Навчально-науковий інститут педагогіки і психології

Методологія та управління корекційно-реабілітаційною діяльністю

Теорії та технології інноваційного розвитку професійної підготовки майбутнього вчителя в контексті концепції «Нова українська школа»

 1. Акімов, О. Б. Особливості управління інноваційною діяльністю в закладах освіти [Текст] / О. Б. Акімов // Управління школою. – 2020. – № 34/36. – С. 52–55.
 2. Андрагогіка: погляд у майбутнє [Текст] : [освіта дорослих в Україні] // Педагогічна газета. – 2020. – № 6, листопад-грудень. – С. 4–5.
 3. Андрущенко, В. Системна діагностика освіти [Текст] / В. Андрущенко // Вища освіта України. – 2021. – № 1. – С. 5–12.
 4. Безуглий, Д. Модель підготовки майбутніх учителів інформатики до використання засобів комп’ютерної візуалізації в професійній діяльності [Текст] / Д. Безуглий // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / МОН України ; Державний вищий навчальний заклад “Донбаський державний педагогічний ун-т” ; за заг. ред. В. І. Сипченка. – Харків : ТОВ “”Вид-во НТМТ”, 2018. – № 1 (87). – С. 245–254.
 5. Беспалова, О. Основні напрямки підготовки фахівців фізичної терапії та ерготерапії до майбутньої професійної діяльності [Текст] / О. Беспалова // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / МОН України ; Державний вищий навчальний заклад “Донбаський державний педагогічний ун-т” ; за заг. ред. В. І. Сипченка. – Харків : ТОВ “”Вид-во НТМТ”, 2018. – № 5 (91). – С. 4–18.
 6. Беспалова, О. Стан вивчення проблеми підготовки фахівців з фізичної терапії та ерготерапії в освітньому просторі України [Текст] / О. Беспалова, Н. Авраменко, Т. Бугаєнко // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / МОН України ; Державний вищий навчальний заклад “Донбаський державний педагогічний ун-т” ; за заг. ред. В. І. Сипченка. – Харків : ТОВ “”Вид-во НТМТ”, 2018. – № 6 (92). – С. 39–53.
 7. Беспалова, О. Фізкультурно-оздоровчі технології у професійній підготовці фізичного реабілітолога [Текст] / О. Беспалова // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / МОН України ; Державний вищий навчальний заклад “Донбаський державний педагогічний ун-т” ; за заг. ред. В. І. Сипченка. – Харків : ТОВ “”Вид-во НТМТ”, 2018. – № 1 (87). – С. 183–191.
 8. Бєлєнька, Г. Програма “дитина”: нові підходи й змістові акценти в дошкільній освіті [Текст] / Г. Бєлєнька, О. Половіна, І. Кондратець // Дошкільне виховання. – 2021. – № 1. – С. 14–17.
 9. Бєлікова, М. Використання електронних освітніх ресурсів у підготовці майбутніх учителів трудового навчання і технологій [Текст] / М. Бєлікова // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / МОН України ; Державний вищий навчальний заклад “Донбаський державний педагогічний ун-т” ; за заг. ред. В. І. Сипченка. – Харків : ТОВ “”Вид-во НТМТ”, 2018. – № 5 (91). – С. 19–36.
 10. Бобир, В. Внутрішня система забезпечення якості освіти в ЗДО [Текст] : практичні поради керівнику / В. Бобир // Дошкільне виховання. – 2021. – № 1. – С. 10–13.
 11. Бондар, В. Концепція процесуально-методологічної взаємодії аналогії та моделювання в системі науково-професійної підготовки сучасного освітянина [Текст] / В. Бондар // Вища освіта України. – 2021. – № 1. – С. 55–62.
 12. Бондаренко, В. Виміри якості вищої освіти: необхідність та сучасні тренди, або Проєктування робочих програм навчальних дисциплін [Текст] / В. Бондаренко, О. Савельєва, А. Семенова // Вища школа. – 2021. – № 1/2. – С. 75–96.
 13. Буйських, Ю. Духовність майбутнього вчителя як науково-педагогічна проблема [Текст] / Ю. Буйських // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / МОН України ; Державний вищий навчальний заклад “Донбаський державний педагогічний ун-т” ; за заг. ред. В. І. Сипченка. – Харків : ТОВ “”Вид-во НТМТ”, 2017. – № 5 (85). – С. 114–124.
 14. Ващило, О. В. Організація навчання майбутніх інженерів-механіків англійського професійно орієнтованого монологу-міркування із використанням технології подкастингу [Текст] / О. В. Ващило // Іноземні мови. – 2021. – № 1. – С. 33–39.
 15. Воронова, Н. Мультимедійні навчальні засоби у професійній підготовці майбутніх фахівців культурології [Текст] / Н. Воронова // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / МОН України ; Державний вищий навчальний заклад “Донбаський державний педагогічний ун-т” ; за заг. ред. В. І. Сипченка. – Харків : ТОВ “”Вид-во НТМТ”, 2018. – № 5 (91). – С. 51–67.
 16. Галайдич, Л. В. Інноваційні підходи у практиці роботи вчителя початкових класів [Текст] / Л. В. Галайдич // Початкове навчання та виховання. – 2020. – № 34/36. – С. 7–13.
 17. Ганаба, С. О. Кен Робінсон про творчість, особистісний розвиток та якісну освіту [Текст] / С. О. Ганаба // Мистецтво та освіта. – 2021. – № 1. – С. 2–5.
 18. Гевко, І. Сутність змістової психолого-акмеологічної моделі розвитку професіоналізму вчителя [Текст] / І. Гевко // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / МОН України ; Державний вищий навчальний заклад “Донбаський державний педагогічний ун-т” ; за заг. ред. В. І. Сипченка. – Харків : ТОВ “”Вид-во НТМТ”, 2017. – № 5 (85). – С. 15–30.
 19. Гібридна технологія [Текст] : урок за технологією перевернутого навчання з алгебри / матеріал підготувала В. Сліпченко // Математика. – 2021. – № 1/2, січень-лютий. – С. 20–31.
 20. Головко, С. Діагностика рівня управлінської культури майбутніх магістрів з менеджменту в процесі фахової підготовки [Текст] / С. Головко // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / МОН України ; Державний вищий навчальний заклад “Донбаський державний педагогічний ун-т” ; за заг. ред. В. І. Сипченка. – Харків : ТОВ “”Вид-во НТМТ”, 2018. – № 1 (87). – С. 171–183.
 21. Горлов, А. Володимир Бугров: “Освіту треба розглядати як підсистему соціуму й економіки” [Текст] / А. Горлов, А. Луканська // Голос України. – 2021. – № 79, 27 квітня. – С. 4.
