Фізико-математичний факультет

Дослідження груп та інших математичних структур із заданими системами обмежень

 1. Білоус, І. Рейс “Школа – Майбутнє” [Текст] : позакласний захід із математики : [8–9-ті класи] / І. Білоус // Математика. – 2020. – № 11/12, листопад-грудень. – С. 40–57.
 2. Вишневська, І. В. Виховання компетентнісно зорієнтованої особистості на уроках математики [Текст] / І. В. Вишневська // Математика в школах України. – 2020. – № 16/18. – С. 35–39.
 3. Волошин, В. А ви – компетентні? [Текст] : добірка вправ для розвитку математичних компетентностей : 6-й клас / В. Волошин, О. Величко, С. Палієва // Математика. – 2020. – № 1, січень. – С. 38–54.
 4. Вправи з життя для розвитку математичних компетентностей [Текст] : (середня школа) / матеріал підготувала В. Сліпченко // Математика. – 2020. – № 1, січень. – С. 22–36.
 5. Заєць, Л. Урок – математичний кафетерій [Текст] / Л. Заєць // Початкова школа. – 2020. – № 2. – С. 41–42.
 6. Кац, Є. Ігрові практики для майбутніх математиків [Текст] : завдання та ігри для дітей старшої групи / Є. Кац // Дошкільне виховання. – 2020. – № 9. – С. 12–13.
 7. Кулага, Г. С. Бенефіс чотирикутників [Текст] : інтелектуальна гра “Брейн-ринг” : 8–9 класи : позакласний захід / Г. С. Кулага // Математика в школах України. – 2020. – № 25/27. – С. 77–79.
 8. Кушнір, І. А. Математика як мистецтво викладання [Текст] / І. А. Кушнір // Математика в школах України. – 2020. – № 34/36. – С. 52–54.
 9. Кушнір, І. А. Новий формульний інструмент планіметрії [Текст] : у світі геометрії / І. А. Кушнір // Математика в школах України. – 2020. – № 25/27. – С. 23–27.
 10. Кушнір, І. А. Скромна чарівність формули проєкцій [Текст] : у світі геометрії / І. А. Кушнір // Математика в школах України. – 2020. – № 34/36. – С. 55–57.
 11. Кушнір, І. А. Сюрпризи медіани в трикутнику [Текст] / І. А. Кушнір // Математика в школах України. – 2020. – № 22/24. – С. 32–33.
 12. Кушнір, І. А. Теорема Птолемея у формульній геометрії [Текст] / І. А. Кушнір // Математика в школах України. – 2020. – № 31/33. – С. 35–37.
 13. Кушнір, І. А. Теорема трилисника в XXI столітті [Текст] / І. А. Кушнір // Математика в школах України. – 2020. – № 22/24. – С. 34–36.
 14. Кушнір, І. А. Формула Архімеда – нова авторська формула [Текст] / І. А. Кушнір // Математика в школах України. – 2020. – № 31/33. – С. 38–40.
 15. Кушнір, І. А. Формула королеви чи Королева формул [Текст] : [у світі геометрії] / І. А. Кушнір // Математика в школах України. – 2020. – № 7/9. – С. 44–46.
 16. Кушнір, І. А. Формула перпендикулярних діагоналей чотирикутника [Текст] / І. А. Кушнір // Математика в школах України. – 2020. – № 22/24. – С. 37–40.
 17. Кушнір, І. А. Формульне коло [Текст] : [у світі геометрії] / І. А. Кушнір // Математика в школах України. – 2020. – № 13/15. – С. 66–73.
 18. Мальцева, Т. І. Формування математичної компетентності [Текст] / Т. І. Мальцева // Математика в школах України. – 2020. – № 19/21. – С. 25–26.
 19. Мудрак, А. Чарівний світ української міфології [Текст] : урок повторення, систематизацїї та застосування знань, умінь і навичок на практиці : [8 клас] / А. Мудрак // Математика. – 2021. – № 1/2, січень-лютий. – С. 78–91.
 20. Остапець, І. І. Прикладне застосування звичайних дробів [Текст] : 5 клас / І. І. Остапець // Математика в школах України. – 2020. – № 31/33. – С. 42–45.
 21. Острань, Р. Ігри математичні – цікаві та незвичні [Текст] : дидактичні ігри для дітей дошкільних груп / Р. Острань, Г. Музика // Палітра педагога. – 2021. – № 1. – С. 12–13.
 22. Панченко, С. Ю. Методика підготовки та створення відеоуроків із математики [Текст] / С. Ю. Панченко // Математика в школах України. – 2020. – № 13/15. – С. 37–43.
 23. Пономаренко, Н. Г. Нетрадиційні способи перевірки досягнень учнів 5 класу та закріплення пройденого матеріалу [Текст] : [дистанційне навчання з математики] / Н. Г. Пономаренко // Математика в школах України. – 2020. – № 10/12. – С. 43–52.
 24. Руденко, В. М. Метод проектів на уроках математики [Текст] / В. М. Руденко // Математика в школах України. – 2020. – № 19/21. – С. 27–37.
 25. Свєтлова, Т. В. Змішане навчання як засіб формування математичної компетентності учнів [Текст] / Т. В. Свєтлова // Математика в школах України. – 2020. – № 16/18. – С. 51–55.
 26. Свєтлова, Т. В. Формування графічної культури в процесі навчання математики [Текст] / Т. В. Свєтлова // Математика в школах України. – 2020. – № 34/36. – С. 10–23.
 27. Сидоренко, Л. М. Алгоритмізація використання графічного методу в лінійному програмуванні [Текст] / Л. М. Сидоренко, О. М. Сіденко // Математика в школах України. – 2020. – № 10/12. – С. 3–9.
 28. Сисоєнко, В. М. Застосування окремих прийомів швидких обчислень на уроках математики в 5–6 класах як засобу формування ключових математичних компетентностей [Текст] / В. М. Сисоєнко // Математика в школах України. – 2020. – № 16/18. – С. 56–563.
 29. Сметанська, Ю. Навчальні картки [Текст] : активізація пізнавальної діяльності на уроках математики / Ю. Сметанська // Математика. – 2020. – № 9/10, вересень-жовтень. – С. 26–39.
 30. Соколовська, Г. Я. Змагання ерудитів [Текст] : 6 клас / Г. Я. Соколовська // Математика в школах України. – 2020. – № 10/12. – С. 80–83.
