Факультет іноземної та слов’янської філології

Літературознавчий аналіз тексту: концепції, коди, методи інтерпретації

 1. Weretiuk, O. M. Reflections on Identities in Andrzej Stasiuk’s and Juriy Andruhovych’s Travel Narratives [Текст] = [Роздуми про ідентичність у подорожах Анджея Стасюка та Юрія Андруховича] / O. M. Weretiuk // Наукові записки / Тернопільський національний педагогічний ун-т ім. В. Гнатюка ; [редкол.: М. П. Ткачук, Е. Бялка, К. Новаковська та ін.]. – Тернопіль : [ТНПУ], 2016. – С. 104–111. – (Серія “Літературознавство” ; вип. 44).
 2. Апанович, М. М. Художній наратив поетичних збірок Г. А. Мороза “Земля”, “Замок дитинства мого” [Текст] / М. М. Апанович // Наукові записки / Тернопільський національний педагогічний ун-т ім. В. Гнатюка ; [редкол.: М. П. Ткачук, Е. Бялка, К. Новаковська та ін.]. – Тернопіль : [ТНПУ], 2016. – С. 116–122. – (Серія “Літературознавство” ; вип. 44).
 3. Бабій, І. М. Оказіонально-предметна номінація у художньому дискурсі Аркадія Любченка [Текст] / І. М. Бабій // Наукові записки / Тернопільський національний педагогічний ун-т ім. В. Гнатюка ; [редкол.: М. П. Ткачук, Е. Бялка, К. Новаковська та ін.]. – Тернопіль : [ТНПУ], 2016. – С. 89–94. – (Серія “Літературознавство” ; вип. 44).
 4. Бацевич, Ф. С. Інтердискурсивність і глибини фікціональності художнього тексту: лінгвонаративні аспекти [Текст] : [на основі збірки оповідань польського письменника-фантаста Станіслава Лема “Абсолютна порожнеча”] / Ф. С. Бацевич // Мовознавство. – 2019. – № 4. – С. 3–12.
 5. Бацевич, Ф. С. Лінгвонаративні аспекти ідентифікації оповідних інстанцій у художньому тексті [Текст] / Ф. С. Бацевич // Мовознавство. – 2020. – № 1. – С. 55–66.
 6. Бачун, Л. І. Історичний аспект творення назв осіб у романі Василя Шкляра “Чорний ворон” [Текст] / Л. І. Бачун // Наукові записки / Тернопільський національний педагогічний ун-т ім. В. Гнатюка ; [редкол.: М. П. Ткачук, Е. Бялка, К. Новаковська та ін.]. – Тернопіль : [ТНПУ], 2016. – С. 51–54. – (Серія “Літературознавство” ; вип. 44).
 7. Безбородих, І. Навчання розумінню художніх текстів різної складності на заняттях з зарубіжної літератури у ЗВО [Текст] / І. Безбородих // Сучасні тенденції у викладанні іноземних мов у світі : матеріали II Міжнародної науково-практичної інтернет конференції викладачів вищих навчальних закладів, докторантів, аспірантів, вчителів, магістрантів, студентів, 29 листопада 2019 р., м. Суми / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Ф-т іноземної та слов’янської філології та ін. ; [редкол.: Ю. О. Лянной, О. В. Черевко, О. І. Курок та ін.]. – [Суми] : [ФОП Цьома С. П.], [2019]. – С. 90–93.
 8. Белова, Ю. С. Інтернет-щоденник як засіб інтерпретації образу автора [Текст] : (на матеріалі книги Є. Гришковця “Рік життя”) / Ю. С. Белова // Наукові записки / Тернопільський національний педагогічний ун-т ім. В. Гнатюка ; [редкол.: М. П. Ткачук, Е. Бялка, К. Новаковська та ін.]. – Тернопіль : [ТНПУ], 2016. – С. 247–250. – (Серія “Літературознавство” ; вип. 44).
 9. Беценко, Т. Походження жанру і мови народних дум [Текст] : підсумки досліджень / Т. Беценко // Дивослово. – 2019. – № 12. – С. 16–21.
 10. Беценко, Т. П. Герменевтичний аналіз поетичного твору як новітній підхід у лінгвістиці тексту [Текст] / Т. П. Беценко // Виклики XXI століття: наука, філософія, освіта : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 20–21 листопада 2019 р., м. Суми / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [наукова редакція: Н. М. Зленко, Т. О. Пономаренко]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2019. – С. 38–41.
 11. Богдан, С. “… Пуделочко живих квіток” [Текст] : новорічний дискурс в епістолярії Лесі Українки / С. Богдан // Дивослово. – 2020. – № 2. – С. 34–40.
 12. Брайко, О. Повість В. Винниченка “Краса і сила” і проза М. Горького: поетика й типологія індивідуальних стилів [Текст] / О. Брайко // Слово і час. – 2020. – № 5. – С. 3–20.
 13. Бровко, О. “Життя – це картина в картині”: типологія текстів у текстах у художній прозі 20–30-х рр. ХХ ст. [Текст] / О. Бровко // Українська мова і література в школі. – 2020. – № 3. – С. 20–23.
 14. Буда, В. А. Діалектизми в етнографічних описах роману Петра Шекерика-Доникового “Дідо Иванчік” [Текст] / В. А. Буда // Наукові записки / Тернопільський національний педагогічний ун-т ім. В. Гнатюка ; [редкол.: М. П. Ткачук, Е. Бялка, К. Новаковська та ін.]. – Тернопіль : [ТНПУ], 2016. – С. 46–50. – (Серія “Літературознавство” ; вип. 44).
 15. Верлата, А. Еволюція протагоніста у драматургії Василя Пачовського [Текст] / А. Верлата // Наукові записки / Тернопільський національний педагогічний ун-т ім. В. Гнатюка ; [редкол.: М. П. Ткачук, Е. Бялка, К. Новаковська та ін.]. – Тернопіль : [ТНПУ], 2016. – С. 123–128. – (Серія “Літературознавство” ; вип. 44).
 16. Вертипорох, О. Психосемантика процесу читання сучасного українського тексту [Текст] / О. Вертипорох // Дивослово. – 2019. – № 6. – С. 43–47.
 17. Висоцька, З. І. Текстові структури – вербалізатори категорії логічності [Текст] : (на прикладі економічних праць Івана Франка) / З. І. Висоцька, О. В. Богач // Українська мова. – 2019. – № 2. – С. 106–115.
 18. Висоцька, З. І. Текстові структури – вербалізатори категорії логічності [Текст] : (на прикладі економічних праць Івана Франка) / З. І. Висоцька, О. В. Богач // Українська мова. – 2019. – № 2. – С. 106–115.
 19. Герасимчук, В. Просторові виміри в українському мовленні: їхні буттєві сенси та фізичні значення [Текст] / В. Герасимчук // Дивослово. – 2019. – № 10. – С. 33–39.
 20. Гнатюк, Л. Крилаті вислови Шевченка в лексикографічному висвітленні [Текст] / Л. Гнатюк, Л. Дядечко // Дивослово. – 2020. – № 3. – С. 31–36.
 21. Головата, Л. М. Опрацювання простого ускладненого речення на краєзнавчому матеріалі [Текст] : (з життя і творчості Володимира Гнатюка) / Л. М. Головата // Наукові записки / Тернопільський національний педагогічний ун-т ім. В. Гнатюка ; [редкол.: М. П. Ткачук, Е. Бялка, К. Новаковська та ін.]. – Тернопіль : [ТНПУ], 2016. – С. 86–88. – (Серія “Літературознавство” ; вип. 44).
 22. Горобченко, О. Хмара слів як засіб візуалізації текстів [Текст] / О. Горобченко // Всесвітня література в сучасній школі. – 2019. – № 2. – С. 26–28.