 22. Горопаха, Н. М. Підготовка майбутніх логопедів до виявлення і розвитку дитячої обдарованості [Текст] / Н. М. Горопаха // Сучасні проблеми логопедії та реабілітації : матеріали III Всеукраїнської заочної науково-практичної конференції, 4 квітня 2014 р., м. Суми / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Навчально-науковий Ін-т фізичної культури та ін. ; [редкол.: В. А. Косяк, Ю. О. Лянной, Т. О. Лоза та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – С. 216–220.
 23. Державне управління фінансуванням закладів вищої освіти України у контексті забезпечення якості освіти і досягнення безпекових показників [Текст] / А. Ю. Якимчук [та ін.] // Економіка та держава. – 2020. – № 9. – С. 25–32.
 24. «Дія. Цифрова освіта» поліпшує доступ до інформації [Текст] : [про Єдиний державний портал цифрової дистанційної освіти через Інтернет] // Урядовий кур’єр. – 2021. – № 48, 12 березня. – С. 1.
 25. Докучина, Т. О. Актуальність проблеми підготовки та перепідготовки вчителів фізичної культури до роботи в умовах інклюзивного навчання [Текст] / Т. О. Докучина // Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова / МОН України, Національний педагогічний ун-т ім. М. П. Драгоманова ; [редкол.: В. М. Синьов, М. К. Шеремет, В. І. Барко та ін.]. – Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2016. – Вип. 32, ч. 1. – С. 77–82. – (Серія 19 “Корекційна педагогіка та спеціальна психологія”).
 26. Єпіхіна, М. Сутність принципів педагогіки партнерства в контексті реалізації концепції Нової української школи [Текст] / М. Єпіхіна // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / МОН України ; Державний вищий навчальний заклад “Донбаський державний педагогічний ун-т” ; за заг. ред. В. І. Сипченка. – Харків : ТОВ “”Вид-во НТМТ”, 2018. – № 6 (92). – С. 213–234.
 27. Єременко, Г. Ю. До питання розвитку творчої компетентності фахівців спеціальної освіти [Текст] / Г. Ю. Єременко // Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова / МОН України, Національний педагогічний ун-т ім. М. П. Драгоманова ; [редкол.: В. М. Синьов, М. К. Шеремет, В. І. Барко та ін.]. – Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2016. – Вип. 32, ч. 1. – С. 87–90. – (Серія 19 “Корекційна педагогіка та спеціальна психологія”).
 28. Жукова, А. Технології захоплюють світ [Текст] : історія та перспективи інформатики і кібернетики в процесі навчання майбутніх педагогів / А. Жукова // Інформатика. – 2020. – № 11/12, листопад-грудень. – С. 60–66.
 29. Зайцева, І. В. Особливості навчання майбутніх філологів ведення англомовної дискусії з використанням проблемних ситуацій [Текст] / І. В. Зайцева // Іноземні мови. – 2021. – № 1. – С. 10–17.
 30. Зінькова, Г. Р. Моніторинг якості освіти в системі управління школою [Текст] / Г. Р. Зінькова // Управління школою. – 2020. – № 34/36. – С. 36–38.
 31. Іванова, Л. І. Теоретико-методичні питання формування термінологічного апарату професійної підготовки фахівців з фізичного виховання та спорту [Текст] / Л. І. Іванова // Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова / МОН України, Національний педагогічний ун-т ім. М. П. Драгоманова ; [редкол.: Г. М. Арзютов, В. Г. Арефєв, О. А. Архипов та ін.]. – Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2016. – Вип. 3К 1 (70) 16. – С. 10–13. – (Серія 15 “Науково-педагогічні проблеми фізичної культури /Фізична культура і спорт/”).
 32. Клепко, С. Практична філософія компетентнісного підходу в освіті [Текст] / С. Клепко // Вища освіта України. – 2021. – № 1. – С. 26–38.
 33. Козир, А. Етнокультурний контекст підготовки майбутніх учителів музики та хореографії [Текст] / А. Козир // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / МОН України ; Державний вищий навчальний заклад “Донбаський державний педагогічний ун-т” ; за заг. ред. В. І. Сипченка. – Харків : ТОВ “”Вид-во НТМТ”, 2018. – № 1 (87). – С. 39–46.
 34. Коломієць, Л. Дистанційне навчання та якість освіти: парадигмальна криза людиноцентризму освітньої політики, або Про роль особистості педагога [Текст] / Л. Коломієць, А. Семенова // Вища школа. – 2020. – № 11/12. – С. 7–29.
 35. Конотоп, О. С. Електронна когнітивна карта в навчанні майбутніх учителів початкової школи англомовної лексики [Текст] / О. С. Конотоп // Іноземні мови. – 2021. – № 1. – С. 18–24.
 36. Косенчук, О. Дитина в соціумі [Текст] : впроваджуємо Базовий компонент дошкільної освіти / О. Косенчук // Дошкільне виховання. – 2021. – № 4. – С. 3–8.
 37. Коцюк, В. Удома – теорія, на уроці – практика [Текст] : урок за технологією перевернутого навчання з алгебри / В. Коцюк // Математика. – 2021. – № 1/2, січень-лютий. – С. 32–42.
 38. Кравченко, І. Проєктна технологія у підготовці майбутнього викладача [Текст] / І. Кравченко // Вища освіта України. – 2020. – № 4. – С. 61–66.
 39. Кучер, С. Система дизайн-підготовки майбутніх учителів технологій на засадах етнодизайну [Текст] / С. Кучер // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / МОН України ; Державний вищий навчальний заклад “Донбаський державний педагогічний ун-т” ; за заг. ред. В. І. Сипченка. – Харків : ТОВ “”Вид-во НТМТ”, 2018. – № 1 (87). – С. 104–114.
 40. Лівенко, А. І. Економіко-організаційні аспекти формування освітніх ресурсів у сучасних умовах України [Текст] / А. І. Лівенко // Економіка та держава. – 2021. – № 3. – С. 94–98.
 41. Ліпін, М. В. Творчий потенціал особистості: інновації та традиції [Текст]. Розділ 6 / М. В. Ліпін // Стратегії формування творчої особистості: методи, прийоми, форми : колективна монографія / Національна академія педагогічних наук України, Ін-т обдарованої дитини ; [авт. кол.: В. Г. Кремень, В. В. Ільїн, Є. Р. Борінштейн та ін.]. – Київ : [Ін-т обдарованої дитини НАПН України], 2020. – С. 193–238.
 42. Лодатко, Є. Формування економічної компетентності майбутнього вчителя у контексті викликів Нової української школи [Текст] / Є. Лодатко // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / МОН України ; Державний вищий навчальний заклад “Донбаський державний педагогічний ун-т” ; за заг. ред. В. І. Сипченка. – Харків : ТОВ “”Вид-во НТМТ”, 2018. – № 1 (87). – С. 216–224.
 43. Лук’янова, Л. Світовий досвід підготовки вчителів і навчання різних категорій дорослих [Текст] / Л. Лук’янова // Педагогічна газета. – 2021. – № 2,березень-квітень. – С. 4.