 31. Сорока, В. В. Розв’язування задач і вправ на всі дії з натуральними числами [Текст] : 5 клас / В. В. Сорока // Математика в школах України. – 2020. – № 28/30. – С. 44–46.
 32. Степаненко, Л. В. Деякі наслідки з аксіом стереометрії [Текст] : розв’язування задач : 10 клас / Л. В. Степаненко // Математика в школах України. – 2020. – № 25/27. – С. 71–76.
 33. Тарнавська, С. Сила математичного слова [Текст] / С. Тарнавська // Початкова школа. – 2020. – № 11/12. – С. 35–37.
 34. Тищенко, І. А. Використання хмарних технологій у розробці навчально-пізнавальних проєктів [Текст] : технологія веб-квест / І. А. Тищенко, О. О. Нечипоренко // Математика в школах України. – 2020. – № 7/9. – С. 11–18.
 35. У пошуках числа П [Текст] : позакласна робота / керівник проекту С. В. Біда // Математика в школах України. – 2020. – № 4/6. – С. 80–82.
 36. Формування математичної компетентності під час вивчення понять “прямокутник” та “квадрат” [Текст] / О. В. Пліско [та ін.] // Математика в школах України. – 2020. – № 22/24. – С. 2–9.
 37. Хавелао, С. В. Використання просторових векторів для розв’язання деяких задач + задачі із викладенням [Текст] : [алгебра] / С. В. Хавелао // Математика в школах України. – 2020. – № 7/9. – С. 47–49.
 38. Хавелов, С. В. Про деякі питання тригонометрії трикутника [Текст] / С. В. Хавелов // Математика в школах України. – 2020. – № 16/18. – С. 7–14.
 39. Хлопов, А. Застосування знань із дисципліни “Вища математика” для підготовки студентів освітньої галузі “Технології” [Текст] : [підготовка вчителя технології] / А. Хлопов // Вища школа. – 2020. – № 6. – С. 35–40.
 40. Юрчук, В. П. Узагальнена теорема про вимірювання кутів, пов’язаних із колом [Текст] : у світі геометрії / В. П. Юрчук // Математика в школах України. – 2020. – № 34/36. – С. 58–60.
 41. Якименко, О. Солодка геометрія [Текст] : розробка STEAM-проєкту з дидактичним забезпеченням / О. Якименко // Математика. – 2021. – № 3/4, березень-квітень. – С. 84–97.
 42. Яремчук, Н. П. Застосування формул скороченого множення [Текст] : 7 клас / Н. П. Яремчук // Математика в школах України. – 2020. – № 31/33. – С. 71–73.
 43. Авраменко, К. Б. Особливості логіко-математичної підготовки майбутніх учителів початкової школи у сучасних вищих закладах освіти [Текст] / К. Б. Авраменко, Л. О. Рехтета // Глобальні виклики педагогічної освіти в університетському просторі : матеріали III міжнародного конгресу, 18–21 травня 2017 р. / МОН України ; Національна академія пед. наук України ; Асоціація ун-тів України та ін. ; [уклад.: О. Чебикін, А. Ананьєв, В. Андрущенко та ін.]. – Одеса : [Вид. дім “Гельветика”], 2017. – С. 268–268.
 44. Афатарли, Т. С. Навчання математики в 1-му класі з елементами методики Марії Монтессорі [Текст] / Т. С. Афатарли, С. О. Скворцова // Глобальні виклики педагогічної освіти в університетському просторі : матеріали III міжнародного конгресу, 18–21 травня 2017 р. / МОН України ; Національна академія пед. наук України ; Асоціація ун-тів України та ін. ; [уклад.: О. Чебикін, А. Ананьєв, В. Андрущенко та ін.]. – Одеса : [Вид. дім “Гельветика”], 2017. – С. 269–270.
 45. Бевз, В. Реалізація технологічного підходу у навчанні майбутніх учителів математики [Текст] / В. Бевз, Т. Годованюк, В. Дубовик // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : [збірник наукових праць] / МОН України, Бердянський держ. пед. ун-т ; [редкол.: І. Богданов, О. Гуренко, О. Грауман та ін.]. – Бердянськ : [БДПУ], 2019. – Вип. 3. – С. 182–195. – (Серія “Педагогічні науки”).
 46. Борисенко, М. Ю. Патріотичне виховання молодших школярів на уроках математики через розв’язування завдань із використанням сервісу LearningApps.org [Текст] / М. Ю. Борисенко, О. М. Борисенко // Глобальні виклики педагогічної освіти в університетському просторі : матеріали III міжнародного конгресу, 18–21 травня 2017 р. / МОН України ; Національна академія пед. наук України ; Асоціація ун-тів України та ін. ; [уклад.: О. Чебикін, А. Ананьєв, В. Андрущенко та ін.]. – Одеса : [Вид. дім “Гельветика”], 2017. – С. 271–272.
 47. Бугайова, Н. Л. Особливості процесу формування математичних уявлень в учнів з інтелектуальними порушеннями в умовах спеціального закладу освіти [Текст] / Н. Л. Бугайова // Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців : збірник наукових праць за матеріалами VI Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених, 29 березня 2019 р. / МОН України, Сумський держ. педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; Національний пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова та ін. ; [ред. рада: Ю. О. Лянной, В. І. Шейко, Т. М. Дегтяренко ; редкол.: С. М. Кондратюк, А. А. Сбруєва, Ю. А. Бондаренко та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2019. – Т. 1. – С. 11–15.
 48. Вагіна, Н. С. Підготовка майбутнього вчителя математики до роботи з учнями в межах міжнародних конкурсів і проектів [Текст] / Н. С. Вагіна // Міжнародна діяльність університетів як фактор інноваційного розвитку вищої школи : Міжнародна науково-практична заочна конференція, 18 вересня 2015 р. : збірник матеріалів конференції / МОН України ; Національна академія педагогічних наук України ; М-во закордонних справ Грецької республіки та ін. ; [підготовка видання до друку: І. Соколова, І. Вялкова, Ю. Константинова та ін.]. – Маріуполь : МДУ, 2015. – С. 172–173.
 49. Васько, О. О. Формування готовності майбутнього вчителя до розвитку творчого мислення молодших школярів при вивченні математики [Текст]. Розділ 3 : Актуальні проблеми підготовки майбутніх фахівців у галузі дошкільної та початкової освіти / О. О. Васько // Дошкільна та початкова освіта в сучасному педагогічному просторі : монографія / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [наукові редактори: О. В. Лобова, С. М. Кондратюк]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2020. – С. 239–255.
