків яку вписали у Книгу рекордів України / О. Вертіль // Урядовий кур’єр. – 2020. – № 254, 31 грудня. – С. 4.
 8. Вертіль, О. Під знаком “Слобожанщини” [Текст] : вийшов друком 25-й випуск альманаху письменників Сумщини / О. Вертіль // Урядовий кур’єр. – 2021. – № 78, 23 квітня. – С. 4.
 9. Вертіль, О. Райський куточок над Ворсклою [Текст] : рекреаційна ділянка “Лісовичок” кілька років гостинно приймає відпочивальників на території Литовського лісництва поблизу Тростянця на Сумщині / О. Вертіль // Урядовий кур’єр. – 2021. – № 102, 29 травня. – С. 5.
 10. Вертіль, О. У Сумах вийшла монографія про засновника художнього музею Никанора Онацького [Текст] / О. Вертіль // Урядовий кур’єр. – 2021. – № 1, 5 січня. – С. 3.
 11. Вертіль, О. Червоний – то любов, а білий – чистота [Текст] : знамениті кролевецькі рушники отримали від Євросоюзу підтвердження унікальності та географічного зазначення / О. Вертіль // Урядовий кур’єр. – 2021. – № 121, 26 червня. – С. 7.
 12. Вертіль, О. Чим можуть здивувати коноплі [Текст] : незвичайний фестиваль, який продемонстрував досягнення та можливості вирощування цієї культури : [на Сумщині працюють дві великі наукові установи НААНУ: Інститут сільського господарства Північного Сходу та Інститут луб’яних культур у Глухові] / О. Вертіль // Урядовий кур’єр. – 2021. – № 160. – C. 3.
 13. Вертіль, О. Щоб росли слобожанські будови [Текст] : у Сумському національному аграрному університеті напрацьовують різновекторну програму підготовки спеціалістів, для розроблення представників влади, освіти і бізнесу / О. Вертіль // Урядовий кур’єр. – 2021. – № 42, 3 березня. – С. 6.
 14. Голуб, Т. Юлія Лапутіна: “Суми мають унікальний досвід роботи Центру АТО. Його варто поширити по всій Україні…” [Текст] : [Центр учасників бойових дій] / Т. Голуб // Панорама. – 2021. – № 21, 26 травня-2 червня. – С. А 12.
 15. Гробова, В. “Вектори різні, а мета одна” [Текст] : [Сумщина підтримала реформу шкільного харчування] / В. Гробова // Урядовий кур’єр. – 2021. – № 23, 4 лютого. – С. 3.
 16. Жаров, Г. В. Зброя Мутинського могильника [Текст] / Г. В. Жаров, Р. В. Терпиловський // Археологія. – 2021. – № 2. – С. 40–51.
 17. Иваненко, О. Евгений Лапин: “У “Сумыхимпрома” есть все возможности для развития” [Текст] : [о заводе, о долгом трудовом и жизненном пути] / О. Иваненко // Панорама. – 2021. – № 21, 26 травня-2 червня. – С. А 7.
 18. Корновенко, С. Хутірська філософія П. Куліша: біля джерел українського аграризму [Текст] / С. Корновенко // Український історичний журнал. – 2020. – № 5. – С. 64–76.
 19. Кудинов, Д. “Правый октябрист и опытный юрист” [Текст] : Павел Гаврилович Матюнин – забытый сумской парламентарий : [выборы в Государственну Думу – нижнюю палату законодательной ветви власти Российской империи – от Харьковской губернии, в состав которой тогда входил Сумской уезд: начало ХХ века] / Д. Кудинов // Ваш шанс. – 2021. – № 13, 31 марта-7 апреля. – С. 22 Б–23 Б.
 20. Кудинов, Д. “Приняли со всякою учтивостью” [Текст] : Сумы на пути дипломатической миссии в Крым : [в первые десятилетия своей истории Сумы неоднократно становились местом пересечения военно-политических событий] / Д. Кудинов // Ваш шанс. – 2021. – № 30, 28 июля-4 августа. – С. 23 Б–24 Б.
 21. Кудинов, Д. Мужественный бренд города [Текст] : “Верному сыну народа”: об истории появления в Сумах памятника С. П. Супруну / Д. Кудинов // Ваш шанс. – 2021. – № 10, 10-17 марта. – С. 13 А.
 22. Ленский, А. Автомобили в Сумах [Текст] / А. Ленский // Панорама. – 2021. – № 12, 24-31 березня. – С. А 11.