 44. Манько, О. Особливості формування художньо-естетичної компетенції майбутніх корекційних педагогів [Текст] / О. Манько, М. Шарніна, Д. Красіліна // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / МОН України ; Державний вищий навчальний заклад “Донбаський державний педагогічний ун-т” ; за заг. ред. В. І. Сипченка. – Харків : ТОВ “”Вид-во НТМТ”, 2018. – № 2 (88). – С. 22–34.
 45. Мартиненко, О. Є. Критерії відбору навчальних онлайн-платформ для підготовки майбутніх перекладачів [Текст] / О. Є. Мартиненко, К. О. Шевелько // Іноземні мови. – 2021. – № 1. – С. 52–57.
 46. Марценюк, Л. В. Дуальна освіта як засіб ефективного поєднання теорії та практики [Текст] / Л. В. Марценюк, О. В. Груздєв // Економіка та держава. – 2021. – № 3. – С. 58–65.
 47. Мосейчук, Ю. Підготовка майбутнього вчителя до розвитку культури здоров’я учнів [Текст] / Ю. Мосейчук, Ю. Палічук // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / МОН України ; Державний вищий навчальний заклад “Донбаський державний педагогічний ун-т” ; за заг. ред. В. І. Сипченка. – Харків : ТОВ “”Вид-во НТМТ”, 2018. – № 6 (92). – С. 54–68.
 48. Мошковська, Г. К. Освіта об’єднаної територіальної громади в умовах децентралізації влади [Текст] / Г. К. Мошковська // Управління школою. – 2020. – № 34/36. – С. 2–16. – Поч. №№31-33.
 49. Мусхаріна, Ю. Теоретичні аспекти підготовки майбутнього соціального педагога до формування культури безпеки життєдіяльності школярів [Текст] / Ю. Мусхаріна // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / МОН України ; Державний вищий навчальний заклад “Донбаський державний педагогічний ун-т” ; за заг. ред. В. І. Сипченка. – Харків : ТОВ “”Вид-во НТМТ”, 2018. – № 5 (91). – С. 128–142.
 50. Нагорна, Н. Формування проєктно-технологічної компетентності майбутніх учителів технологій у процесі навчання проектуванню і моделюванню [Текст] / Н. Нагорна // Вища школа. – 2020. – № 9. – С. 39–48.
 51. Нестуля, С. Компонент “ресурсно-орієнтоване навчання” дидактичної системи формування лідерської компетентності майбутніх бакалаврів із менеджменту [Текст] / С. Нестуля // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / МОН України ; Державний вищий навчальний заклад “Донбаський державний педагогічний ун-т” ; за заг. ред. В. І. Сипченка. – Харків : ТОВ “”Вид-во НТМТ”, 2018. – № 5 (91). – С. 142–160.
 52. Носаченко, Т. Пленерна практика як засіб формування творчої особистості майбутнього вчителя-художника [Текст] / Т. Носаченко, О. Шпитальова // Рідна школа. – 2020. – № 2/4. – С. 54–58.
 53. Освітній напрям “Дитина в соціумі” [Текст] : витяг із Базового компонента дошкільної освіти (нова редакція) // Дошкільне виховання. – 2021. – № 4. – С. 9–10.
 54. Переваги вищої освіти в Словенії [Текст] // Сучасна освіта. – 2021. – № 1/2. – С. 10–11.
 55. Петренко, О. М. Регіональне мистецтво як компетентнісно-діяльнісна складова роботи вчителя НУШ [Текст] : (на прикладі Миколаївщини) / О. М. Петренко // Мистецтво та освіта. – 2020. – № 4. – С. 2–5.
 56. Писанко, М. Л. Віртуальне навчальне середовище IVY як засіб фахової підготовки усних перекладачів [Текст] / М. Л. Писанко // Іноземні мови. – 2021. – № 1. – С. 46–51.
 57. План заходів – 2021 [Текст] : Національна стратегія розбудови безпечного і здорового освітнього середовища у Новій українській школі // Управління освітою. – 2021. – № 1/2, січень-лютий. – С. 36–51.
 58. Поляков, М. В. Роль інжинірингових шкіл у формуванні інноваційної системи в умовах глобальних технологічних змін [Текст] / М. В. Поляков, М. В. Рябоконь // Економіка та держава. – 2021. – № 1. – С. 3–9.
 59. Пригодій, М. SMART-комплекси для підготовки майбутніх фахівців [Текст] / М. Пригодій // Педагогічна газета. – 2021. – № 1, січень-лютий. – С. 6.
 60. Про затвердження плану заходів з реалізації Національної стратегії розбудови безпечного і здорового освітнього середовища у Новій українській школі на 2021 рік [Текст] : розпорядження від 23.12.20 р., № 1668-р / Україна. Кабінет Міністрів // Урядовий кур’єр. – 2021. – № 11, 19 січня. – С. 9–10.
 61. Рєзнік, К. Елементи гуманізації технічних дисциплін як напрям підвищення якості освітніх послуг [Текст] / К. Рєзнік, Н. Перетяка // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / МОН України ; Державний вищий навчальний заклад “Донбаський державний педагогічний ун-т” ; за заг. ред. В. І. Сипченка. – Харків : ТОВ “”Вид-во НТМТ”, 2018. – № 4 (90). – С. 105–125.
 62. Семеновська, Л. Підготовка майбутніх учителів української мови і літератури до етнокультурної діяльності в закладах загальної середньої освіти: реалізація наукових підходів [Текст] / Л. Семеновська, Л. Савенко // Вища школа. – 2020. – № 7/8. – С. 85–93.
 63. Синьов, В. Сучасні питання методології системи наук про спеціальну освіту [Текст] / В. Синьов, А. Шевцов // Вища освіта України. – 2021. – № 1. – С. 63–71.
 64. Сікорський, П. Підготовка педагогічних працівників у контексті концепції “Нова українська школа” [Текст] / П. Сікорський // Вища освіта України. – 2021. – № 1. – С. 80–86.
 65. Софій, Н. Якість дошкільної освіти: кадрове питання [Текст] : про що говорять дослідження / Н. Софій // Дошкільне виховання. – 2021. – № 1. – С. 7–9.
 66. Сумська, В. В. Удосконалення організаційно-правових засад діяльності Державної служби якості освіти у частині виконання повноважень щодо здійснення державного нагляду (контролю) за дотриманням законодавства закладами загальної середньої освіти [Текст] / В. В. Сумська // Реалії та перспективи розбудови правової держави в Україні та світі : матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції, 29 травня 2020 р. / МОН України ; Ун-т політичних та економічних європейських знань ім. Костянтина Стере (Молдова) ; Кишиневський державний педагогічний ун-т ім. I. Creanga (Молдова) та ін. ; [редкол.: О. М. Іваній, А. М. Кучук]. – Суми : [Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2020. – Ч. 1. – С. 220–222.