 23. Грицак, Н. Р. Анна Ахматова і Марина Цвєтаєва: дві перекладні версії однієї поезії Івана Франка [Текст] / Н. Р. Грицак // Наукові записки / Тернопільський національний педагогічний ун-т ім. В. Гнатюка ; [редкол.: М. П. Ткачук, Е. Бялка, К. Новаковська та ін.]. – Тернопіль : [ТНПУ], 2016. – С. 204–208. – (Серія “Літературознавство” ; вип. 44).
 24. Должикова, Т. Лінгвістичний аналіз тексту як засіб активізації читацької діяльності здобувачів освіти [Текст] / Т. Должикова // Українська мова і література в школі. – 2020. – № 1. – С. 13–16.
 25. Дядченко, Г. В. Емотив сльози в українських поетичних текстах кінця ХХ – початку ХХІ століття [Текст] / Г. В. Дядченко // Українська мова. – 2019. – № 2. – С. 116–124.
 26. Ейсмонт, Ю. Іншомовна лексика в реферативній базі даних “Україніка наукова” [Текст] / Ю. Ейсмонт // Вісник Книжкової палати. – 2019. – № 12. – С. 43–47.
 27. Єрмоленко, С. С. Внутрішньотекстуальний суб’єкт і категорія персональності в поетичній мові Михайля Семенка [Текст] / С. С. Єрмоленко // Мовознавство. – 2019. – № 6. – С. 56–63.
 28. Желновач, А. О. Соціальний міф у п’єсі “Морітурі” Івана Багряного [Текст] / А. О. Желновач // Наукові записки / Тернопільський національний педагогічний ун-т ім. В. Гнатюка ; [редкол.: М. П. Ткачук, Е. Бялка, К. Новаковська та ін.]. – Тернопіль : [ТНПУ], 2016. – С. 137–143. – (Серія “Літературознавство” ; вип. 44).
 29. Журба, С. С. Інтентертекстуальні зв’язки малої прози Галини Пагутяк [Текст] / С. С. Журба // Наукові записки / Тернопільський національний педагогічний ун-т ім. В. Гнатюка ; [редкол.: М. П. Ткачук, Е. Бялка, К. Новаковська та ін.]. – Тернопіль : [ТНПУ], 2016. – С. 54–58. – (Серія “Літературознавство” ; вип. 44).
 30. Заоборна, М. С. Смислотвірний потенціал драматичної поеми Лесі Українки “Одержима” в екстрополяції на постмодерну релігійну свідомость [Текст] / М. С. Заоборна // Наукові записки / Тернопільський національний педагогічний ун-т ім. В. Гнатюка ; [редкол.: М. П. Ткачук, Е. Бялка, К. Новаковська та ін.]. – Тернопіль : [ТНПУ], 2016. – С. 59–65. – (Серія “Літературознавство” ; вип. 44).
 31. Карабович, Т. Єднання розбитого світу в літературній творчості еміграційних поетів Нью-Йорської групи [Текст] / Т. Карабович // Наукові записки / Тернопільський національний педагогічний ун-т ім. В. Гнатюка ; [редкол.: М. П. Ткачук, Е. Бялка, К. Новаковська та ін.]. – Тернопіль : [ТНПУ], 2016. – С. 111–116. – (Серія “Літературознавство” ; вип. 44).
 32. Кебало, М. С. Художній світ творів німецького та українського натуралізму [Текст] / М. С. Кебало // Наукові записки / Тернопільський національний педагогічний ун-т ім. В. Гнатюка ; [редкол.: М. П. Ткачук, Е. Бялка, К. Новаковська та ін.]. – Тернопіль : [ТНПУ], 2016. – С. 128–137. – (Серія “Літературознавство” ; вип. 44).
 33. Колібаба, Л. М. Реактуалізація префіксально-суфіксальних дієслів в українських наукових та публіцистичних текстах [Текст] / Л. М. Колібаба // Українська мова. – 2019. – № 3. – С. 81–93.
 34. Колібаба, Л. М. Реактуалізація префіксально-суфіксальних дієслів в українських наукових та публіцистичних текстах [Текст] / Л. М. Колібаба // Українська мова. – 2019. – № 3. – С. 81–93.
 35. Кононенко, В. І. Категорія порівняння в лінгвокогнітивному вимірі: постмодерністський художній дискурс [Текст] / В. І. Кононенко // Українська мова. – 2019. – № 3. – С. 17–28.
 36. Коцар, О. Фразеологізми з антропоцентричним компонентом: особливості опрацювання [Текст] / О. Коцар // Дивослово. – 2020. – № 7/8. – С. 45–49.
 37. Кравець, Л. Лінгвопоетичні виміри рідного слова у творчості Тараса Шевченка [Текст] / Л. Кравець // Дивослово. – 2020. – № 3. – С. 37–41.
 38. Краснова, Л. Через терни – до зірок. Життєпис Миколи Зимомрі [Текст] : [Микола Зимомря – літературознавець, доктор філологічних наук, професор] / Л. Краснова, М. Ткачук // Наукові записки / Тернопільський національний педагогічний ун-т ім. В. Гнатюка ; [редкол.: М. П. Ткачук, Е. Бялка, К. Новаковська та ін.]. – Тернопіль : [ТНПУ], 2016. – С. 254–266. – (Серія “Літературознавство” ; вип. 44).
 39. Кухаренко, Р. Пантелеймон Куліш – письменник і мовознавець [Текст] / Р. Кухаренко // Міграція. – 2020. – № 9, вересень. – С. 14.
 40. Куца, О. П. Володимир Гнатюк на “перехресних стежках” української літератури [Текст] / О. П. Куца // Наукові записки / Тернопільський національний педагогічний ун-т ім. В. Гнатюка ; [редкол.: М. П. Ткачук, Е. Бялка, К. Новаковська та ін.]. – Тернопіль : [ТНПУ], 2016. – С. 6–11. – (Серія “Літературознавство” ; вип. 44).
 41. Куца, О. П. Критичні рефлексії І. Я. Франка у контексті літературних теорій Михайла Драгоманова [Текст] / О. П. Куца // Наукові записки / Тернопільський національний педагогічний ун-т ім. В. Гнатюка ; [редкол.: М. П. Ткачук, Е. Бялка, К. Новаковська та ін.]. – Тернопіль : [ТНПУ], 2016. – С. 149–154. – (Серія “Літературознавство” ; вип. 44).
 42. Кушнір, О. В. Національна парадигма інтерпретації “міфу про землю” українськими модерністами [Текст] : (Ольга Кобилянська, М. Яцків, М. Коцюбинський) / О. В. Кушнір // Наукові записки / Тернопільський національний педагогічний ун-т ім. В. Гнатюка ; [редкол.: М. П. Ткачук, Е. Бялка, К. Новаковська та ін.]. – Тернопіль : [ТНПУ], 2016. – С. 65–71. – (Серія “Літературознавство” ; вип. 44).
 43. Лановик, М. Б. Фольклор як ідеологічний код художньої літератури [Текст] : (на матеріалі невольничої поезії Ігоря Калинця) / М. Б. Лановик // Наукові записки / Тернопільський національний педагогічний ун-т ім. В. Гнатюка ; [редкол.: М. П. Ткачук, Е. Бялка, К. Новаковська та ін.]. – Тернопіль : [ТНПУ], 2016. – С. 12–24. – (Серія “Літературознавство” ; вип. 44).
