Навчально-науковий інститут педагогіки і психології

Методологія та управління корекційно-реабілітаційною діяльністю

Теорії та технології інноваційного розвитку професійної підготовки майбутнього вчителя в контексті концепції «Нова українська школа»

Теоретичні та методичні засади фахової підготовки менеджерів освіти і педагогів вищої школи

Психологічні умови та технології ефективного функціонування і розвитку особистості в ґенезі її буття

Теоретико-методичні основи застосування технологій соціальної роботи і соціокультурної діяльності в умовах трансформаційного періоду

Теорія і методика формування професійної компетентності майбутніх фахівців дошкільної і початкової освіти