 50. Возносименко, Д. Тренінгові технології в підготовці майбутнього вчителя до забезпечення валеологічного супроводу на уроках математики [Текст] / Д. Возносименко // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : [збірник наукових праць] / МОН України, Бердянський держ. пед. ун-т ; [редкол.: І. Богданов, О. Гуренко, О. Грауман та ін.]. – Бердянськ : [БДПУ], 2019. – Вип. 3. – С. 228–234. – (Серія “Педагогічні науки”).
 51. Гаєвець, Я. С. Проектувально-моделювальна діяльність майбутніх учителів у навчанні учнів математики [Текст] / Я. С. Гаєвець // Глобальні виклики педагогічної освіти в університетському просторі : матеріали III міжнародного конгресу, 18–21 травня 2017 р. / МОН України ; Національна академія пед. наук України ; Асоціація ун-тів України та ін. ; [уклад.: О. Чебикін, А. Ананьєв, В. Андрущенко та ін.]. – Одеса : [Вид. дім “Гельветика”], 2017. – С. 272–273.
 52. Гібридна технологія [Текст] : урок за технологією перевернутого навчання з алгебри / матеріал підготувала В. Сліпченко // Математика. – 2021. – № 1/2, січень-лютий. – С. 20–31.
 53. Гібридна технологія [Текст] : урок за технологією перевернутого навчання з алгебри / матеріал підготувала В. Сліпченко // Математика. – 2021. – № 1/2, січень-лютий. – С. 20–31.
 54. Гусак, А. Математична вечірка [Текст] : позакласний захід із використанням групових форм роботи : [сценарій] / А. Гусак, О. Краснік // Математика. – 2021. – № 1/2, січень-лютий. – С. 66–77.
 55. Гусак, А. Математична вечірка [Текст] : позакласний захід із використанням групових форм роботи : [сценарій] / А. Гусак, О. Краснік // Математика. – 2021. – № 1/2, січень-лютий. – С. 66–77.
 56. Друшляк, М. Г. Візуалізовані завдання як засоби формування візуально-інформаційної культури майбутніх учителів математики [Текст]. Розділ 2, [підрозділ] 2.3 : Формування спеціальних фахових компетентностей майбутніх учителів фізики та математики під час вивчення дисциплін математичного циклу / М. Г. Друшляк // Формування предметних компетентностей майбутніх вчителів фізики та математики засобами та технологіями сучасного освітнього середовища : колективна монографія / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; за ред.: О. М. Завражної, А. І. Салтикової. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2020. – С. 135–155.
 57. Запорожченко, Т. П. Міжнародний досвід формування математичної компетентності майбутніх учителів початкових класів [Текст] / Т. П. Запорожченко // Глобальні виклики педагогічної освіти в університетському просторі : матеріали III міжнародного конгресу, 18–21 травня 2017 р. / МОН України ; Національна академія пед. наук України ; Асоціація ун-тів України та ін. ; [уклад.: О. Чебикін, А. Ананьєв, В. Андрущенко та ін.]. – Одеса : [Вид. дім “Гельветика”], 2017. – С. 275–276.
 58. Кисільова-Біла, В. П. Система організації самостійної роботи студентів з математики – обов’язкова складова в професійній підготовці вчителя початкових класів [Текст] / В. П. Кисільова-Біла // Глобальні виклики педагогічної освіти в університетському просторі : матеріали III міжнародного конгресу, 18-21 травня 2017 р. / МОН України ; Національна академія пед. наук України ; Асоціація ун-тів України та ін. ; [уклад.: О. Чебикін, А. Ананьєв, В. Андрущенко та ін.]. – Одеса : [Вид. дім “Гельветика”], 2017. – С. 276–278.
 59. Коваль, Л. В. Загальноєвропейський вектор розвитку початкової математичної освіти [Текст] / Л. В. Коваль // Глобальні виклики педагогічної освіти в університетському просторі : матеріали III міжнародного конгресу, 18–21 травня 2017 р. / МОН України ; Національна академія пед. наук України ; Асоціація ун-тів України та ін. ; [уклад.: О. Чебикін, А. Ананьєв, В. Андрущенко та ін.]. – Одеса : [Вид. дім “Гельветика”], 2017. – С. 278–279.
 60. Козлова, А. Т. Узагальнення прийомів обчислення в курсі математики початкової школи [Текст] / А. Т. Козлова, С. О. Скворцова // Глобальні виклики педагогічної освіти в університетському просторі : матеріали III міжнародного конгресу, 18–21 травня 2017 р. / МОН України ; Національна академія пед. наук України ; Асоціація ун-тів України та ін. ; [уклад.: О. Чебикін, А. Ананьєв, В. Андрущенко та ін.]. – Одеса : [Вид. дім “Гельветика”], 2017. – С. 279–281.
 61. Коломієць, А. А. Фундаменталізація математичної освіти як чинник впливу на реформування вищої освіти в Україні [Текст] / А. А. Коломієць // Міжнародна діяльність університетів як фактор інноваційного розвитку вищої школи : Міжнародна науково-практична заочна конференція, 18 вересня 2015 р. : збірник матеріалів конференції / МОН України ; Національна академія педагогічних наук України ; М-во закордонних справ Грецької республіки та ін. ; [підготовка видання до друку: І. Соколова, І. Вялкова, Ю. Константинова та ін.]. – Маріуполь : МДУ, 2015. – С. 176–178.
 62. Коцюк, В. Удома – теорія, на уроці – практика [Текст] : урок за технологією перевернутого навчання з алгебри / В. Коцюк // Математика. – 2021. – № 1/2, січень-лютий. – С. 32–42.
 63. Коцюк, В. Удома – теорія, на уроці – практика [Текст] : урок за технологією перевернутого навчання з алгебри / В. Коцюк // Математика. – 2021. – № 1/2, січень-лютий. – С. 32–42.
 64. Кривошея, Т. Математичні головоломки [Текст] : формуємо сенсорно-пізнавальну, логіко-математичну та дослідницьку компетентності дітей : [дошкільники] / Т. Кривошея // Палітра педагога. – 2021. – № 1. – С. 3–7.
 65. Кривошея, Т. Математичні головоломки [Текст] : формуємо сенсорно-пізнавальну, логіко-математичну та дослідницьку компетентності дітей : [дошкільники] / Т. Кривошея // Палітра педагога. – 2021. – № 1. – С. 3–7.