 44. Ленська, С. В. Екзистенційний вимір ранньої новелістики Олеся Бабія [Текст] / С. В. Ленська // Наукові записки / Тернопільський національний педагогічний ун-т ім. В. Гнатюка ; [редкол.: М. П. Ткачук, Е. Бялка, К. Новаковська та ін.]. – Тернопіль : [ТНПУ], 2016. – С. 144–148. – (Серія “Літературознавство” ; вип. 44).
 45. Лісняк, Н. І. Абстрактні поняття “добро і “зло” у лемківських піснях [Текст] / Н. І. Лісняк // Наукові записки / Тернопільський національний педагогічний ун-т ім. В. Гнатюка ; [редкол.: М. П. Ткачук, Е. Бялка, К. Новаковська та ін.]. – Тернопіль : [ТНПУ], 2016. – С. 41–45. – (Серія “Літературознавство” ; вип. 44).
 46. Марчук, Л. М. Методи лінгвокультурологічного аналізу українського художнього тексту та дискурсу як ідентифікації цінностей і норм [Текст] / Л. М. Марчук // Глобальні виклики педагогічної освіти в університетському просторі : матеріали III Міжнародного конгресу, 18–21 травня 2017 р. / МОН України ; Національна академія пед. наук України ; Асоціація ун-тів України та ін. ; [уклад.: О. Чебикін, А. Ананьєв, В. Андрущенко та ін.]. – Одеса : [Вид. дім “Гельветика”], 2017. – С. 514–515.
 47. Марчук, Л. М. Методи лінгвокультурологічного аналізу українського художнього тексту та дискурсу як ідентифікації цінностей і норм [Текст] / Л. М. Марчук // Глобальні виклики педагогічної освіти в університетському просторі : матеріали III Міжнародного конгресу, 18–21 травня 2017 р. / МОН України ; Національна академія пед. наук України ; Асоціація ун-тів України та ін. ; [уклад.: О. Чебикін, А. Ананьєв, В. Андрущенко та ін.]. – Одеса : [Вид. дім “Гельветика”], 2017. – С. 514–515.
 48. Мельник, М. Р. Хрононіми у структурі ідіостилю роману “Маруся Чурай” Ліни Костенко [Текст] / М. Р. Мельник // Глобальні виклики педагогічної освіти в університетському просторі : матеріали III Міжнародного конгресу, 18–21 травня 2017 р. / МОН України ; Національна академія пед. наук України ; Асоціація ун-тів України та ін. ; [уклад.: О. Чебикін, А. Ананьєв, В. Андрущенко та ін.]. – Одеса : [Вид. дім “Гельветика”], 2017. – С. 517–518.
 49. Мельничайко, В. Я. Голос В. Гнатюка в дискусії про літературну мову на початку ХХ століття [Текст] / В. Я. Мельничайко, М. Й. Криськів // Наукові записки / Тернопільський національний педагогічний ун-т ім. В. Гнатюка ; [редкол.: М. П. Ткачук, Е. Бялка, К. Новаковська та ін.]. – Тернопіль : [ТНПУ], 2016. – С. 29–32. – (Серія “Літературознавство” ; вип. 44).
 50. Михайлова, Т. Василь Стус і Осип Мандельштам: на перетині поетичних світів [Текст] / Т. Михайлова // Слово і час. – 2020. – № 5. – С. 21–35.
 51. Мойсієнко, А. Кореферентні номінації в сонетних текстах Максима Рильського [Текст] / А. Мойсієнко // Дивослово. – 2020. – № 1. – С. 31–33.
 52. Надсилаємо Вам інформацію по колективній темі кафедри. Список документів додається:
 53. Нахлік, Є. Бурлескно-травестійні коди “Енеїди” Івана Котляревського [Текст] : до 250-річчя Івана Котляревського / Є. Нахлік // Дивослово. – 2019. – № 9. – С. 46–54.
 54. Особа, О. В. Історіографічний аспект пресової сатиричної публіцистики Західної України 20–30-х років ХХ століття [Текст] / О. В. Особа // Наукові записки / Тернопільський національний педагогічний ун-т ім. В. Гнатюка ; [редкол.: М. П. Ткачук, Е. Бялка, К. Новаковська та ін.]. – Тернопіль : [ТНПУ], 2016. – С. 71–76. – (Серія “Літературознавство” ; вип. 44).
 55. Палихата, Е. Я. Формування ввічливості у процесі навчання культури діалогічного спілкування [Текст] / Е. Я. Палихата // Наукові записки / Тернопільський національний педагогічний ун-т ім. В. Гнатюка ; [редкол.: М. П. Ткачук, Е. Бялка, К. Новаковська та ін.]. – Тернопіль : [ТНПУ], 2016. – С. 95–99. – (Серія “Літературознавство” ; вип. 44).
 56. Панченко, Ю. О. Використання креолізованих текстів на уроках зарубіжної літератури як засіб формування ключових компетентностей учнів [Текст] / Ю. О. Панченко // Наукові пошуки : збірник наукових праць молодих учених / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. І. Огієнко, Н. Г. Осьмук та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2018. – Вип. 15. – С. 102–106.
 57. Панчук, Г. Д. Питання мови у листуванні Володимира Гнатюка й Михайла Грушевського [Текст] / Г. Д. Панчук // Наукові записки / Тернопільський національний педагогічний ун-т ім. В. Гнатюка ; [редкол.: М. П. Ткачук, Е. Бялка, К. Новаковська та ін.]. – Тернопіль : [ТНПУ], 2016. – С. 32–35. – (Серія “Літературознавство” ; вип. 44).
 58. Писко, Н. І. Поезія Олени Теліги як художнє середовище націоцентричного сенсу [Текст] / Н. І. Писко // Наукові записки / Тернопільський національний педагогічний ун-т ім. В. Гнатюка ; [редкол.: М. П. Ткачук, Е. Бялка, К. Новаковська та ін.]. – Тернопіль : [ТНПУ], 2016. – С. 154–159. – (Серія “Літературознавство” ; вип. 44).
 59. Приліпко, І. “Текст як конденсатор культурної пам’яті”: інтертекстуальний простір прози Валерія Шевчука [Текст] / І. Приліпко // Слово і час. – 2020. – № 2. – С. 33–54.
 60. Рагойша, В. Дмитро Павличко: художній переклад у креативному дискурсі державотворення [Текст] / В. Рагойша // Вища школа. – 2019. – № 10. – С. 20–37.
 61. Савицька, Я. В. Концепт душі в українських фольклорних снотлумаченнях кінця ХІХ – початку ХХ століття [Текст] / Я. В. Савицька // Наукові записки / Тернопільський національний педагогічний ун-т ім. В. Гнатюка ; [редкол.: М. П. Ткачук, Е. Бялка, К. Новаковська та ін.]. – Тернопіль : [ТНПУ], 2016. – С. 77–81. – (Серія “Літературознавство” ; вип. 44).
 62. Савчин, В. Р. Василь Мисик і Микола Лукаш: два прочитання Роберта Бернса [Текст] / В. Р. Савчин // Мовознавство. – 2020. – № 4. – С. 37–50.
 63. Савчин, Т. О. “Білі сонети” Д. Павличка: новаторство форми [Текст] / Т. О. Савчин // Наукові записки / Тернопільський національний педагогічний ун-т ім. В. Гнатюка ; [редкол.: М. П. Ткачук, Е. Бялка, К. Новаковська та ін.]. – Тернопіль : [ТНПУ], 2016. – С. 159–166. – (Серія “Літературознавство” ; вип. 44).
 64. Свистун, Н. О. Складнопідрядні речення розчленованої структури зі значенням прямої і розчленованої структури зі значенням прямої і зворотної зумовленості [Текст] : (на матеріалі творів Бориса Харчука “Межі і безмежжя”, “Майдан”) / Н. О. Свистун // Наукові записки / Тернопільський національний педагогічний ун-т ім. В. Гнатюка ; [редкол.: М. П. Ткачук, Е. Бялка, К. Новаковська та ін.]. – Тернопіль : [ТНПУ], 2016. – С. 100–103. – (Серія “Літературознавство” ; вип. 44).
