Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології [Текст] : науковий журнал. № 10 (64) / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2016. – 308 с.