 66. Кугай, Н. В. Зміст методологічних знань філософського рівня магістрів – майбутніх учителів математики [Текст] / Н. В. Кугай // Глобальні виклики педагогічної освіти в університетському просторі : матеріали III міжнародного конгресу, 18–21 травня 2017 р. / МОН України ; Національна академія пед. наук України ; Асоціація ун-тів України та ін. ; [уклад.: О. Чебикін, А. Ананьєв, В. Андрущенко та ін.]. – Одеса : [Вид. дім “Гельветика”], 2017. – С. 248–249.
 67. Магочкіна, О. На що схожі цифри? [Текст] : віршики з мнемокартинками / О. Магочкіна // Палітра педагога. – 2021. – № 1. – С. 18–19.
 68. Магочкіна, О. На що схожі цифри? [Текст] : віршики з мнемокартинками / О. Магочкіна // Палітра педагога. – 2021. – № 1. – С. 18–19.
 69. Михайленко, І. Реалізація принципу фундаменталізації у математичній підготовці іноземних студентів [Текст] / І. Михайленко, В. Нестеренко // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : [збірник наукових праць] / МОН України, Бердянський держ. пед. ун-т ; [редкол.: І. Богданов, О. Гуренко, О. Грауман та ін.]. – Бердянськ : [БДПУ], 2019. – Вип. 3. – С. 302–309. – (Серія “Педагогічні науки”).
 70. Мудрак, А. Чарівний світ української міфології [Текст] : урок повторення, систематизацїї та застосування знань, умінь і навичок на практиці : [8 клас] / А. Мудрак // Математика. – 2021. – № 1/2, січень-лютий. – С. 78–91.
 71. Мудрак, А. Чарівний світ української міфології [Текст] : урок повторення, систематизацїї та застосування знань, умінь і навичок на практиці : [8 клас] / А. Мудрак // Математика. – 2021. – № 1/2, січень-лютий. – С. 78–91.
 72. Набока, Г. Д. Особливості формування уявлень про геометричний матеріал у учнів з порушеннями інтелектуального розвитку [Текст] / Г. Д. Набока // Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців : [збірник матеріалів VII Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених] : присвячена 15-річчю заснув. випуск. кафедри спец. та інклюзивної освіти СумДПУ ім. А. С. Макаренка / МОН України, Сумський держ. педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка та ін. ; [ред. рада.: Ю. О. Лянной, В. І. Шейко, Т. М. Дегтяренко ; редкол.: С. М. Кондратюк, Ю. А. Бондаренко, О. В. Боряк, О. В. Колишкін. Ю. М. Косенко]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2020. – Вип. 8. – С. 175–180.
 73. Ноздрова, О. П. Активізація творчого потенціалу майбутнього вчителя початкової школи в процесі вивчення дисципліни “Методика викладання математики в початкових класах. Система вправ, задач із логічним навантаженням” [Текст] / О. П. Ноздрова // Глобальні виклики педагогічної освіти в університетському просторі : матеріали III міжнародного конгресу, 18–21 травня 2017 р. / МОН України ; Національна академія пед. наук України ; Асоціація ун-тів України та ін. ; [уклад.: О. Чебикін, А. Ананьєв, В. Андрущенко та ін.]. – Одеса : [Вид. дім “Гельветика”], 2017. – С. 89–90.
 74. Овчаренко, Н. М. Особливості засвоєння математичних знань, умінь і навичок учнями з інтелектуальними порушеннями [Текст] / Н. М. Овчаренко // Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців : [збірник матеріалів VII Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених] : присвячена 15-річчю заснув. випуск. кафедри спец. та інклюзивної освіти СумДПУ ім. А. С. Макаренка / МОН України, Сумський держ. педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка та ін. ; [ред. рада.: Ю. О. Лянной, В. І. Шейко, Т. М. Дегтяренко ; редкол.: С. М. Кондратюк, Ю. А. Бондаренко, О. В. Боряк, О. В. Колишкін. Ю. М. Косенко]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2020. – Вип. 8. – С. 181–186.
 75. Онуфрієнко, О. Г. Впровадження елементів регіоналізації в навчанні, вихованні та у математичній підготовці школярів і студентів [Текст] / О. Г. Онуфрієнко, О. Г. Боброва // Міжнародна діяльність університетів як фактор інноваційного розвитку вищої школи : Міжнародна науково-практична заочна конференція, 18 вересня 2015 р. : збірник матеріалів конференції / МОН України ; Національна академія педагогічних наук України ; М-во закордонних справ Грецької республіки та ін. ; [підготовка видання до друку: І. Соколова, І. Вялкова, Ю. Константинова та ін.]. – Маріуполь : МДУ, 2015. – С. 350–351.
 76. Освітній мікс: онлайн + офланй [Текст] / матеріал підготувала В. Сліпченко // Математика. – 2021. – № 1/2, січень-лютий. – С. 8–19.
 77. Освітній мікс: онлайн + офланй [Текст] / матеріал підготувала В. Сліпченко // Математика. – 2021. – № 1/2, січень-лютий. – С. 8–19.
 78. Острань, Р. Ігри математичні – цікаві та незвичні [Текст] : дидактичні ігри для дітей дошкільних груп / Р. Острань, Г. Музика // Палітра педагога. – 2021. – № 1. – С. 12–13.
 79. Острань, Р. Ігри математичні – цікаві та незвичні [Текст] : дидактичні ігри для дітей дошкільних груп / Р. Острань, Г. Музика // Палітра педагога. – 2021. – № 1. – С. 12–13.
 80. Павлова, Т. П. Аксіологічні аспекти викладання математики в загальноосвітніх школах – впровадження концепції “Нова українська школа” [Текст] / Т. П. Павлова // Глобальні виклики педагогічної освіти в університетському просторі : матеріали III міжнародного конгресу, 18–21 травня 2017 р. / МОН України ; Національна академія пед. наук України ; Асоціація ун-тів України та ін. ; [уклад.: О. Чебикін, А. Ананьєв, В. Андрущенко та ін.]. – Одеса : [Вид. дім “Гельветика”], 2017. – С. 251–252.