 65. Сенькович, О. Р. Історіографія та історіософія вивчення мови української художньої прози 20–30-х рр. ХХ ст. [Текст] / О. Р. Сенькович // Українська мова. – 2019. – № 2. – С. 132–139.
 66. Скопненко, О. Фразеологізми та паремії в мові перекладів Миколи Лукаша [Текст] / О. Скопненко, Т. Цимбалюк-Скопненко // Дивослово. – 2020. – № 2. – С. 30–33.
 67. Степаненко, М. І. Агаонім Мати Божа в поетичному дискурсі Тараса Шевченка [Текст] / М. І. Степаненко // Українська мова. – 2020. – № 2. – С. 3–12.
 68. Степаненко, М. І. Мовна особистість Івана Котляревського: від римача-початківця до зачинателя нової української літературної мови [Текст] / М. І. Степаненко, І. Г. Павлова, С. О. Педченко // Українська мова. – 2019. – № 3. – С. 3–16.
 69. Тараненко, Л. Класифікація підходів, напрямів та аспектів дослідження фольклорних текстів малої форми [Текст] / Л. Тараненко // Сучасні тенденції у викладанні іноземних мов у світі : матеріали II Міжнародної науково-практичної інтернет конференції викладачів вищих навчальних закладів, докторантів, аспірантів, вчителів, магістрантів, студентів, 29 листопада 2019 р., м. Суми / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Ф-т іноземної та слов’янської філології та ін. ; [редкол.: Ю. О. Лянной, О. В. Черевко, О. І. Курок та ін.]. – [Суми] : [ФОП Цьома С. П.], [2019]. – С. 61–63.
 70. Тарасюк, Г. Т. Особливості мовної поетики прози Галини Тарасюк [Текст] / Г. Т. Тарасюк // Наукові записки / Тернопільський національний педагогічний ун-т ім. В. Гнатюка ; [редкол.: М. П. Ткачук, Е. Бялка, К. Новаковська та ін.]. – Тернопіль : [ТНПУ], 2016. – С. 180–183. – (Серія “Літературознавство” ; вип. 44).
 71. Тищенко, К. Український східний світ: ґаламаґи, витязі (1) [Текст] : [напівзабуті слова: інтерпретація тюрського прототипу] / К. Тищенко // Дивослово. – 2020. – № 6. – C. 31–40.
 72. Ткачук, М. П. Змістова значущість творчих пріоритетів [Текст] : (до 70-річчя від дня народження Миколи Зимомрі) / М. П. Ткачук, І. М. Зимомря // Наукові записки / Тернопільський національний педагогічний ун-т ім. В. Гнатюка ; [редкол.: М. П. Ткачук, Е. Бялка, К. Новаковська та ін.]. – Тернопіль : [ТНПУ], 2016. – С. 286–297. – (Серія “Літературознавство” ; вип. 44).
 73. Ткачук, О. М. Жанрова модель містерії та “Великий льох” Т. Шевченка [Текст] / О. М. Ткачук // Наукові записки / Тернопільський національний педагогічний ун-т ім. В. Гнатюка ; [редкол.: М. П. Ткачук, Е. Бялка, К. Новаковська та ін.]. – Тернопіль : [ТНПУ], 2016. – С. 184–189. – (Серія “Літературознавство” ; вип. 44).
 74. Федорук, О. Джерела антропонімів у романі П. Куліша “Чорна рада” [Текст] / О. Федорук // Слово і час. – 2020. – № 5. – С. 53–60.
 75. Федунь, М. І. Мемуарний літературний портрет у західноукраїнських спогадах першої половини ХХ століття: специфіка творення [Текст] / М. І. Федунь // Наукові записки / Тернопільський національний педагогічний ун-т ім. В. Гнатюка ; [редкол.: М. П. Ткачук, Е. Бялка, К. Новаковська та ін.]. – Тернопіль : [ТНПУ], 2016. – С. 190–196. – (Серія “Літературознавство” ; вип. 44).
 76. Холявко, І. Простір таємної свободи: жанрова характеристика щоденникового дискурсу Олександра Довженка з позицій лінгвістики [Текст] / І. Холявко // Дивослово. – 2020. – № 9. – С. 55–60.
 77. Швець, А. І. “Між нами антагонізм двох культур, а надто конкуренція…” [Текст] : (Наталія Кобринська та Михайло Павлик: діалектика особистого й творчого) / А. І. Швець // Наукові записки / Тернопільський національний педагогічний ун-т ім. В. Гнатюка ; [редкол.: М. П. Ткачук, Е. Бялка, К. Новаковська та ін.]. – Тернопіль : [ТНПУ], 2016. – С. 196–203. – (Серія “Літературознавство” ; вип. 44).
 78. Шевченко, Л. І. Мовна ідентичність як домінанта світогляду: Пантелеймон Куліш. Епістолярій [Текст] / Л. І. Шевченко // Мовознавство. – 2020. – № 1. – С. 47–54.
 79. Шмега, К. М. Маскулінні типи в Галичині. другої половини ХІХ ст. та їх художня репрезентація у прозі Івана Франка [Текст] / К. М. Шмега // Наукові записки / Тернопільський національний педагогічний ун-т ім. В. Гнатюка ; [редкол.: М. П. Ткачук, Е. Бялка, К. Новаковська та ін.]. – Тернопіль : [ТНПУ], 2016. – С. 172–180. – (Серія “Літературознавство” ; вип. 44).
 80. Яремко, Я. П. Франкова концепція терміна в контексті сучасної антропоцентричної парадигми [Текст] / Я. П. Яремко, Н. Я. Лужецька // Українська мова. – 2020. – № 2. – С. 74–88.

Текст у сучасних дослідницьких парадигмах

 1. Акімова, Н. В. Генеза розуміння текстів інтернету [Текст] : автореф. дис. … доктора психолог. наук : спец. 19.00.07 “Педагогічна та вікова психологія”, 053 “Психологія” / Н. В. Акімова ; МОН України, ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний ун-т ім. Г. Сковороди”. – Переяслав, 2020. – 43 с.

***

 1. Андросова, Н. М. Формування навички аналізу текстів та організації групової діяльності у студентів педагогічних спеціальностей [Текст] / Н. М. Андросова // Еколого-валеологічне виховання дітей дошкільного та молодшого шкільного віку в сучасному освітньому просторі : [матеріали III Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 29–30 березня 2018 р.] / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; Управління освіти і науки Сумської обл. державної адміністрації та ін. ; [редкол.: В. І. Шейко, С. М. Кондратюк, Н. М. Павлущенко та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2018. – С. 64–68.
 2. Бацевич, Ф. С. Інтердискурсивність і глибини фікціональності художнього тексту: лінгвонаративні аспекти [Текст] : [на основі збірки оповідань польського письменника-фантаста Станіслава Лема “Абсолютна порожнеча”] / Ф. С. Бацевич // Мовознавство. – 2019. – № 4. – С. 3–12.
 3. Бацевич, Ф. С. Лінгвонаративні аспекти ідентифікації оповідних інстанцій у художньому тексті [Текст] / Ф. С. Бацевич // Мовознавство. – 2020. – № 1. – С. 55–66.
 4. Бацевич, Ф. С. Лінгвонаративні аспекти ідентифікації оповідних інстанцій у художньому тексті [Текст] / Ф. С. Бацевич // Мовознавство. – 2020. – № 1. – С. 55–66.