 23. Ленський, О. “Сумський вісник” [Текст] : [про друкарську справу Сумах] / О. Ленський // Панорама. – 2021. – № 15, 14-21 квітня. – С. А 11.
 24. Ленський, О. Где эта улица, где этот дом… [Текст] : [назви вулиць м. Суми в ХІХ та на початку ХХ століття] / О. Ленський // Панорама. – 2021. – № 23, 9-16 червня. – С. А 11.
 25. Ленський, О. Достопочтенной памяти Сумбаварии [Текст] : [історія пивзаводу Сумська Баварія: спочатку він належав Поплонській, потім перейшов у власність Штангеля] / О. Ленський // Панорама. – 2021. – № 13, 31 березня-7 квітня. – С. А 6.
 26. Ленський, О. Музей в Сумах [Текст] : ми знаємо Онацького і Гансена, але більшість за Зінгера – одного з фундаторів музею – і не чули : [історія Сумського художнього музею] / О. Ленський // Панорама. – 2021. – № 22, 2-9 червня. – С. А 11.
 27. Ленський, О. Садиба Шрейнер [Текст] : [збереглася садиба Тетяни Олексанрівни Штейнер за адресою вул. Троїцька 13] / О. Ленський // Панорама. – 2021. – № 6, 10-17 лютого. – С. А 12.
 28. Ленський, О. Суми чи Сумин [Текст] : щодо назви та герба міста не все так однозначно / О. Ленський // Панорама. – 2021. – № 36, 8-15 вересня. – С. А 13.
 29. Лисий, І. Сторінки Петричів [Текст] : у Конотопі на Сумщині місцевий житель облаштував у своєму будинку народний музей прародичів / І. Лисий // Урядовий кур’єр. – 2021. – № 93, 18 травня. – С. 5.
 30. Лиховоз, А. “Бібліоекспрес” прямує до селян [Текст] : у Чернеччинській ОТГ Охтирського району на Сумщині реалізують проєкт “Читаюча громада” / А. Лиховоз // Урядовий кур’єр. – 2021. – № 72, 15 квітня. – С. 12.
 31. Макарова, А. Почетные граждане: ожидается прибавление [Текст] : Сумской горсовет рассмотрит вопрос о присвоении высокого звания сразу четырем сумчанам : [звание “Почетный гражданин города Сумы” присвоят: Александру Емцу, Зиновию Красовицкому, Анатолию Волкову, Евгению Лапину] / А. Макарова // Ваш шанс. – 2021. – № 4, 27 января-3 февраля. – С. 2 А.
 32. Никифоров, А. М. З історії розвитку кролевецького ткацтва [Текст] / А. М. Никифоров // Мистецтво та освіта. – 2020. – № 4. – С. 6–9.
 33. Об’єднання ідей, добрих справ і починань [Текст] : [народна депутатка Т. Рябуха ініціювала створення в Сумах жіночого руху “Мереживо”] // Панорама. – 2021. – № 10, 10-17 березня. – С. А 16.
 34. Побожій, С. Топографія українського лінориту. Микола Бондаренко з Успенки [Текст] : [М. Бондаренко – український художник-графік, ілюстратор, уродженець Сумщини] / С. Побожій // Образотворче мистецтво. – 2021. – № 2. – С. 132–135.
 35. Пошва, В. Выгодное дело [Текст] : немного об истории сумских базаров и рынков / В. Пошва // Панорама. – 2020. – № 52, 23-30 грудня. – С. А 12.
 36. Приймач, Е. Вахманы Собибора [Текст] : как жители Сумской области стали охранниками в лагере смерти / Е. Приймач // Ваш шанс. – 2021. – № 8, 24 февраля-3 марта. – С. 13 А.
 37. Про порядок організації управління комунальними підприємствами, закладами та установами, що належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Сумської області [Текст] : рішення від 23.07.21 р. / Суми. Сумська обласна рада : восьме скликання : сьома сесія // Голос України. – 2021. – № 149. – С. 23–25.
 38. Про порядок призначення і звільнення керівників підприємств, установ та закладів, що перебувають у спільній власності територіальних громад, сіл селищ, міст Сумської області [Текст] : рішення від 23.07.21 р. / Суми. Сумська обласна рада : восьме скликання : сьома сесія // Голос України. – 2021. – № 149. – С. 16–22.