 67. Федорчук, О. А. Людина в смислі філософії освіти в трансформаціях інфосвіту [Текст]. Розділ 9 / О. А. Федорчук // Стратегії формування творчої особистості: методи, прийоми, форми : колективна монографія / Національна академія педагогічних наук України, Ін-т обдарованої дитини ; [авт. кол.: В. Г. Кремень, В. В. Ільїн, Є. Р. Борінштейн та ін.]. – Київ : [Ін-т обдарованої дитини НАПН України], 2020. – С. 295–314.
 68. Філончук, З. В. Коучинговий підхід у діяльності вчителя Нової української школи [Текст] / З. В. Філончук // Географія. – 2020. – № 23/24. – С. 4–8.
 69. Цзюнь, Я. Рівневий аналіз сформованості інформаційної культури майбутніх учителів музики у процесі фахового навчання [Текст] / Я. Цзюнь // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / МОН України ; Державний вищий навчальний заклад “Донбаський державний педагогічний ун-т” ; за заг. ред. В. І. Сипченка. – Харків : ТОВ “”Вид-во НТМТ”, 2018. – № 1 (87). – С. 68–84.
 70. Ціфрак, Н. Вища освіта в Словаччині: інтерв’ю зі студентом [Текст] / Н. Ціфрак // Сучасна освіта. – 2021. – № 3. – С. 11.
 71. Чирчик, С. Теоретичні засади професійної підготовки майбутніх дизайнерів [Текст] : (огляд) / С. Чирчик // Вища школа. – 2020. – № 11/12. – С. 51–62.
 72. Шеремет, М. Когнітивна складова становлення особистості спеціального психолога [Текст] / М. Шеремет, Д. Супрун // Вища освіта України. – 2021. – № 1. – С. 72–79.
 73. Ширко, А. А. Формування професіоналізму вчителя мистецтва як учасника освітньої взаємодії в умовах НУШ [Текст] / А. А. Ширко // Мистецтво та освіта. – 2021. – № 1. – С. 50–56.

Теоретичні та методичні засади фахової підготовки менеджерів освіти і педагогів вищої школи

 1. Акімов, О. Б. Особливості управління інноваційною діяльністю в закладах освіти [Текст] / О. Б. Акімов // Управління школою. – 2020. – № 34/36. – С. 52–55.
 2. Андрущенко, В. Освіта в стратегії розбудови організованого суспільства [Текст] / В. Андрущенко // Вища освіта України. – 2020. – № 4. – С. 5–12.
 3. Астахова, К. Авторська модель безперервної освіти [Текст] : (на прикладі діяльності Харківського гуманітарного університету “Народна українська академія”) / К. Астахова // Вища освіта України. – 2020. – № 4. – С. 13–20.
 4. Бакумкіна, А. О. Етична культура керівника як складова його управлінської діяльності [Текст] / А. О. Бакумкіна // Управління школою. – 2020. – № 34/36. – С. 56–58.
 5. Біденко, Є. Освіта як механізм формування ціннісної палітри особистості [Текст] / Є. Біденко // Вища освіта України. – 2020. – № 4. – С. 30–38.
 6. В університеті навчатимуть нових спеціальностей [Текст] : [СумГУ випускатиме фахівців з нових спеціальностей: “Медичне право”, “Прикладна математика”, яка доповнюється програмою “Наука про дані і моделювання складних систем”, розширюється спеціальність “Технології захисту навколишнього середовища”] // Голос України. – 2020. – № 238, 23 грудня. – С. 1.
 7. Гринчук, Ю. Ю. Тайм-менеджмент в управлінській діяльності директора школи [Текст] / Ю. Ю. Гринчук // Управління школою. – 2020. – № 34/36. – С. 32–35.
 8. Державне управління фінансуванням закладів вищої освіти України у контексті забезпечення якості освіти і досягнення безпекових показників [Текст] / А. Ю. Якимчук [та ін.] // Економіка та держава. – 2020. – № 9. – С. 25–32.
 9. Європейські цінності міжкультурної комунікації в університетській освіті [Текст] / М. Нестерова [та ін.] // Вища освіта України. – 2020. – № 4. – С. 47–52.
 10. Єльникова, М. П. Управління розвитком педагогічної майстерності вчителів [Текст] / М. П. Єльникова // Управління школою. – 2020. – № 34/36. – С. 64–66.
 11. Зінькова, Г. Р. Моніторинг якості освіти в системі управління школою [Текст] / Г. Р. Зінькова // Управління школою. – 2020. – № 34/36. – С. 36–38.
 12. Кириченко, В. Ефективне партнерство [Текст] : класний керівник і батьки / В. Кириченко, Г. Ковганич // Управління освітою. – 2020. – № 11/12, листопад-грудень. – С. 26–31.
 13. Кіт, М. Зміна управлінської парадигми розвитку освіти в умовах децентралізації [Текст] / М. Кіт // Вища освіта України. – 2020. – № 4. – С. 80–90.
 14. Козлакова, Г. Тренінгові технології навчання магістрантів як майбутніх менеджерів освітніх закладів [Текст] / Г. Козлакова, О. Озерян // Вища освіта України. – 2020. – № 4. – С. 53–60.
 15. Корсак, К. Парадигмальна революція в науці та вищій освіті в контексті світових університетських рейтингів [Текст] / К. Корсак, Ю. Корсак, А. Похресник // Вища освіта України. – 2020. – № 4. – С. 39–46.
 16. Кравченко, І. Проєктна технологія у підготовці майбутнього викладача [Текст] / І. Кравченко // Вища освіта України. – 2020. – № 4. – С. 61–66.
 17. Мошковська, Г. К. Освіта об’єднаної територіальної громади в умовах децентралізації влади [Текст] / Г. К. Мошковська // Управління школою. – 2020. – № 34/36. – С. 2–16. – Поч. №31-33.
 18. Нитка, В. Десять років плідної співпраці [Текст] : [про співпрацю Національного педагогічного університету імені М. Драгоманова і Національного природного парку “Синевір”] / В. Нитка // Голос України. – 2021. – № 15, 28 січня. – С. 19.
 19. Про заснування стипендії Кабінету Міністрів України за видатні заслуги у сфері вищої освіти [Текст] : постанова від 28.12.20. р., № 1331 / Україна. Кабінет Міністрів // Урядовий кур’єр. – 2021. – № 2, 6 січня. – С. 7.
 20. Пурій, Г. М. Конкурентоспроможність закладів вищої освіти: сутність та основні фактори и забезпечення [Текст] / Г. М. Пурій, М. Б. Кузнецова // Економіка та держава. – 2020. – № 10. – С. 150–154.
 21. Шкурупій, О. В. Маркетингові особливості освітніх послуг у конкурентному середовищі: міжнародні та національні тренди [Текст] / О. В. Шкурупій, Ю. В. Самойлик, О. О. Шматько // Економіка та держава. – 2020. – № 11. – С. 4–11.