 5. Безбородих, І. Навчання розумінню художніх текстів різної складності на заняттях з зарубіжної літератури у ЗВО [Текст] / І. Безбородих // Сучасні тенденції у викладанні іноземних мов у світі : матеріали II Міжнародної науково-практичної інтернет конференції викладачів вищих навчальних закладів, докторантів, аспірантів, вчителів, магістрантів, студентів, 29 листопада 2019 р., м. Суми / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Ф-т іноземної та слов’янської філології та ін. ; [редкол.: Ю. О. Лянной, О. В. Черевко, О. І. Курок та ін.]. – [Суми] : [ФОП Цьома С. П.], [2019]. – С. 90–93.
 6. Белей, Л. Л. Українська мова на початку ХХІ ст.: параметризація соціально-лінгвістичних змін [Текст] / Л. Л. Белей // Мовознавство. – 2020. – № 6. – С. 63–68.
 7. Беценко, Т. П. Герменевтичний аналіз поетичного твору як новітній підхід у лінгвістиці тексту [Текст] / Т. П. Беценко // Виклики XXI століття: наука, філософія, освіта : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 20–21 листопада 2019 р., м. Суми / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [наукова редакція: Н. М. Зленко, Т. О. Пономаренко]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2019. – С. 38–41.
 8. Бибик, С. П. Теоретичні засади української лінгвостилістики в доробку Леоніда Арсенійовича Булаховського [Текст] / С. П. Бибик // Українська мова. – 2020. – № 1. – С. 3–12.
 9. Бігусяк, М. В. Знавець і філігранний дослідник мовних обширів [Текст] : (Миколі Петровичу Лесюку – 80) / М. В. Бігусяк // Українська мова. – 2020. – № 1. – С. 158–165.
 10. Білоусенко, Л. І. Лексико-словотвірні типи нульсуфіксальних іменників в українській мові XI–ХІІІ ст. [Текст] : (деривати чоловічого роду) / Л. І. Білоусенко // Українська мова. – 2020. – № 3. – С. 3–17.
 11. Білоусенко, П. І. Лексико-словотвірні типи нульсуфіксальних дериватів в українській мові XI–XIII ст. [Текст] / П. І. Білоусенко // Мовознавство. – 2020. – № 5. – С. 3–14.
 12. Бровко, О. “Життя – це картина в картині”: типологія текстів у текстах у художній прозі 20–30-х рр. ХХ ст. [Текст] / О. Бровко // Українська мова і література в школі. – 2020. – № 3. – С. 20–23.
 13. Васильківська, Н. А. Формування у молодших школярів умінь працювати із заголовком тексту [Текст] / Н. А. Васильківська // Український педагогічний журнал. – 2018. – № 4. – С. 126–133.
 14. Вербин, Н. С. Архітектоніка діалектного тексту [Текст] : (експериментально-фонетичний аналіз) / Н. С. Вербин // Українська мова. – 2020. – № 3. – С. 110–121.
 15. Вергалюк, М. М. Біблійні фраземи в сучасному тексті та спеціалізованих словниках [Текст] / М. М. Вергалюк // Українська мова. – 2020. – № 1. – С. 129–140.
 16. Вертипорох, О. Психосемантика процесу читання сучасного українського тексту [Текст] / О. Вертипорох // Дивослово. – 2019. – № 6. – С. 43–47.
 17. Висоцька, З. І. Текстові структури – вербалізатори категорії логічності [Текст] : (на прикладі економічних праць Івана Франка) / З. І. Висоцька, О. В. Богач // Українська мова. – 2019. – № 2. – С. 106–115.
 18. Візінська, М. Вивчення мови на основі тексту [Текст] / М. Візінська // Академічна культура дослідника в освітньому просторі : матеріали науково-практичної конференції, 17 травня 2018 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Ф-т іноземної та слов’янської філології та ін. ; [редкол.: О. М. Семеног, О. В. Семеніхіна, В. І. Статівка та ін.]. – Суми : [Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2018. – С. 85–93.
 19. Візінська, М. Робота з текстом як засіб вивчення мови та підготовки до ЗНО [Текст] / М. Візінська // Дивослово. – 2021. – № 2. – С. 8–14.
 20. Вовк, Н. С. Архівні інформаційно-пошукові системи: шляхи оптимізації пошуку текстової інформації [Текст] / Н. С. Вовк // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2018. – № 3. – С. 37–42.
 21. Галата, С. Михайло Слабошпицький: запит на українську мову в суспільстві – величезний [Текст] / С. Галата // Освіта України. – 2019. – № 44, 4 листопада. – С. 10.
 22. Герасимчук, В. Просторові виміри в українському мовленні: їхні буттєві сенси та фізичні значення [Текст] / В. Герасимчук // Дивослово. – 2019. – № 10. – С. 33–39.
 23. Гірняк, П. Рідна мова в системі духовних цінностей української інтелігенції [Текст] / П. Гірняк // Українська мова. – 2020. – № 3. – С. 61–74.
 24. Гнатюк, Л. Крилаті вислови Шевченка в лексикографічному висвітленні [Текст] / Л. Гнатюк, Л. Дядечко // Дивослово. – 2020. – № 3. – С. 31–36.
 25. Годуненко, С. С. Языковая игра как один из способов создания рекламности заголовка публицистического текста [Текст] / С. С. Годуненко // Актуальні питання філології та методології : збірник наукових праць магістрантів / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Ф-т іноземної та слов’янської філології ; [редкол.: В. В. Герман, О. М. Семеног, Л. М. Горболіс та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – С. 28–34.
 26. Голубкова, І. В. Лексичні трансформації при перекладі СМС-текстів [Текст] / І. В. Голубкова // Актуальні питання філології та методології : збірник статей студентів / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Ф-т іноземної та слов’янської філології ; [редкол.: В. В. Герман, А. М. Коваленко, О. М. Семеног та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2019. – С. 19–25.
 27. Горобченко, О. Хмара слів як засіб візуалізації текстів [Текст] / О. Горобченко // Всесвітня література в сучасній школі. – 2019. – № 2. – С. 26–28.
 28. Городенська, К. Культура мовлення [Текст] : з книжки “Українське слово у вимірах сьогодення” / К. Городенська // Українська мова і література в школі. – 2019. – № 4. – С. 57–60.
 29. Гримич, М. Жебранка: текст – виконавський контекст – дослідницький метаконтекст [Текст] / М. Гримич // Поле : збірник наукових праць з історії, теорії та методології польових досліджень : у 5 т. / Науково-дослідний ін-т українознавства МОН України, Наукове т-во “Дуліби” ; за наук. ред. М. Гримич. – Київ : Дуліби, 2017. – Т. 2 : Субкультури, повсякдення, етнографія науки. – С. 139–160.
 30. Давидова, Т. Онім у тексті та дискурсі [Текст] / Т. Давидова // Сучасні тенденції у викладанні іноземних мов у світі : матеріали II Міжнародної науково-практичної інтернет конференції викладачів вищих навчальних закладів, докторантів, аспірантів, вчителів, магістрантів, студентів, 29 листопада 2019 р., м. Суми / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Ф-т іноземної та слов’янської філології та ін. ; [редкол.: Ю. О. Лянной, О. В. Черевко, О. І. Курок та ін.]. – [Суми] : [ФОП Цьома С. П.], [2019]. – С. 38–40.
 31. Данилевська, О. М. Українські мовознавці як фундатори корпусної мовної політики за доби української революції 1917–1920 рр. [Текст] / О. М. Данилевська // Українська мова. – 2019. – № 2. – С. 53–64.
 32. Должикова, Т. Лінгвістичний аналіз тексту як засіб активізації читацької діяльності здобувачів освіти [Текст] / Т. Должикова // Українська мова і література в школі. – 2020. – № 1. – С. 13–16.