 39. Про призначення у 2021 році іменних стипендій Верховної Ради України для молодих учених – докторів наук [Текст] : [серед стипендіатів Ляшенко Яков Олександрович – доктор фіз.-мат. наук, професор СумДУ] : постанова від 14.07.21 р., № 1641-ІХ / Україна. Верховна Рада // Голос України. – 2021. – № 135, 21 липня. – С. 4.
 40. Про Програму розвитку агропромислового комплексу Сумської області на період до 2027 року [Текст] : рішення від 23.07.21 р. / Суми. Сумська обласна рада : восьме скликання : сьома сесія // Голос України. – 2021. – № 149. – С. 26–27.
 41. Рудаков, М. Сила краси та індивідуальної творчості [Текст] : минає 180 років від дня народження хранительки народної творчості Наталії Шабельської (1841–1904), життя якої тісно пов’язане з Україною, зокрема із селищем Чупахівка на Сумщині / М. Рудаков // Урядовий кур’єр. – 2021. – № 90, 14 травня. – С. 6.
 42. Санич, Г. Зірка анатомії [Текст] : [Федір Андрійович Волинський (1890–1970) – український вчений, професор, уродженець Сумщини] / Г. Санич // Панорама. – 2021. – № 26, 30 червня-7 липня. – С. А 13.
 43. Санич, Г. Перший енциклопедист [Текст] : [Микола Андрійович Маркевич – історик, етнограф, фольклорист, перший український енциклопедист, уродженець Сумщини] / Г. Санич // Панорама. – 2021. – № 23, 9-16 червня. – С. А 11.
 44. Санич, Г. Романтик над Ворсклою [Текст] : його еротичними творами зачитувалася молодь, а він ненавидів більшовиків і страждав в еміграції : [про українського письменника-емігранта – М. П. Арцибашева] / Г. Санич // Панорама. – 2021. – № 22, 2-9 червня. – С. А 11.
 45. Санич, Г. Самуїл із Полошок [Текст] : митрополит Київський і Галицький успішно розбудовував Києво-Могилянську академію і сумлінно прислужував Катерині ІІ : [Самуїл Миславський – український релігійний діяч, церковний історик, уродженець Сумщини] / Г. Санич // Панорама. – 2021. – № 15, 14-21 квітня. – С. А 11.
 46. Санич, Г. Сумчани – на Олімпійських іграх [Текст] / Г. Санич // Панорама. – 2021. – № 29, 21-28 липня. – С. А 8–А 9.
 47. Саныч, Г. Академік і мандрівник [Текст] : [наукову цінність мають численні праці уродженця Сумського повіту, академіка, зоогеографа, етнографа, антрополога, мандрівника – Леопольда Івановича Шренка] / Г. Саныч // Панорама. – 2021. – № 5, 3-10 лютого. – С. А 12.
 48. Саныч, Г. Гамалії і Суми [Текст] : [вулиця в нашому місті: на честь кого вона названа і яким чином вона пов’язана з нашим краєм] / Г. Саныч // Панорама. – 2021. – № 8, 24 лютого-3 березня. – С. А 11.
 49. Сергеев, В. “И проклюнется живой росток” [Текст] : ученики Сумской иконописной школы ищут горного смысла – и в иконе, и в жизни… : [о школе иконописи в Сумах] / В. Сергеев // Ваш шанс. – 2021. – № 3, 20-27 января. – С. 15 А.
 50. Сикорский, А. Слава Украины [Текст] : на Сумщине издали книгу об украинских художниках, творчество которых стало частью мировой культуры / А. Сикорский // Панорама. – 2021. – № 15, 14-21 квітня. – С. А 4–А 5.
 51. Сикорський, О. Дослідник-енциклопедист [Текст] : Олексій Васильович Ленський є автором 76 книжок, присвячених висвітленню різних сторінок минулого нашого міста і Сумщини / О. Сикорський // Панорама. – 2021. – № 8, 24 лютого-3 березня. – С. А 10.
 52. Сікорський, О. Вічний дисидент [Текст] : Юрій Немирич – український Дон Кіхот, шляхтич-магнат, філософ, політик чи професійний перевертень / О. Сікорський // Панорама. – 2021. – № 26, 30 червня-7 липня. – С. А 10–А 11.
 53. Сумские географы: 2580 км, чтобы сдать практику! [Текст] : [комплексная географическая практика бакалавров по специальности “География” СумГПУ имени А. С. Макаренко] // Ваш шанс. – 2021. – № 24, 16-23 июня. – С. 15 А.