Психологічні умови та технології ефективного функціонування і розвитку особистості в ґенезі її буття

Теоретико-методичні основи застосування технологій соціальної роботи і соціокультурної діяльності в умовах трансформаційного періоду

 1. Dourdieva, S. To the Question About the Formation of Gender studies in Turcmenistan [Текст] = [До питання про формування ґендерних досліджень в Туркменістані] / S. Dourdieva // Виклики XXI століття: наука, філософія, освіта : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 20–21 листопада 2019 р., м. Суми / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [наукова редакція: Н. М. Зленко, Т. О. Пономаренко]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2019. – С. 148–151.
 2. Батюк, Н. Діти під наглядом [Текст] : [соціально-педагогічна допомога дітям, позбавленим батьківського піклування] / Н. Батюк // Соціальний педагог. – 2020. – № 1, січень. – С. 4–19.
 3. Безлаковський, В. Педагогічні засади формування статево-рольової поведінки учнів початкових класів в умовах інклюзивної освіти [Текст] / В. Безлаковський, Н. Павлущенко // Дошкільна і початкова освіта: реалії та перспективи : матеріали III Всеукраїнської науково-практичної конференції для студентів, магістрантів та молодих науковців, 11–12 квітня 2019 р. : у 2 ч. / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; Управління освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації ; [редкол.: Л. В. Пшенична, В. І. Шейко, С. М. Кондратюк та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2019. – Ч. 2. – С. 174–176.
 4. Безпека дітей. Кіднепінг у сучасному українському суспільстві [Текст] : [викрадення дітей] // Соціальний педагог. – 2021. – № 1/2, січень-лютий. – С. 62–73.
 5. Богомаз, К. С. Гендерні аспекти виховання дитини в умовах дошкільного закладу [Текст] / К. С. Богомаз // Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців : [збірник матеріалів V Міжнародної (заочної) науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених] / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Національний педагогічний ун-т ім. М. П. Драгоманова та ін. ; [редкол.: С. М. Кондратюк, Ю. А. Бондаренко, О. В. Боряк та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2018. – Вип. 6. – С. 299–305.
 6. Бондар, М. Як створити Шкільну Службу Порозуміння? [Текст] / М. Бондар // Соціальний педагог. – 2020. – № 5, травень. – С. 20–27.
 7. Бондаренко, Г. Дітям слід зростати в сім’ї [Текст] : робота з реформою системи інституційного догляду / Г. Бондаренко // Соціальний педагог. – 2020. – № 1, січень. – С. 22–30.
 8. Ватаманюк-Зелінська, У. З. Скорочення гендерного розриву у розвитку підприємництва [Текст] / У. З. Ватаманюк-Зелінська, Ю. В. Янісів // Економіка та держава. – 2020. – № 6. – С. 67–72.
 9. Волянюк, Л. Шлях до гендерної рівності [Текст] : заняття патріотичного клубу у форматі веб-квесту / Л. Волянюк // Історія України. – 2019. – № 19, жовтень. – С. 21–30.
 10. Гендерні взаємини [Текст] : стереотипи чоловічих та жіночих ролей // Соціальний педагог. – 2020. – № 11/12, листопад-грудень. – С. 22–35.
 11. Гончаренко, О. В. Гендерний компонент як визначальна характеристика підготовки майбутніх соціальних працівників [Текст] / О. В. Гончаренко // Освіта для XXI століття: виклики, проблеми, перспективи : матеріали I Міжнародної науково-практичної конференції, 29–30 жовтня 2019 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; Сумська обл. державна адміністрація та ін. ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. А. Бойченко, Т. М. Дегтярьова та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2019. – Т. 2. – С. 134–137.
 12. Гончарова, О. С. Формування громадянської та соціальної компетентностей учнів на уроках історії [Текст] / О. С. Гончарова // Історія та правознавство. – 2020. – № 7/9. – С. 25–28.
 13. Гражданкіна, А. Традиційна стратегія соціалізації дітей молодшого шкільного віку з урахуванням фактору статі [Текст] / А. Гражданкіна, Н. Павлущенко // Дошкільна і початкова освіта: реалії та перспективи : матеріали III Всеукраїнської науково-практичної конференції для студентів, магістрантів та молодих науковців, 11–12 квітня 2019 р. : у 2 ч. / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; Управління освіти і науки Сумської обл. державної адміністрації ; [редкол.: Л. В. Пшенична, В. І. Шейко, С. М. Кондратюк, А. В. Вертель, Н. М. Павлущенко, Л. В. Пушкар]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2019. – Ч. 2. – С. 99–101.
 14. Деякі питання діяльності центрів соціальних служб [Текст] : постанова від 01.06.20 р., № 471 / Україна. Кабінет Міністрів // Урядовий кур’єр. – 2020. – № 114, 18 червня. – С. 6.
 15. Деякі питання здійснення контролю за додержанням вимог Закону “Про соціальні послуги” [Текст] : постанова від 01.06.20 р., № 427 / Україна. Кабінет Міністрів // Урядовий кур’єр. – 2020. – № 104, 3 червня. – С. 5.
 16. Деякі питання надання соціальних послуг шляхами соціального замовлення [Текст] : постанова від 01.06.20 р., № 450 / Україна. Кабінет Міністрів // Урядовий кур’єр. – 2020. – № 107, 6 червня. – С. 6.
 17. Деякі питання Національної соціальної сервісної служби України [Текст] : постанова від 26.09.20 р., № 783 / Україна. Кабінет Міністрів // Урядовий кур’єр. – 2020. – № 172, 5 вересня. – С. 10–12.
 18. Деякі питання соціального захисту дітей, влаштованих на цілодобове перебування до закладів різних типів, форм власності та підпорядкування [Текст] : постанова від 04.08.21 р., № 843 / Україна. Кабінет Міністрів // Урядовий кур’єр. – 2021. – № 156. – С. 15–16.
 19. Деякі питання, пов’язані з реформуванням системи інституційного догляду та виховання дітей [Текст] : постанова від 02.09.20 р., № 853 / Україна. Кабінет Міністрів // Урядовий кур’єр. – 2020. – № 186, 24 вересня. – С. 8–9.
 20. Дєдух, М. Гендерні особливості інтересів і мотивів до занять спортом у юнаків і дівчат [Текст] / М. Дєдух // Спортивний вісник Придніпров’я : науково-практичний журнал / Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту ; [гол. ред. В. Г. Савченко]. – Дніпро : ТОВ “Інновація”, 2019. – № 3. – С. 95–102.
 21. Дигал, Я. В. Законодавче забезпечення ґендерної рівності в політичній сфері України [Текст] / Я. В. Дигал // Реалії та перспективи розбудови правової держави в Україні та світі : матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції, 29 травня 2020 р. / МОН України ; Ун-т політичних та економічних європейських знань ім. Костянтина Стере (Молдова) ; Кишиневський державний педагогічний ун-т ім. I. Creanga (Молдова) та ін. ; [редкол.: О. М. Іваній, А. М. Кучук]. – Суми : [Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2020. – Ч. 1. – С. 61–63.