 33. Должикова, Т. Текст як універсальний інструмент організації освітнього процесу [Текст] / Т. Должикова // Українська мова і література в школі. – 2021. – № 2. – С. 15–16.
 34. Ейсмонт, Ю. Іншомовна лексика в реферативній базі даних “Україніка наукова” [Текст] / Ю. Ейсмонт // Вісник Книжкової палати. – 2019. – № 12. – С. 43–47.
 35. Ейсмонт, Ю. Порушення мовних норм у текстах загальнодержавної реферативної бази даних “Україніка наукова” [Текст] / Ю. Ейсмонт // Вісник Книжкової палати. – 2018. – № 12. – С. 17–20.
 36. Задорожний, В. Акцентні параметри дієслів, що виражають однакову дію [Текст] / В. Задорожний // Дивослово. – 2020. – № 11. – С. 30–36.
 37. Задорожний, В. Особливості видотворення в дієсловах на -ати в українській мові [Текст] / В. Задорожний // Дивослово. – 2020. – № 9. – С. 33–40.
 38. Казимирова, І. А. Лінгвістичний профіль джерела як термінографічний інструмент [Текст] / І. А. Казимирова // Українська мова. – 2020. – № 2. – С. 59–73.
 39. Кислюк, Л. П. Узуальне й оказіональне словотворення в різностильовій мовній практиці [Текст] / Л. П. Кислюк // Українська мова. – 2020. – № 2. – С. 31–44.
 40. Козловская, А. Специфика и функции дизайна информационного газетного текста [Текст] / А. Козловская // Функції дизайну в сучасному світі: виміри 2019 : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 22–23 березня 2019 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Сумський державний ун-т ; [редкол.: О. К. Зав’ялова, О. А. Устименко-Косоріч, Л. В. Гнаповська та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2019. – С. 54–55.
 41. Колібаба, Л. М. Реактуалізація префіксально-суфіксальних дієслів в українських наукових та публіцистичних текстах [Текст] / Л. М. Колібаба // Українська мова. – 2019. – № 3. – С. 81–93.
 42. Коцар, О. Фразеологізми з антропоцентричним компонентом: особливості опрацювання [Текст] / О. Коцар // Дивослово. – 2020. – № 7/8. – С. 45–49.
 43. Культура дослідницької праці з науковим текстом [Текст]. Розділ 7.3 // Розвиток педагогічної майстерності викладача вищого навчального закладу непедагогічного профілю в умовах інформаційно-технологічного суспільства : монографія / І. А. Зязюн, О. А. Лавріненко, М. М. Солдатенко, В. В. Пилипчук ; Національна академія педагогічних наук України ; Ін-т педагогічної освіти і освіти дорослих. – Київ : Педагогічна думка, 2012. – С. 221–224.
 44. Лощинська, Н. Особливості творення козацьких антропонімів [Текст] : за матеріалами козацького реєстру 1649 року / Н. Лощинська // Дивослово. – 2019. – № 11. – С. 35–37.
 45. Марчук, Л. М. Методи лінгвокультурологічного аналізу українського художнього тексту та дискурсу як ідентифікації цінностей і норм [Текст] / Л. М. Марчук // Глобальні виклики педагогічної освіти в університетському просторі : матеріали III Міжнародного конгресу, 18–21 травня 2017 р. / МОН України ; Національна академія пед. наук України ; Асоціація ун-тів України та ін. ; [уклад.: О. Чебикін, А. Ананьєв, В. Андрущенко та ін.]. – Одеса : [Вид. дім “Гельветика”], 2017. – С. 514–515.
 46. Марчук, О. І. Проблема розмежування порівняльних сполучників і модальних часток [Текст] / О. І. Марчук // Глобальні виклики педагогічної освіти в університетському просторі : матеріали III Міжнародного конгресу, 18–21 травня 2017 р. / МОН України ; Національна академія пед. наук України ; Асоціація ун-тів України та ін. ; [уклад.: О. Чебикін, А. Ананьєв, В. Андрущенко та ін.]. – Одеса : [Вид. дім “Гельветика”], 2017. – С. 515–517.
 47. Медведєва, А. Інформаційна компетентність [Текст] : текстоцентричний підхід у навчанні / А. Медведєва // Початкова освіта. – 2019. – № 2, січень. – С. 28–36.
 48. Медведєва, Л. В. Лінгвістичні особливості маніпуляційного впливу рекламних текстів [Текст] : [в структурі англійських та українських рекламних текстів є спільні та відмінні риси] / Л. В. Медведєва // Тези доповідей V Всеукраїнського форуму студентів, аспірантів і молодих учених / МОН України ; Національна академія наук України ; Дніпропетровська обласна державна адміністрація та ін. ; [редкол.: М. В. Поляков, С. І. Оковитий, А. Ф. Булат, О. О. Дробахін, В. В. Іваненко, В. О. Пальчиков]. – Дніпро : [ДНУ], 2019. – С. 24–26.
 49. Мельник, Є. Ю. Візуальна презентація публіцистичних текстів як основа розробки дидактичного сценарію для навчання франкомовного говоріння та письма [Текст] / Є. Ю. Мельник // Іноземні мови. – 2020. – № 2. – С. 14–20.
 50. Немировська, О. Ф. Художній текст в системі сучасного естетичного виховання [Текст] : [виховання школярів] / О. Ф. Немировська // Глобальні виклики педагогічної освіти в університетському просторі : матеріали III Міжнародного конгресу, 18–21 травня 2017 р. / МОН України ; Національна академія пед. наук України ; Асоціація ун-тів України та ін. ; [уклад.: О. Чебикін, А. Ананьєв, В. Андрущенко та ін.]. – Одеса : [Вид. дім “Гельветика”], 2017. – С. 520–521.
 51. Панченко, Ю. О. Використання креолізованих текстів на уроках зарубіжної літератури як засіб формування ключових компетентностей учнів [Текст] / Ю. О. Панченко // Наукові пошуки : збірник наукових праць молодих учених / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. І. Огієнко, Н. Г. Осьмук та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2018. – Вип. 15. – С. 102–106.
 52. Печонкіна, Л. Узагальнюємо та систематизуємо знання про текст і складне синтаксичне ціле [Текст] : 11 клас / Л. Печонкіна // Дивослово. – 2020. – № 10. – С. 4–9.
 53. Поліщук, Т. Запозичення економічних термінів у реферативній базі даних “Україніка наукова” [Текст] / Т. Поліщук // Вісник Книжкової палати. – 2020. – № 6. – С. 13–16.
 54. Полякова, Т. М. Активні процеси лексичного запозичення в сучасній російській мові [Текст] / Т. М. Полякова // Мовознавство. – 2019. – № 4. – С. 74–82.
 55. Романюк, Ю. В. Словотвірні класи українських дієслів у порівнянні зі словозмінами [Текст] / Ю. В. Романюк // Українська мова. – 2019. – № 2. – С. 30–36.
 56. Селігей, П. Тищенко К. М. 42 епохи українських мовних контактів: енциклопедія 3000 запозичених реалій античності й середньовіччя у мові, прізвищах і топонімах [Текст] / П. Тищенко К. М. Селігей // Мовознавство. – 2020. – № 5. – С. 78–80.
 57. Сенькович, О. Р. Історіографія та історіософія вивчення мови української художньої прози 20–30-х рр. ХХ ст. [Текст] / О. Р. Сенькович // Українська мова. – 2019. – № 2. – С. 132–139.
 58. Сизонов, Д. Ю. Фразеологія як відбиття національної ідентичності в мас-медійних координатах [Текст] / Д. Ю. Сизонов // Мовознавство. – 2019. – № 6. – С. 64–71.