 54. Сумська “Керамейя” – якість Європи, гордість України [Текст] // Ваш шанс. – 2021. – № 20, 19-26 мая. – С. 7 А.
 55. Чернов, В. Книжка про трамвай, написана з натури [Текст] : [про літературну студію “Джерела”, фестиваль читання “Узвар-фест, альманах “Конотоп літературний” та книгу “Конотопський трамвай” авторки Н. Кузько] / В. Чернов // Голос України. – 2021. – № 12, 23 січня. – С. 13.
 56. Чернов, В. Технічні коноплі викоренила з полів “наркотична” репутація [Текст] : на Сумщині вирішили повертати на лани стратегічну колись культуру / В. Чернов // Голос України. – 2021. – № 134, 20 липня. – С. 10.
 57. Шевченко, О. Оновлені мости – безпека, комфорт та окраса Сумщини [Текст] / О. Шевченко // Панорама. – 2020. – № 52, 23-30 грудня. – С. А 9.

Використання географічних інформаційних систем (ГІС) в освітньому процесі підготовки студентів географічних спеціальностей

 1. Бондаренко, М. Ф. Операційні системи [Текст] : навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / М. Ф. Бондаренко, О. Г. Качко. – Харків : Компанія СМІТ, 2008. – 431 с. : іл.
 2. Світличний, О. О. Основи геоінформатики [Текст] : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / О. О. Світличний, С. В. Плотницький ; за заг. ред. О.О.Світличного. – 2-ге вид., виправл. і доп. – Суми : Університетська книга, 2008. – 294 с.
 3. Столлингс, В. Операционные системы. Внутреннее устройство и принципы проектирования [Текст] / В. Столлингс ; пер. с англ. – 4-е изд. – Москва : Вильямс, 2002. – 843 с.

***

 1. Бабійчук, С. Геоінформаційні системи та дистанційне зондування землі як засоби інформатизації дисциплін природничого циклу в Малій академії наук України [Текст] / С. Бабійчук // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. А. Бойченко, О. Є. Антонова та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2018. – № 1 (75). – С. 3–11.
 2. Бабійчук, С. М. Застосування геоінформаційних систем у дослідницьких роботах учнів Київської Малої академії наук [Текст] / С. М. Бабійчук // Актуальні питання природничо-математичної освіти : збірник наукових праць / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: В. Г. Бевз, Н. В. Бровка, В. Ватсон та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2018. – Вип. 1 (11). – С. 5–9.
 3. Бабійчук, С. М. Технологія застосування геоінформаційних систем у шкільній і позашкільній дослідницькій діяльності старшокласників [Текст] / С. М. Бабійчук // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2015. – № 3. – С. 8–10.
 4. Бондаренко, Л. І. Застосування геоінформаційних систем в еколого-екскурсійній діяльності [Текст] / Л. І. Бондаренко, О. М. Лазебна // Актуальні проблеми дослідження довкілля : матеріали VIII Міжнародної наукової конференції, присвяченої 10-річчю створення Гетьманського національного природного парку, 24–26 травня 2019 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Природничо-географічний ф-т та ін.; [редкол.: В. І. Шейко, Г. Я. Касьяненко, Ю. І. Литвиненко та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2019. – С. 297–298.
 5. Бубир, Н. О. Використання геоінформаційних систем у географічному краєзнавстві [Текст] / Н. О. Бубир, С. М. Єрмолович // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / МОН України, Харківський нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна ; [редкол.: В. А. Пересадько, О. О. Жемеров, А. П. Голіков та ін. ]. – Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2015. – Вип. 22. – С. 30–33.
 6. Даценко, Л. М. Історичні картографічні твори у сфері новітніх інформаційних технологій [Текст] / Л. М. Даценко, Т. В. Кардаш // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / МОН України, Харківський нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна ; [редкол.: В. А. Пересадько, О. О. Жемеров, А. П. Голіков та ін. ]. – Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2015. – Вип. 22. – С. 58–61.
 7. Даценко, Л. М. Основи геоінформаційних систем і технологій [Текст] : програма курсу за вибором (для організації профільного навчання в старших класах загальноосвітніх навчальних закладів) / Л. М. Даценко, В. І. Остроух // Географія та економіка в рідній школі. – 2019. – № 3. – С. 2–8.
 8. Дудун, Т. В. Концептуальні основи створення бази даних для геоінформаційного картографування розвитку освітнього комплексу України [Текст] / Т. В. Дудун // Український географічний журнал. – 2016. – № 3. – С. 61–67.