 81. Папач, О. І. Науково-методичний супровід вчителів математики в період реформування освіти в Україні та країнах Європи [Текст] / О. І. Папач // Глобальні виклики педагогічної освіти в університетському просторі : матеріали III міжнародного конгресу, 18–21 травня 2017 р. / МОН України ; Національна академія пед. наук України ; Асоціація ун-тів України та ін. ; [уклад.: О. Чебикін, А. Ананьєв, В. Андрущенко та ін.]. – Одеса : [Вид. дім “Гельветика”], 2017. – С. 253–254.
 82. Про затвердження Плану заходів щодо реалізації Концепції розвитку природничо-математичної освіти (STEM-освіти) до 2027 року [Текст] : розпорядження від 13.01.21 р., № 131-р / Україна. Кабінет Міністрів // Урядовий кур’єр. – 2021. – № 39, 26 лютого. – С. 14.
 83. Про затвердження Плану заходів щодо реалізації Концепції розвитку природничо-математичної освіти (STEM-освіти) до 2027 року [Текст] : розпорядження від 13.01.21 р., № 131-р / Україна. Кабінет Міністрів // Урядовий кур’єр. – 2021. – № 39, 26 лютого. – С. 14.
 84. Прошкін, В. В. Застосування системи формування готовності майбутніх учителів математики до роботи в класах гуманітарного профілю [Текст] / В. В. Прошкін, О. В. Панішева // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – № 9 (53). – C. 399–409.
 85. Ротаньова, Н. Ю. Евристичне навчання вищої математики як сучасна технологія навчання та виховання [Текст] / Н. Ю. Ротаньова // Міжнародна діяльність університетів як фактор інноваційного розвитку вищої школи : Міжнародна науково-практична заочна конференція, 18 вересня 2015 р. : збірник матеріалів конференції / МОН України ; Національна академія педагогічних наук України ; М-во закордонних справ Грецької республіки та ін. ; [підготовка видання до друку: І. Соколова, І. Вялкова, Ю. Константинова та ін.]. – Маріуполь : МДУ, 2015. – С. 92–93.
 86. Свєтной, О. П. Методологічні аспекти активізації пізнавальної діяльності студентів педагогічного вузу у процесі навчання математики [Текст] / О. П. Свєтной, О. Е. Валльє // Глобальні виклики педагогічної освіти в університетському просторі : матеріали III міжнародного конгресу, 18–21 травня 2017 р. / МОН України ; Національна академія пед. наук України ; Асоціація ун-тів України та ін. ; [уклад.: О. Чебикін, А. Ананьєв, В. Андрущенко та ін.]. – Одеса : [Вид. дім “Гельветика”], 2017. – С. 254–255.
 87. Семеніхіна, О. Про використання вчителями математики засобів комп’ютерної візуалізації [Текст] / О. Семеніхіна, Н. Білошапка // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / МОН України ; Державний вищий навчальний заклад “Донбаський державний педагогічний ун-т” ; за заг. ред. В. І. Сипченка. – Харків : ТОВ “”Вид-во НТМТ”, 2018. – № 1 (87). – С. 289–301.
 88. Скворцова, С. О. Початкова математична освіта в Україні та Польщі: порівняльний аналіз [Текст] / С. О. Скворцова // Глобальні виклики педагогічної освіти в університетському просторі : матеріали III міжнародного конгресу, 18–21 травня 2017 р. / МОН України ; Національна академія пед. наук України ; Асоціація ун-тів України та ін. ; [уклад.: О. Чебикін, А. Ананьєв, В. Андрущенко та ін.]. – Одеса : [Вид. дім “Гельветика”], 2017. – С. 286–288.
 89. Сырмамиих, И. В. Об алгоритмизации обучения при решении вероятностных задач [Текст] / И. В. Сырмамиих // Міжнародна діяльність університетів як фактор інноваційного розвитку вищої школи : Міжнародна науково-практична заочна конференція, 18 вересня 2015 р. : збірник матеріалів конференції / МОН України ; Національна академія педагогічних наук України ; М-во закордонних справ Грецької республіки та ін. ; [підготовка видання до друку: І. Соколова, І. Вялкова, Ю. Константинова та ін.]. – Маріуполь : МДУ, 2015. – С. 93–94.
 90. Таточенко, В. І. Сучасні виклики підготовки майбутнього вчителя математики [Текст] / В. І. Таточенко // Глобальні виклики педагогічної освіти в університетському просторі : матеріали III міжнародного конгресу, 18–21 травня 2017 р. / МОН України ; Національна академія пед. наук України ; Асоціація ун-тів України та ін. ; [уклад.: О. Чебикін, А. Ананьєв, В. Андрущенко та ін.]. – Одеса : [Вид. дім “Гельветика”], 2017. – С. 258–259.
 91. Терменжи, Д. Є. Особливості розробки та проведення дидактичних ігор з математики [Текст] / Д. Є. Терменжи, Ю. В. Перевєрзєва // Глобальні виклики педагогічної освіти в університетському просторі : матеріали III міжнародного конгресу, 18–21 травня 2017 р. / МОН України ; Національна академія пед. наук України ; Асоціація ун-тів України та ін. ; [уклад.: О. Чебикін, А. Ананьєв, В. Андрущенко та ін.]. – Одеса : [Вид. дім “Гельветика”], 2017. – С. 259–261.
 92. Тішкова, В. В. Особливості розвитку пізнавальної активності в учнів з порушеннями інтелекту на уроках математики [Текст] / В. В. Тішкова // Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців : [збірник матеріалів VII Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених] : присвячена 15-річчю заснув. випуск. кафедри спец. та інклюзивної освіти СумДПУ ім. А. С. Макаренка / МОН України, Сумський держ. педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка та ін. ; [ред. рада.: Ю. О. Лянной, В. І. Шейко, Т. М. Дегтяренко ; редкол.: С. М. Кондратюк, Ю. А. Бондаренко, О. В. Боряк, О. В. Колишкін. Ю. М. Косенко]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2020. – Вип. 8. – С. 220–228.
 93. Тумбрукакі, А. В. Використання евристичних завдань в процесі формування методичної компетентності майбутніх учителів математики [Текст] / А. В. Тумбрукакі // Глобальні виклики педагогічної освіти в університетському просторі : матеріали III міжнародного конгресу, 18–21 травня 2017 р. / МОН України ; Національна академія пед. наук України ; Асоціація ун-тів України та ін. ; [уклад.: О. Чебикін, А. Ананьєв, В. Андрущенко та ін.]. – Одеса : [Вид. дім “Гельветика”], 2017. – С. 263–264.