 59. Сюта, Г. М. Відтворення і творення прецедентних висловлювань у дискурсі української реклами [Текст] / Г. М. Сюта // Українська мова. – 2020. – № 1. – С. 27–37.
 60. Тараненко, Л. Класифікація підходів, напрямів та аспектів дослідження фольклорних текстів малої форми [Текст] / Л. Тараненко // Сучасні тенденції у викладанні іноземних мов у світі : матеріали II Міжнародної науково-практичної інтернет конференції викладачів вищих навчальних закладів, докторантів, аспірантів, вчителів, магістрантів, студентів, 29 листопада 2019 р., м. Суми / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Ф-т іноземної та слов’янської філології та ін. ; [редкол.: Ю. О. Лянной, О. В. Черевко, О. І. Курок та ін.]. – [Суми] : [ФОП Цьома С. П.], [2019]. – С. 61–63.
 61. Тараненко, О. О. Нові тенденції в поширенні елементів російської мови в корпусі й текстах української літературної мови. I [Текст] / О. О. Тараненко // Мовознавство. – 2019. – № 2. – С. 3–32.
 62. Тараненко, О. О. Нові тенденції в поширенні елементів російської мови в корпусі й текстах української літературної мови. II [Текст] / О. О. Тараненко // Мовознавство. – 2019. – № 3. – С. 3–24.
 63. Томіленко, Л. М. Галузева лексика в “Російсько-українському словнику” за редакцією А. Кримського та С. Єфремова: спроба цілісного аналізу [Текст] / Л. М. Томіленко // Мовознавство. – 2020. – № 2. – С. 42–58.
 64. Фоміна, Л. Ф. Назви сузір’їв в українських перекладах Старого Завіту [Текст] / Л. Ф. Фоміна // Мовознавство. – 2020. – № 4. – С. 51–63.
 65. Холодна, М. М. Розвиток стратегій читання німецькомовних текстів на основі технології Pick-up Methode в учнів 5-го класу ЗЗСО [Текст] / М. М. Холодна // Дослідження різних напрямків розвитку психології та педагогіки : збірник наукових робіт учасників Міжнародної науково-практичної конференції, 14–15 червня 2019 р. / Громадська організація “Південна фундація педагогіки”. – Одеса : [ГО “Південна фундація педагогіки”], 2019. – С. 110–113.
 66. Широков, В. А. Віртуальна лексикографічна лабораторія “Словник української мови” як інструмент семантичних досліджень [Текст] / В. А. Широков, І. В. Олександрук // Мовознавство. – 2019. – № 5. – С. 3–20.
 67. Якубовська, М. Дискурс літературного тексту у системі подолання психологічної кризи сучасності [Текст] : мова і література в закладах вищої освіти / М. Якубовська // Українська мова і література в школі. – 2019. – № 4. – С. 12–15.

Методика викладання філологічних дисциплін в системі загальної та вищої освіти

Поліпарадигмальність формування лінгвокультурної та комунікативної компетенції студентів

 1. Березовська, Л. Рівні сформованості комунікативно-мовленнєвої компетентності майбутніх соціальних працівників у процесі фахової підготовки [Текст] / Л. Березовська // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. А. Бойченко, О. Є. Антонова та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2019. – № 7 (91). – С. 162–172.
 2. Березовська, Л. І. Формування комунікативно-мовленнєвої компетентності майбутніх соціальних працівників на засадах інтегрованого підходу [Текст] / Л. І. Березовська // Освіта для XXI століття: виклики, проблеми, перспективи : матеріали I Міжнародної науково-практичної конференції, 29-30 жовтня 2019 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; Сумська обл. державна адміністрація та ін. ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. А. Бойченко, Т. М. Дегтярьова та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2019. – Т. 2. – С. 131–134.
 3. Бігич, О. Б. Самостійна робота студентів з елективного курсу “Сучасні засоби навчання іспанської мови” в умовах дистанційного навчання [Текст] / О. Б. Бігич // Іноземні мови. – 2020. – № 4. – С. 34–40.
 4. Бурак, М. Ефективність методики взаємопов’язаного формування в майбутніх викладачів англійської мови професійно орієнтованої компетентності в говорінні та інформаційно-комунікаційної компетентності [Текст] / М. Бурак // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. А. Бойченко, О. Є. Антонова та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2019. – № 1 (85). – С. 3–17.
 5. Буряк, М. Методичні передумови взаємопов’язаного формування професійно орієнтованої компетентності в говорінні та інформаційно-комунікаційної компетентності майбутніх викладачів англійської мови [Текст] / М. Буряк // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. А. Бойченко, О. Є. Антонова та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2018. – № 10 (84). – С. 21–31.
 6. Воронь, О. Чи знав Тарас Шевченко французьку мову? [Текст] / О. Воронь // Дивослово. – 2020. – № 3. – С. 49–48.
 7. Горошкін, І. Формування міжкультурної іншомовної комунікативної компетентності учнів 5–6 класів закладів загальної середньої освіти: окремі методичні аспекти [Текст] / І. Горошкін // Іноземні мови в школах України. – 2021. – № 1. – С. 9–11.
 8. Гусленко, І. Професійна компетентність перекладача при навчанні редагування письмового перекладу в контексті формування критичного мислення [Текст] / І. Гусленко // Український педагогічний журнал. – 2021. – № 1. – С. 43–51.
 9. Давидченко, І. Суть дефініції “лінгвокультурологія”, “лінгвокультурологічна компетентність” у науково-педагогічних дослідженнях [Текст] : [професійна майстерність майбутніх вихователів ДНЗ] / І. Давидченко // Проблеми підготовки сучасного вчителя : збірник наукових праць / МОН України, Уманський державний педагогічний ун-т ім. П. Тичини ; [редкол.: О. І. Безлюдний, О. М. Коберник, О. В. Акімова та ін.]. – Умань : [ФОП Жовтий О. О.], 2015. – Вип. 12, ч. 1. – С. 241–247.
 10. Даукшас, Л. Сучасні підходи до вивчення мовних (мовленнєвих) девіацій у науковому дискурсі [Текст] / Л. Даукшас // Українська мова і література в школах України. – 2021. – № 3. – С. 27–29.
 11. Дука, М. В. Етапи формування англомовної лексичної компетентності майбутніх економістів із застосуванням комп’ютерних технологій [Текст] / М. В. Дука, Ю. С. Серпеншова // Іноземні мови. – 2021. – № 1. – С. 40–45.
 12. Зайцева, І. В. Особливості навчання майбутніх філологів ведення англомовної дискусії з використанням проблемних ситуацій [Текст] / І. В. Зайцева // Іноземні мови. – 2021. – № 1. – С. 10–17.
 13. Караман, С. Метод вправ у формуванні українськомовної професійно-комунікативної компетентності іноземного студента медичного ЗВО [Текст] / С. Караман, М. Цуркан // Українська мова і література в школах України. – 2021. – № 2. – С. 3–7.
 14. Леврінц, М. І. Прикладна лінгвістика як спеціалізація у підготовці фахівців з іншомовної освіти [Текст] / М. І. Леврінц // Іноземні мови. – 2021. – № 1. – С. 3–9.
 15. Мартиненко, О. Є. Критерії відбору навчальних онлайн-платформ для підготовки майбутніх перекладачів [Текст] / О. Є. Мартиненко, К. О. Шевелько // Іноземні мови. – 2021. – № 1. – С. 52–57.
 16. Мацько, Л. Мовна комунікація: польсько-українські лінгвокультурологічні паралелі [Текст] / Л. Мацько, О. Мацько // Академічна культура дослідника в освітньому просторі : матеріали науково-практичної конференції, 17 травня 2018 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Ф-т іноземної та слов’янської філології та ін. ; [редкол.: О. М. Семеног, О. В. Семеніхіна, В. І. Статівка та ін.]. – Суми : [Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2018. – С. 22–29.