 9. Інтерактивні карти потенційно небезпечних об’єктів України: проблеми формування баз даних та їх візуалізації [Текст] / Л. Руденко [et al.] // Український географічний журнал. – 2019. – № 4. – С. 57–70.
 10. Мацібора, О. В. Веб-орієнтовані геоінформаційні системи та їх використання для обробки палеографічних даних [Текст] / О. В. Мацібора // Український географічний журнал. – 2019. – № 1. – С. 51–58.
 11. Патрикеєв, Я. І. Виявлення теплових аномалій міст засобами геоінформаційних технологій [Текст] / Я. І. Патрикеєв, І. М. Патракеєв // Регіон-2019: стратегія оптимального розвитку : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 16–17 жовтня 2019 р., м. Харків / МОН України, Харківський національний ун-т ім. В. Н. Каразіна, Київський національний ун-т ім. Т. Шевченка та ін. ; [редкол.: Л. М. Нємець, П. Беднар, Н. Елізбарашвілі та ін.]. – Харків : [ХНУ ім. В. Н. Каразіна], 2019. – С. 156–159.
 12. Попович, О. В. ГІС-моделювання ландшафтного компоненту урбогеосистем [Текст] / О. В. Попович, С. В. Костріков // Регіон-2017: стратегія оптимального розвитку : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 19–20 вересня 2017 р., м. Харків. – Харків : [ХНУ ім. В. Н. Каразіна], 2017. – С. 56–59.
 13. Пугач, С. О. Дослідження географічного та соціального просторів за допомогою соціальних Інтернет-мереж і ГІС [Текст] / С. О. Пугач // Регіон-2019: стратегія оптимального розвитку : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 16–17 жовтня 2019 р., м. Харків / МОН України, Харківський національний ун-т ім. В. Н. Каразіна, Київський національний ун-т ім. Т. Шевченка та ін. ; [редкол.: Л. М. Нємець, П. Беднар, Н. Елізбарашвілі та ін.]. – Харків : [ХНУ ім. В. Н. Каразіна], 2019. – С. 61–64.
 14. Радченко, С. Б. Навіщо потрібні геоінформатики та як їх правильно застосовувати? [Текст] / С. Б. Радченко // Археологія. – 2019. – № 4. – С. 114–124.
 15. Сегіда, К. Ю. Можливості застосування ГІС для геодемографічних досліджень [Текст] / К. Ю. Сегіда, О. О. Паталашка // Регіон-2017: стратегія оптимального розвитку : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 19-20 вересня 2017 р., м. Харків. – Харків : [ХНУ ім. В. Н. Каразіна], 2017. – С. 68–70.
 16. Формування обмежень у землекористуванні засобами геоінформаційного аналізу при просторовому плануванні (на прикладі приаеродромних територій) [Текст] / Л. Я. Новаковська [та ін.] // Український географічний журнал. – 2021. – № 1. – С. 44–53.
 17. Чуєв, О. С. Можливості використання електронного довідника 2ГІС для збору первинних даних для суспільно-географічного дослідження [Текст] / О. С. Чуєв // Регіон-2017: стратегія оптимального розвитку : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 19-20 вересня 2017 р., м. Харків. – Харків : [ХНУ ім. В. Н. Каразіна], 2017. – С. 66–68.
 18. Шемякін, М. В. Застосування ГІС технологій в геодезії [Текст] / М. В. Шемякін, М. М. Пироженко // Актуальні проблеми землеустрою у сільському господарстві: глобальний, національний та регіональний аспекти : матеріали міжнародної науково-практичної конференції / МОН України, Уманський національний ун-т садівництва ; [редкол.: О. О. Непочатенко, І. І. Мостов’як, В. П. Карпенко та ін.]. – Умань : [Уманський НУС], 2018. – С. 33–35.
 19. Шемякін, М. В. Техніка і методи сучасної геодезії [Текст] / М. В. Шемякін, В. Р. Чорний // Актуальні проблеми землеустрою у сільському господарстві: глобальний, національний та регіональний аспекти : матеріали міжнародної науково-практичної конференції / МОН України, Уманський національний ун-т садівництва ; [редкол.: О. О. Непочатенко, І. І. Мостов’як, В. П. Карпенко та ін.]. – Умань : [Уманський НУС], 2018. – С. 36–38.

Адаптаційні реакції організму до ендогенних та екзогенних факторів середовища