 94. Фонарюк, О. Кейс-метод у курсі методики навчання математики майбутніх учителів [Текст] / О. Фонарюк // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / МОН України ; Державний вищий навчальний заклад “Донбаський державний педагогічний ун-т” ; за заг. ред. В. І. Сипченка. – Харків : ТОВ “”Вид-во НТМТ”, 2018. – № 5 (91). – С. 172–187.
 95. Цісар, Н. В. Корекція знань та вмінь учнів як один із основних способів усунення прогалин у знаннях учнів з математики [Текст] / Н. В. Цісар // Глобальні виклики педагогічної освіти в університетському просторі : матеріали III міжнародного конгресу, 18–21 травня 2017 р. / МОН України ; Національна академія пед. наук України ; Асоціація ун-тів України та ін. ; [уклад.: О. Чебикін, А. Ананьєв, В. Андрущенко та ін.]. – Одеса : [Вид. дім “Гельветика”], 2017. – С. 264–265.
 96. Черненко, Я. І. Професійний розвиток вчителя математики в ПТНЗ [Текст] / Я. І. Черненко // Глобальні виклики педагогічної освіти в університетському просторі : матеріали III міжнародного конгресу, 18–21 травня 2017 р. / МОН України ; Національна академія пед. наук України ; Асоціація ун-тів України та ін. ; [уклад.: О. Чебикін, А. Ананьєв, В. Андрущенко та ін.]. – Одеса : [Вид. дім “Гельветика”], 2017. – С. 265–266.
 97. Чуприна, О. С. Інтерактивні сучасні технології у підготовці майбутнього вчителя математики суспільно-гуманітарного профіля [Текст] / О. С. Чуприна // Глобальні виклики педагогічної освіти в університетському просторі : матеріали III міжнародного конгресу, 18–21 травня 2017 р. / МОН України ; Національна академія пед. наук України ; Асоціація ун-тів України та ін. ; [уклад.: О. Чебикін, А. Ананьєв, В. Андрущенко та ін.]. – Одеса : [Вид. дім “Гельветика”], 2017. – С. 267–268.
 98. Шевчук, І. В. Підготовка майбутніх учителів до активізації розумової діяльності учнів початкової школи на уроках математики [Текст] / І. В. Шевчук, О. В. Шкуренко // Глобальні виклики педагогічної освіти в університетському просторі : матеріали III міжнародного конгресу, 18–21 травня 2017 р. / МОН України ; Національна академія пед. наук України ; Асоціація ун-тів України та ін. ; [уклад.: О. Чебикін, А. Ананьєв, В. Андрущенко та ін.]. – Одеса : [Вид. дім “Гельветика”], 2017. – С. 212–214.
 99. Шерстньова, І. Педагогічна складова професійної компетентності майбутнього вчителя математики в контексті компетентнісного підходу [Текст] / І. Шерстньова // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : [збірник наукових праць] / МОН України, Бердянський держ. пед. ун-т ; [редкол.: І. Богданов, О. Гуренко, О. Грауман та ін.]. – Бердянськ : [БДПУ], 2019. – Вип. 3. – С. 406–414. – (Серія “Педагогічні науки”).
 100. Якименко, О. Солодка геометрія [Текст] : розробка STEAM-проєкту з дидактичним забезпеченням / О. Якименко // Математика. – 2021. – № 3/4, березень-квітень. – С. 84–97.
 101. Якименко, О. Солодка геометрія [Текст] : розробка STEAM-проєкту з дидактичним забезпеченням / О. Якименко // Математика. – 2021. – № 3/4, березень-квітень. – С. 84–97.
 102. Яковлєва, Л. Ф. Готовність дитини до школи як критерій успішності навчання математики в першому класі [Текст] / Л. Ф. Яковлєва, С. О. Скворцова // Глобальні виклики педагогічної освіти в університетському просторі : матеріали III міжнародного конгресу, 18–21 травня 2017 р. / МОН України ; Національна академія пед. наук України ; Асоціація ун-тів України та ін. ; [уклад.: О. Чебикін, А. Ананьєв, В. Андрущенко та ін.]. – Одеса : [Вид. дім “Гельветика”], 2017. – С. 291–292.
 103. Ярхо, Т. Упровадження принципу генералізації знань у повторювальний курс елементарної математики в технічних закладах вищої освіти [Текст] / Т. Ярхо, Т. Ємельянова, Д. Легейда // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : [збірник наукових праць] / МОН України, Бердянський держ. пед. ун-т ; [редкол.: І. Богданов, О. Гуренко, О. Грауман та ін.]. – Бердянськ : [БДПУ], 2019. – Вип. 3. – С. 440–450. – (Серія “Педагогічні науки”).

Формування предметної компетентності засобами та технологіями сучасного освітнього середовища

Професійне становлення фахівця в умовах цифрового освітнього середовища

 1. Барабаш, О. Інформатика цілий рік [Текст] : організація позакласної роботи / О. Барабаш // Інформатика. – 2020. – № 9/10, вересень-жовтень. – С. 77–83.
 2. Биков, В. Ю. Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України – двадцять років [Текст] / В. Ю. Биков, А. В. Яцишин // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2020. – № 1. – С. 3–4.
 3. Бишевець, Н. Управління пізнавальною діяльністю студентів у інформаційно-освітньому середовищі закладу фізичної освіти з фізичної культури [Текст] / Н. Бишевець, О. Степаненко // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. – 2020. – № 1. – С. 49–54.
 4. Бодренко, Т. Як організувати електронний документообіг? [Текст] : практичні кроки для управлінців / Т. Бодренко // Управління освітою. – 2020. – № 9/10, вересень-жовтень. – С. 20–25.
 5. Борисенко, Д. Брейн-ринг [Текст] : позакласний захід з інформатики / Д. Борисенко, Н. Грачова, О. Горбун // Інформатика. – 2020. – № 7/8, липень-серпень. – C. 38–51.
 6. Борисова, Т. Методологія ергодизайнерської підготовки майбутніх педагогів [Текст] / Т. Борисова, В. Титаренко // Вища школа. – 2020. – № 6. – С. 7–17.
 7. Бугайчук, А. Освіта на карантині [Текст] : як школи за кордоном організували дистанційне навчання / А. Бугайчук // Управління освітою. – 2020. – № 7/8, липень-серпень. – С. 40–47.