 22. Діденко, М. Камінг-аут [Текст] : що втрачають чи знаходять батьки : [сексуальна орієнтація та гендерна ідентичність дітей] / М. Діденко // Соціальний педагог. – 2020. – № 9/10, вересень-жовтень. – С. 18–23.
 23. Желіба, О. Візуалізація гендерних студій [Текст] : [методи навчання за статтю] / О. Желіба // Історія в рідній школі. – 2020. – № 4. – С. 10–17.
 24. Затверджено Положення про державну соцслужбу [Текст] : [затверджено Кабінетом Міністрів України від 17.06.15 р., № 423] // Соціальний захист сьогодні. – 2019. – № 7/8. – С. 14–15.
 25. Кальченко, В. Психолого-педагогічні аспекти гендерного виховання дітей молодшого шкільного віку [Текст] / В. Кальченко, Н. Павлущенко // Дошкільна і початкова освіта: реалії та перспективи : матеріали III Всеукраїнської науково-практичної конференції для студентів, магістрантів та молодих науковців, 11–12 квітня 2019 р. : у 2 ч. / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; Управління освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації ; [редкол.: Л. В. Пшенична, В. І. Шейко, С. М. Кондратюк та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2019. – Ч. 1. – С. 140–143.
 26. Карпова, О. Формування соціально компетентної особистості на уроках англійської мови через розвиток комунікативних мовленнєвих здібностей [Текст] / О. Карпова // Іноземні мови в школах України. – 2020. – № 5. – С. 36–37.
 27. Кирилюк, А. В. Дитиноцентризм у соціально-педагогічній перспективі: тезаурус [Текст] / А. В. Кирилюк // Освіта для XXI століття: виклики, проблеми, перспективи : матеріали I Міжнародної науково-практичної конференції, 29–30 жовтня 2019 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; Сумська обласна державна адміністрація та ін. ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. А. Бойченко, Т. М. Дегтярьова та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2019. – Т. 1. – С. 73–75.
 28. Клюєва, К. Методологічні аспекти гендерного виховання дітей молодшого шкільного віку [Текст] / К. Клюєва, Н. Павлущенко // Дошкільна і початкова освіта: реалії та перспективи : матеріали III Всеукраїнської науково-практичної конференції для студентів, магістрантів та молодих науковців, 11–12 квітня 2019 р. : у 2 ч. / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; Управління освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації ; [редкол.: Л. В. Пшенична, В. І. Шейко, С. М. Кондратюк та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2019. – Ч. 2. – С. 201–203.
 29. Коваль, Л. Коло кривди: як його розірвати [Текст] : [домашнє насильство] / Л. Коваль // Урядовий кур’єр. – 2020. – № 245, 16 грудня. – С. 3.
 30. Коваль, О. Про захист і безпеку дітей, і не лише у закладах освіти [Текст] / О. Коваль // Голос України. – 2021. – № 104, 4 червня. – С. 4–5.
 31. Козіна, В. В. Про гендерну політику та фемінізм [Текст] : (9–11 кл.) : [бесіди] / В. В. Козіна, В. О. Козін // Виховна робота в школі. – 2019. – № 9. – С. 7–9.
 32. Козлова, О. Досвід подолання дитячої безпритульності у СРСР та Європі у 1920–1930 рр. [Текст] / О. Козлова, О. Штань // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. А. Бойченко, О. Є. Антонова та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2018. – № 9 (83). – С. 135–145.
 33. Кондратюк, С. М. Гендерний підхід у виховному процесі початкової школи [Текст] / С. М. Кондратюк, Н. М. Павлущенко // Самореалізація пізнавально-творчого і професійного потенціалу особистості в інноваційній освіті : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 16–17 листопада 2016 р. / МОН України ; Департамент освіти і науки Сумської обл. державної адміністрації ; Ін-т педагогічної освіти та освіти дорослих НАПН України та ін. ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. І. Огієнко, Н. В. Гузій та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2016. – С. 197–200.
 34. Копилов, С. О. До побудови психологічної моделі вікової кризи як феномену культури [Текст] / С. О. Копилов // Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції 28 лютого – 1 березня 2019 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка НАПН України та ін. ; [редкол.: С. Б. Кузікова, Р. Абрамцьов, А. В. Вертель та ін.]. – Суми : [Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2019. – С. 187–191.
 35. Корзун, Н. Нові правила надання житлових субсидій та пільг на житлово-комунальні послуги [Текст] / Н. Корзун // Урядовий кур’єр. – 2019. – № 214, 8 листопада. – С. 6–7.
 36. Коробицька, С. Гендерна справедливість як моральна цінність і показник моральності сучасного суспільства [Текст] : [урок історії України та права] / С. Коробицька // Історія України. – 2019. – № 19, жовтень. – С. 16–20.
 37. Косенчук, О. Дитина в соціумі [Текст] : впроваджуємо Базовий компонент дошкільної освіти / О. Косенчук // Дошкільне виховання. – 2021. – № 4. – С. 3–8.
 38. Кравцова, А. Перспективи реалізації гендерної складової у навчально-виховному процесі початкової школи [Текст] / А. Кравцова, Н. Павлущенко // Дошкільна і початкова освіта: реалії та перспективи : матеріали III Всеукраїнської науково-практичної конференції для студентів, магістрантів та молодих науковців, 11–12 квітня 2019 р. : у 2 ч. / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; Управління освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації ; [редкол.: Л. В. Пшенична, В. І. Шейко, С. М. Кондратюк та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2019. – Ч. 2. – С. 119–121.
 39. Кріль, О. Формування громадянських та соціальних компетентностей у молодших школярів [Текст] / О. Кріль // Початкова школа. – 2019. – № 9. – С. 5–9.
 40. Круцевич, Т. Гендерна просвіта вчителів фізичної культури як організаційно-педагогічна передумова впровадження гендерного підходу у фізичному вихованні студентів [Текст] / Т. Круцевич, О. Марченко // Спортивний вісник Придніпров’я : науково-практичний журнал / Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту ; [гол. ред. В. Г. Савченко]. – Дніпро : ТОВ “Інновація”, 2019. – № 4. – С. 149–159.
 41. Круцевич, Т. Гендерні особливості прояву факторів ризику серцево-судинних захворювань у чоловіків і жінок зрілого віку [Текст] / Т. Круцевич, О. Іванік // Спортивний вісник Придніпров’я : науково-практичний журнал / Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту ; [гол. ред. В. Г. Савченко]. – Дніпро : ТОВ “Інновація”, 2019. – № 3. – С. 110–117.
 42. Круцевич, Т. Концептуальні засади гендерного підходу у фізичному вихованні школярів [Текст] / Т. Круцевич, О. Марченко // Спортивний вісник Придніпров’я : науково-практичний журнал / Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту ; [гол. ред. В. Г. Савченко]. – Дніпро : ТОВ “Інновація”, 2019. – № 2. – С. 104–114.
 43. Круцевич, Т. Концептуальні підходи в дослідженнях гендерної диференціації у фізичному вихованні [Текст] / Т. Круцевич, О. Марченко // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. – 2020. – № 2. – С. 85–94.
 44. Лойченко, Я. Основні напрями досліджень гендерного виховання молодших школярів у сучасній педагогічній думці [Текст] / Я. Лойченко, Н. Павлущенко // Дошкільна і початкова освіта: реалії та перспективи : матеріали III Всеукраїнської науково-практичної конференції для студентів, магістрантів та молодих науковців, 11–12 квітня 2019 р. : у 2 ч. / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; Управління освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації ; [редкол.: Л. В. Пшенична, В. І. Шейко, С. М. Кондратюк, А. В. Вертель, Н. М. Павлущенко, Л. В. Пушкар]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2019. – Ч. 1. – С. 166–168.
 45. Макаренко, А. До проблеми гендерного підходу у виховному процесі сучасної початкової школи [Текст] : [Нова українська школа] / А. Макаренко, Н. Павлущенко // Дошкільна і початкова освіта: реалії та перспективи : матеріали III Всеукраїнської науково-практичної конференції для студентів, магістрантів та молодих науковців, 11–12 квітня 2019 р. : у 2 ч. / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; Управління освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації ; [редкол.: Л. В. Пшенична, В. І. Шейко, С. М. Кондратюк та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2019. – Ч. 2. – С. 219–221.
 46. Макаренко, О. Проблема гендерної культури дітей молодшого шкільного віку [Текст] / О. Макаренко, Н. Павлущенко // Дошкільна і початкова освіта: реалії та перспективи : матеріали III Всеукраїнської науково-практичної конференції для студентів, магістрантів та молодих науковців, 11–12 квітня 2019 р. : у 2 ч. / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; Управління освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації ; [редкол.: Л. В. Пшенична, В. І. Шейко, С. М. Кондратюкта ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2019. – Ч. 2. – С. 129–131.
 47. Митник, О. Організація спільної навчальної діяльності в освітньому процесі як засіб розвитку соціальної сфери молодшого школяра [Текст] / О. Митник // Початкова школа. – 2020. – № 4. – С. 6–11.
 48. Никитенко, О. Навчатися, граючись [Текст] : розвиток соціальної компетентності молодших школярів на уроках у сучасній школі / О. Никитенко // Початкова школа. – 2020. – № 7. – С. 9–11.
 49. Омелянчук, І. Не набір знань, а життєві компетенції [Текст] : чи вдасться прищепити їх учням лише через онлайн-майданчики? / І. Омелянчук // Урядовий кур’єр. – 2020. – № 118, 24 червня. – С. 4.
 50. Оробей, Д. Психофізіологічні особливості дітей молодшого шкільного віку як основа гендерного виховання [Текст] / Д. Оробей // Дошкільна освіта: від традицій до інновацій : матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції для студентів, магістрантів та молодих науковців, 30–31 березня 2016 року / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; Управління освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації та ін. ; [редкол.: Ю. О. Лянной, А. А. Сбруєва, Л. С. Левченко та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2016. – С. 280–283.
 51. Павко, Я. Проблема гендерної нерівності в умовах кліматичних змін [Текст] / Я. Павко // Голос України. – 2021. – № 61, 2 квітня. – С. 10.
 52. Пасмурова, Л. О. Роздільне навчання – “за” чи “проти”? [Текст] / Л. О. Пасмурова // Педагогічна майстерня. – 2019. – № 9. – С. 32–33.
 53. Петренко, Р. Outside of society. Сімейне виховання як причина соціальної ізоляції [Текст] : [остракізм – штучне порушення самооцінки (заниження або завищення)] / Р. Петренко // Соціальний педагог. – 2020. – № 1, січень. – С. 42–49.
 54. Пєша, І. В. Проблеми розвитку сім’ї в ракурсі державної сімейної політики [Текст] / І. В. Пєша, Т. М. Яблонська // Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції 28 лютого – 1 березня 2019 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка НАПН України та ін. ; [редкол.: С. Б. Кузікова, Р. Абрамцьов, А. В. Вертель та ін.]. – Суми : [Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2019. – С. 88–92.
 55. Питання Державної соціальної програми запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі до 2025 року [Текст] : постанова від 24.02.21 р., № 145 / Україна. Кабінет Міністрів // Урядовий кур’єр. – 2021. – № 41, 2 березня. – С. 7–14.
 56. Про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення соціальних гарантій для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю [Текст] : закон від 15.07.21 р., № 1664-IX / Україна // Голос України. – 2021. – № 146. – С. 20–21.
 57. Про внесення змін до Порядку забезпечення соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, у тому числі дітей, які постраждали від жорстокого поводження [Текст] : постанова від 28.07.21 р., № 775 / Україна. Кабінет Міністрів // Урядовий кур’єр. – 2021. – № 149. – С. 8.
 58. Про затвердження Державної цільової соціальної програми “Молодь України” на 2021-2025 роки та внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України [Текст] : постанова від 02.06.21 р., № 579 / Україна. Кабінет Міністрів // Урядовий кур’єр. – 2021. – № 109, 9 червня. – С. 6–14.
 59. Про затвердження Плану невідкладних заходів із запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі, захисту прав осіб, які постраждали від такого насильства [Текст] : розпорядження від 21.04.21 р., № 361-р / Україна. Кабінет Міністрів // Урядовий кур’єр. – 2021. – № 96, 21 травня. – С. 10.
 60. Про затвердження Порядку проведення моніторингу надання та оцінки якості соціальних послуг [Текст] : постанова від 01.06.20 р., № 449 / Україна. Кабінет Міністрів // Урядовий кур’єр. – 2020. – № 107, 6 червня. – С. 5–6.
 61. Про затвердження Типового положення про будинок-інтернат для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю [Текст] : постанова від 02.09.20 р., № 772 / Україна. Кабінет Міністрів // Урядовий кур’єр. – 2020. – № 172, 5 вересня. – С. 8–9.
 62. Про Національну молодіжну стратегію до 2030 року [Текст] : указ від 12.03.21 р., № 94 / Україна. Президент (2019 – ; В. Зеленський) // Урядовий кур’єр. – 2021. – № 50, 16 березня. – С. 7–8.
 63. Про Національну стратегію у сфері прав людини [Текст] : указ від 24.03.21 р., № 119 / Україна. Президент (2019 – ; В. Зеленський) // Урядовий кур’єр. – 2021. – № 58, 28 березня. – С. 9–13.
 64. Про невідкладні заходи із запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі, захисту прав осіб, які постраждали від такого насильства [Текст] : указ від 21.09.20 р., № 398 / Україна. Президент (2019 – ; В. Зеленський) // Урядовий кур’єр. – 2020. – № 185, 23 вересня. – С. 7. ; Голос України. – 2020. – № 176, 24 вересня. – С. 3.