 8. Вельгач, А. В. Техніка розробки моделі тривимірних об’єктів для подальшого 3D-друку [Текст] / А. В. Вельгач, І. М. Грод // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2020. – № 1. – С. 18–27.
 9. Відмідська, Н. М. Виконавці алгоритму та їхні системи команд [Текст] : 5 клас / Н. М. Відмідська // Інформатика в школі. – 2020. – № 7. – С. 14–17.
 10. Гафіяк, А. М. CRM-системи як засіб оцінювання рівня підготовки фахівців з інформаційно-комунікаційних технологій [Текст] : [CRM-системи – управління відносинами з клієнтами, споживачами] / А. М. Гафіяк, Н. В. Кононец // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2020. – № 1. – С. 10–18.
 11. Гончарова, О. С. Практичні завдання зі створення алгоритмів у середовищі Scratch [Текст] : 4–5 клас / О. С. Гончарова // Інформатика в школі. – 2020. – № 11. – С. 17–22.
 12. Граб, Н. В. Мобільний додаток Pydroid 3-IDE for Pytfon 3 [Текст] : на допомогу вчителю / Н. В. Граб, О. М. Граб // Інформатика в школі. – 2020. – № 9. – С. 28–30.
 13. Григораш, О. В. Управлінська діяльність із формування системи інформаційного забезпечення управління виховною роботою [Текст] : менеджмент / О. В. Григораш // Виховна робота в школі. – 2020. – № 9. – С. 2–8.
 14. Гриценчук, О. О. Експериментальна перевірка ефективності моделі інформаційно-освітнього середовища як засобу розвитку громадянської компетентності вчителя [Текст] / О. О. Гриценчук // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2019. – № 4. – С. 3–14.
 15. Данилюк, М. М. Діяльнісний підхід. Впровадження активних та інноваційних технологій [Текст] : [використання STEM-навчання при вивченні фізики] / М. М. Данилюк // Фізика в школах України. – 2020. – № 15/16. – С. 8–19.
 16. Демчишак, Н. Б. Розвиток експорту цифрових технологій в умовах формування єдиного цифрового простору Європейського Союзу [Текст] / Н. Б. Демчишак, Г. Ю. Дубик, В. М. Гриб // Економіка та держава. – 2020. – № 6. – С. 73–79.
 17. Дмитренко, С. Click-навчання [Текст] : методика організації освітнього процесу сучасного покоління молоді : освітянам / С. Дмитренко, Д. Долгова, Н. Харченко // Інформатика. – 2020. – № 7/8, липень-серпень. – С. 90–95.
 18. Драганов, П. Інформаційна компетентність [Текст] : методика формування на уроках інформатики / П. Драганов // Інформатика. – 2020. – № 7/8, липень-серпень. – C. 78–89.
 19. Електронний документообіг в освіті [Текст] : правові аспекти життя в суспільстві / матеріал підготувала А. Бугайчук // Управління освітою. – 2020. – № 9/10, вересень-жовтень. – С. 18–19.
 20. Електронний підпис [Текст] : 10 запитань та відповідей / матеріал підготувала А. Бугайчук // Управління освітою. – 2020. – № 9/10, вересень-жовтень. – С. 56–63.
 21. Елементи схемотехніки в шкільному курсі інформатики [Текст] / О. М. Кривонос [та ін.] // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2020. – № 1. – С. 40–51.
 22. Жукова, А. Технології захоплюють світ [Текст] : історія та перспективи інформатики і кібернетики в процесі навчання майбутніх педагогів / А. Жукова // Інформатика. – 2020. – № 11/12, листопад-грудень. – С. 60–66.
 23. Кірик, І. Гаджети в безпеці [Текст] : урок вивчення нового матеріалу у формі прес-конференції : [досвід роботи викладача ДНЗ “Шосткинський центр ПТО”, Сумська область : 9 клас] / І. Кірик // Інформатика. – 2020. – № 7/8, липень-серпень. – С. 52–65.
 24. Кіт, І. В. Особливості використання платформи Brainpad у освітньому процесі школи [Текст] : [Brainpad – мікрокомп’ютер, створений для навчання] / І. В. Кіт, О. Г. Кіт // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2020. – № 1. – С. 52–55.
 25. Климко, Л. В. Управлінський Інтернет-клуб: популяризація ідей В. О. Сухомлинського [Текст] : [Інтернет-клуб є добровільним об’єднанням керівників закладів освіти, які зареєстровані на веб порталі “Освіта Рівненщини”] / Л. В. Климко // Управління школою. – 2020. – № 25/27. – С. 36–38.
 26. Князевич, О. В. Види об’єктів текстового документа [Текст] : 3 клас / О. В. Князевич // Інформатика в школі. – 2020. – № 12. – С. 4–5.
 27. Кононец, Н. В. Сучасні підходи до розроблення електронних освітніх ресурсів для формування цифрової компетентності майбутніх економістів [Текст] / Н. В. Кононец, В. О. Балюк // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2019. – № 4. – С. 15–23.
 28. Котляр, І. О. Змістовна лінія “Я у світі інформації” [Текст] / І. О. Котляр // Інформатика в школі. – 2020. – № 8. – С. 2–12.
 29. Кравчук, О. Ф. Форми роботи на уроках з використанням електронних освітніх ігрових ресурсів Smart Kids [Текст] / О. Ф. Кравчук // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2019. – № 4. – С. 32–39.
 30. Кученьова, Т. В. Підвищення пізнавальної активності учнів у навчанні інформатики за допомогою нестандартних уроків [Текст] / Т. В. Кученьова // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2019. – № 4. – С. 50–53.
 31. Матвієнко, О. Цифровізація: освітній контекст [Текст] / О. Матвієнко, М. Цивін // Вісник Книжкової палати. – 2020. – № 11. – С. 28–35.
 32. Мотруніч, Т. В. Робота з інтерактивною дошкою [Текст] / Т. В. Мотруніч // Математика в школах України. – 2020. – № 22/24. – С. 14–16.
 33. Навчитись, щоб навчати [Текст] : трансляція уроку, робота з QR-кодами та файлами / матеріали підготувала В. Сліпченко // Інформатика. – 2020. – № 7/8, липень-серпень. – C. 8–23.
 34. Навчитись, щоб навчати [Текст] : трансляція уроку, робота з QR-кодами та файлами / матеріали підготувала В. Сліпченко // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2020. – № 7/8, липень-серпень. – C. 8–23.