 65. Про організацію надання соціальних послуг [Текст] : постанова від 01.06.20 р., № 587 / Україна. Кабінет Міністрів // Урядовий кур’єр. – 2020. – № 132, 14 липня. – С. 11–12.
 66. Про основні засади молодіжної політики [Текст] : закон від 27.04.21 р., № 1414-IX / Україна // Урядовий кур’єр. – 2021. – № 110, 10 червня. – С. 6–8.
 67. Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14 травня 2021 року “Про Стратегію людського розвитку” [Текст] : указ від 02.06.21 р., № 225 / Україна. Президент (2019- ; В. Зеленський) // Урядовий кур’єр. – 2021. – № 106, 4 червня. – С. 12–15.
 68. Про стан соціального захисту дітей та невідкладні заходи, спрямовані на захист прав дитини в Україні [Текст] : постанова від 17.01.20 р., № 483-ІХ / Україна. Верховна Рада // Голос України. – 2020. – № 21, 4 лютого. – С. 6.
 69. Про схвалення Концепції Державної цільової програми протидії торгівлі людьми на період до 2025 року [Текст] : розпорядження від 14.07.21 р., № 800-р / Україна. Кабінет Міністрів // Урядовий кур’єр. – 2021. – № 140, 22 липня. – С. 11.
 70. Про схвалення Концепції комунікації у сфері гендерної рівності [Текст] : розпорядження від 16.09.20 р., № 1128-р / Україна. Кабінет Міністрів // Урядовий кур’єр. – 2020. – № 183, 19 вересня. – С. 3–4.
 71. Про схвалення Концепції створення та розвитку системи раннього втручання [Текст] : розпорядження від 26.05.21 р., № 517-р / Україна. Кабінет Міністрів // Урядовий кур’єр. – 2021. – № 105, 3 червня. – С. 7.
 72. Про схвалення Стратегії цифрової трансформації соціальної сфери [Текст] : розпорядження від 28.10.20 р., № 1353-р / Україна. Кабінет Міністрів // Урядовий кур’єр. – 2020. – № 212, 31 жовтня. – С. 13.
 73. Соціальна робота як відображення економічної політики в державі [Текст] / Г. Я. Левків [та ін.] // Економіка та держава. – 2021. – № 6. – С. 34–39.
 74. Соціальні послуги і соціальна допомога: що змінилося [Текст] : запитайте в експерта / [відповідає директор департаменту соціальної політики КМДА Руслан Світлий] // Урядовий кур’єр. – 2020. – № 181, 18 вересня. – С. 6.
 75. Тернавська, Т. Соціально-педагогічні концепції підтримки сімей, які мають дітей з особливими потребами [Текст] / Т. Тернавська // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. А. Бойченко, О. Є. Антонова та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2018. – № 8 (82). – С. 286–296.
 76. Торяник, К. Статево-рольовий та гендерний підходи у виховному процесі початкової школи [Текст] / К. Торяник, Н. Павлущенко // Дошкільна і початкова освіта: реалії та перспективи : матеріали III Всеукраїнської науково-практичної конференції для студентів, магістрантів та молодих науковців, 11–12 квітня 2019 р. : у 2 ч. / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; Управління освіти і науки Сумської обл. державної адміністрації ; [редкол.: Л. В. Пшенична, В. І. Шейко, С. М. Кондратюк та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2019. – Ч. 2. – С. 148–150.
 77. Холод, Н. Особливості гендерної ідентифікації та соціалізації дітей дошкільного і молодшого шкільного віку [Текст] / Н. Холод, Н. Павлущенко // Дошкільна і початкова освіта: реалії та перспективи : матеріали III Всеукраїнської науково-практичної конференції для студентів, магістрантів та молодих науковців, 11–12 квітня 2019 р. : у 2 ч. / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; Управління освіти і науки Сумської обл. державної адміністрації ; [редкол.: Л. В. Пшенична, В. І. Шейко, С. М. Кондратюк, А. В. Вертель, Н. М. Павлущенко, Л. В. Пушкар]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2019. – Ч. 2. – С. 160–163.
 78. Чаплінська, Ю. Адаптивний інтелект [Текст] : використання кейс-методу / Ю. Чаплінська // Соціальний педагог. – 2020. – № 11/12, листопад-грудень. – С. 62–73.
 79. Черевко, В. Проблема гендерного виховання та диференціації в сучасній початковій школі [Текст] / В. Черевко // Дошкільна освіта: від традицій до інновацій : матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції для студентів, магістрантів та молодих науковців, 30–31 березня 2016 року / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; Управління освіти і науки Сумської обл. державної адміністрації та ін. ; [редкол.: Ю. О. Лянной, А. А. Сбруєва, Л. С. Левченко та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2016. – С. 313–316.
 80. Чистіліна, О. Проблема гендерної диференціації в сучасній початковій школі [Текст] / О. Чистіліна, Н. Павлущенко // Дошкільна і початкова освіта: реалії та перспективи : матеріали III Всеукраїнської науково-практичної конференції для студентів, магістрантів та молодих науковців, 11–12 квітня 2019 р. : у 2 ч. / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; Управління освіти і науки Сумської обл. державної адміністрації ; [редкол.: Л. В. Пшенична, В. І. Шейко, С. М. Кондратюк та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2019. – Ч. 2. – С. 242–244.
 81. Шадріна, Н. Деякі аспекти гендерного навчання на виховання підлітків [Текст] / Н. Шадріна, Т. Ловчикова // Історія України. – 2019. – № 19, жовтень. – С. 10–15.
 82. Шамрай, А. Гендерні стереотипи дітей дошкільного та молодшого шкільного віку як психолого-педагогічна проблема [Текст] / А. Шамрай, Н. Павлущенко // Дошкільна і початкова освіта: реалії та перспективи : матеріали III Всеукраїнської науково-практичної конференції для студентів, магістрантів та молодих науковців, 11–12 квітня 2019 р. : у 2 ч. / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; Управління освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації ; [редкол.: Л. В. Пшенична, В. І. Шейко, С. М. Кондратюк та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2019. – Ч. 2. – С. 167–169.
 83. Шкурко, І. Соціально орієнтована діяльність студентів у кінці 50-х – початку 60-х років ХХ століття [Текст] / І. Шкурко, Я. Шкурко // Історія в рідній школі. – 2020. – № 2. – С. 2–5.
 84. Шугай, Т. Агресія й агресивність [Текст] : розмежовуємо поняття / Т. Шугай // Соціальний педагог. – 2019. – № 11, листопад. – С. 4–13.
 85. Юрик, Я. І. Професійна гендерна сегрегація на ринку праці України [Текст] / Я. І. Юрик // Економіка і прогнозування. – 2019. – № 4. – С. 104–120.

Теорія і методика формування професійної компетентності майбутніх фахівців дошкільної і початкової освіти