 35. Назаренко, О. Мультимедійні презентації як елемент упровадження інноваційних технологій у навчальному процесі [Текст] / О. Назаренко // Інформатика. – 2020. – № 9/10, вересень-жовтень. – С. 8–17.
 36. Назаренко, О. Персональний вебсайт [Текст] : як методичний інструмент у роботі педагога / О. Назаренко // Інформатика. – 2020. – № 9/10, вересень-жовтень. – С. 92–94.
 37. Олена Кузьменко: “Кожна школа має виробити модель дистанційної підтримувальної освіти” [Текст] // Управління освітою. – 2020. – № 7/8, липень-серпень. – С. 26–33.
 38. Організація дистанційного навчання [Текст] : методики, ресурси та інструменти / матеріал підготувала А. Бугайчук // Управління освітою. – 2020. – № 7/8, липень-серпень. – С. 8–25.
 39. Пилипчук, І. Google-диск: лайфгаки. Як організувати дистанційне навчання для школярів? [Текст] : урок вивчення нових знань / І. Пилипчук // Інформатика. – 2020. – № 11/12, листопад-грудень. – С. 76–97.
 40. Пилипчук, І. Етапи створення анімації [Текст] : урок вивчення нових знань / І. Пилипчук // Інформатика. – 2020. – № 11/12, листопад-грудень. – С. 52–59.
 41. Пилипчук, І. Різноманітність видів анімації [Текст] : урок вивчення нових знань / І. Пилипчук // Інформатика. – 2020. – № 11/12, листопад-грудень. – С. 38–51.
 42. Подколзіна, В. О. Інформаційні процеси та системи [Текст] : 5 клас / В. О. Подколзіна // Інформатика в школі. – 2020. – № 7. – С. 2–13.
 43. Подобєд, М. Б. Цифрове навчання в школі. Як здолати скептичне ставлення? [Текст] / М. Б. Подобєд // Географія. – 2020. – № 17/18. – С. 24–26.
 44. Попкова, С. В. Робота з текстом. Робота з векторними елементами [Текст] : 10 клас / С. В. Попкова // Інформатика в школі. – 2020. – № 12. – С. 18–20.
 45. Попова, С. В. Карти знань. Редактори карт знань [Текст] : 9 клас / С. В. Попова // Інформатика в школі. – 2020. – № 11. – С. 5–8.
 46. Про електронні комунікації [Текст] : закон від 18.12.21 р., № 1089-ІХ / Україна // Голос України. – 2021. – № 7, 16 січня. – С. 31.
 47. Про схвалення Концепції розвитку штучного інтелекту в Україні [Текст] : розпорядження від 02.12.20 р., № 1556-р / Україна. Кабінет Міністрів // Урядовий кур’єр. – 2020. – № 247, 18 грудня. – С. 9.
 48. Прокопчук, В. Створення мультимедійних презентацій [Текст] : урок застосування знань, умінь та навичок / В. Прокопчук // Інформатика. – 2020. – № 9/10, вересень-жовтень. – С. 26–37.
 49. Простір освітніх можливостей [Текст] : поради щодо оформлення навчальних класів : [НУШ] / Ю. Вовк [та ін.] // Інформатика. – 2020. – № 9/10, вересень-жовтень. – С. 84–91.
 50. Рекомендації щодо організації поточного, семестрового контролю та атестації здобувачів освіти із застосуванням дистанційних технологій [Текст] : [передвища та вища освіта] : затверджено листом від 14.05.20 р., № 1/9-249 / Україна. МОН // Вища школа. – 2020. – № 5. – С. 119–126.
 51. Свєтлов, Т. В. Формування медіаграмотності в процесі навчання математики [Текст] / Т. В. Свєтлов // Математика в школах України. – 2020. – № 19/21. – С. 11–24.
 52. Скопіювати та вставити [Текст] : роль академічної доброчесності в шкільній освіті / матеріал підготувала А. Псатій // Інформатика. – 2020. – № 9/10, вересень-жовтень. – С. 52–61.
 53. Сліпченко, В. Online Test Pad [Текст] : сервіс-помічник у реалізації дистанційного навчання / В. Сліпченко // Математика. – 2020. – № 7/8, липень-серпень. – С. 32–45.
 54. Сліпченко, В. Навчитись, щоб навчати [Текст] : трансляція уроку, робота з QR-кодами та файлами : [інформаційна підтримка вчителя при дистанційному навчанні] / В. Сліпченко // Математика. – 2020. – № 7/8, липень-серпень. – С. 8–23.
 55. Сліпченко, В. Онлайн-інструменти, щоб навчати [Текст] : трансляція уроку, робота з QR-кодами та файлами : [інформаційна підтримка вчителя при дистанційному навчанні] / В. Сліпченко // Історія України. – 2020. – № 7/8, липень-серпень. – С. 8–23.
 56. Терьошина, Н. Onlint Test Pad [Текст] : сервіс-помічник у реалізації дистанційного навчання / Н. Терьошина ; матеріал підготувала В. Сліпченко // Інформатика. – 2020. – № 9/10, вересень-жовтень. – С. 38–51.
 57. Терьошина, Н. Правильна подача інформації [Текст] : комбінований урок / Н. Терьошина // Інформатика. – 2020. – № 9/10, вересень-жовтень. – С. 18–25.
 58. Удовиченко, І. В. Інформатизація освітнього процесу з географії в закладах загальної середньої освіти [Текст] / І. В. Удовиченко // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2020. – № 1. – C. 5–9.
 59. Франчук, В. М. Використання Family Link батьками та дітьми [Текст] : [Family Link – додаток з функціями батьківського контролю для встановлення правил користування цифровим контентом, щоб діти розумно розподіляли час між навчанням та дозвіллям] / В. М. Франчук, Н. П. Франчук // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2020. – № 1. – C. 34–39.
 60. Чернов, В. “Гаджетизацію” не перемогти. Краще її очолити [Текст] : [про педагогічний досвід розповідає вчителька Сумської школи № 5 – Вікторія Ломака] / В. Чернов // Голос України. – 2020. – № 210, 13 листопада. – С. 10.
 61. Чернова, О. І. QR-KOD! WHY NOT? Технології проведення опитування на уроках інформатики через QR-коди з використанням хмарних сервісів та безкоштовних додатків [Текст] / О. І. Чернова // Інформатика в школі. – 2020. – № 7. – С. 26–30.

Стратегічне управління соціально-економічними системами в умовах глобальних викликів