 17. Мельник, Є. Ю. Візуальна презентація публіцистичних текстів як основа розробки дидактичного сценарію для навчання франкомовного говоріння та письма [Текст] / Є. Ю. Мельник // Іноземні мови. – 2020. – № 2. – С. 14–20.
 18. Паршикова, О. О. Готуємо майбутніх учителів до застосування комунікативно-ігрових технологій у навчанні німецької мови у Новій українській школі [Текст] / О. О. Паршикова // Іноземні мови. – 2021. – № 2. – С. 10–15.
 19. Пентилюк, М. Когнітивно-комунікативна модель удосконалення професійної культуромовної компетентності студентів філологічного профілю [Текст] / М. Пентилюк // Українська мова і література в школі. – 2021. – № 2. – С. 6–10.
 20. Полонська, Т. Формування міжкультурної іншомовної комунікативної компетентності в аудіюванні на уроках іноземної мови в 5-6 класах гімназії [Текст] / Т. Полонська // Іноземні мови в школах України. – 2021. – № 1. – С. 6–9.
 21. Радзієвська, Т. В. Французький мовний субстрат в англомовному мемуарному дискурсі Володимира Набокова: стилістична гра чи текстотвірна закономірність? [Текст] / Т. В. Радзієвська // Мовознавство. – 2020. – № 4. – С. 24–36.
 22. Редько, В. Функції сучасного вчителя іноземної мови в умовах комптентнісно орієнтованого навчання: дидактичні та методичні аспекти проблеми [Текст] / В. Редько, В. Буренко // Іноземні мови в школах України. – 2021. – № 1. – С. 2–5.
 23. Свиридюк, В. П. Комплекс вправ для формування у студентів-філологів навичок і вмінь розуміння варіантів німецької мови у процесі читання [Текст] / В. П. Свиридюк // Іноземні мови. – 2021. – № 2. – С. 36–43.
 24. Тараненко, О. О. Явище мовного адроцентризму і сучасний рух за гендерну рівність [Текст] / О. О. Тараненко // Мовознавство. – 2020. – № 2. – С. 27–41. – Поч. № 6, 2019 р. ; № 1, 2020 р.
 25. Тарнопольський, О. Б. Три головних парадигми у викладанні іноземних мов у ХХІ сторіччя: пролегомени до створення єдиного підходу до їх навчання [Текст] / О. Б. Тарнопольський // Іноземні мови. – 2019. – № 2. – С. 3–9.
 26. Устименко, О. М. Проектна компетентність майбутнього вчителя іноземних мов і культур у контексті сучасної освітньої парадигми [Текст] / О. М. Устименко // Іноземні мови. – 2019. – № 1. – С. 30–40.
 27. Яковчук, М. Використання мовленнєвих ситуацій у процесі компетентнісно орієнтованого навчання іноземних мов учнів 5 класів гімназій: методичний аспект проблеми [Текст] / М. Яковчук // Іноземні мови в школах України. – 2021. – № 1. – С. 16–18.

Поліпарадигмальність формування лінгвокультурної та комунікативної компетенції студентів

 1. Березовська, Л. Рівні сформованості комунікативно-мовленнєвої компетентності майбутніх соціальних працівників у процесі фахової підготовки [Текст] / Л. Березовська // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. А. Бойченко, О. Є. Антонова та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2019. – № 7 (91). – С. 162–172.
 2. Березовська, Л. І. Формування комунікативно-мовленнєвої компетентності майбутніх соціальних працівників на засадах інтегрованого підходу [Текст] / Л. І. Березовська // Освіта для XXI століття: виклики, проблеми, перспективи : матеріали I Міжнародної науково-практичної конференції, 29-30 жовтня 2019 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; Сумська обл. державна адміністрація та ін. ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. А. Бойченко, Т. М. Дегтярьова та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2019. – Т. 2. – С. 131–134.
 3. Бігич, О. Б. Самостійна робота студентів з елективного курсу “Сучасні засоби навчання іспанської мови” в умовах дистанційного навчання [Текст] / О. Б. Бігич // Іноземні мови. – 2020. – № 4. – С. 34–40.
 4. Бурак, М. Ефективність методики взаємопов’язаного формування в майбутніх викладачів англійської мови професійно орієнтованої компетентності в говорінні та інформаційно-комунікаційної компетентності [Текст] / М. Бурак // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. А. Бойченко, О. Є. Антонова та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2019. – № 1 (85). – С. 3–17.
 5. Буряк, М. Методичні передумови взаємопов’язаного формування професійно орієнтованої компетентності в говорінні та інформаційно-комунікаційної компетентності майбутніх викладачів англійської мови [Текст] / М. Буряк // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. А. Бойченко, О. Є. Антонова та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2018. – № 10 (84). – С. 21–31.
 6. Воронь, О. Чи знав Тарас Шевченко французьку мову? [Текст] / О. Воронь // Дивослово. – 2020. – № 3. – С. 49–48.
 7. Горошкін, І. Формування міжкультурної іншомовної комунікативної компетентності учнів 5–6 класів закладів загальної середньої освіти: окремі методичні аспекти [Текст] / І. Горошкін // Іноземні мови в школах України. – 2021. – № 1. – С. 9–11.
 8. Гусленко, І. Професійна компетентність перекладача при навчанні редагування письмового перекладу в контексті формування критичного мислення [Текст] / І. Гусленко // Український педагогічний журнал. – 2021. – № 1. – С. 43–51.
 9. Давидченко, І. Суть дефініції “лінгвокультурологія”, “лінгвокультурологічна компетентність” у науково-педагогічних дослідженнях [Текст] : [професійна майстерність майбутніх вихователів ДНЗ] / І. Давидченко // Проблеми підготовки сучасного вчителя : збірник наукових праць / МОН України, Уманський державний педагогічний ун-т ім. П. Тичини ; [редкол.: О. І. Безлюдний, О. М. Коберник, О. В. Акімова та ін.]. – Умань : [ФОП Жовтий О. О.], 2015. – Вип. 12, ч. 1. – С. 241–247.
 10. Даукшас, Л. Сучасні підходи до вивчення мовних (мовленнєвих) девіацій у науковому дискурсі [Текст] / Л. Даукшас // Українська мова і література в школах України. – 2021. – № 3. – С. 27–29.
 11. Дука, М. В. Етапи формування англомовної лексичної компетентності майбутніх економістів із застосуванням комп’ютерних технологій [Текст] / М. В. Дука, Ю. С. Серпеншова // Іноземні мови. – 2021. – № 1. – С. 40–45.
 12. Зайцева, І. В. Особливості навчання майбутніх філологів ведення англомовної дискусії з використанням проблемних ситуацій [Текст] / І. В. Зайцева // Іноземні мови. – 2021. – № 1. – С. 10–17.
 13. Караман, С. Метод вправ у формуванні українськомовної професійно-комунікативної компетентності іноземного студента медичного ЗВО [Текст] / С. Караман, М. Цуркан // Українська мова і література в школах України. – 2021. – № 2. – С. 3–7.
 14. Леврінц, М. І. Прикладна лінгвістика як спеціалізація у підготовці фахівців з іншомовної освіти [Текст] / М. І. Леврінц // Іноземні мови. – 2021. – № 1. – С. 3–9.
 15. Мартиненко, О. Є. Критерії відбору навчальних онлайн-платформ для підготовки майбутніх перекладачів [Текст] / О. Є. Мартиненко, К. О. Шевелько // Іноземні мови. – 2021. – № 1. – С. 52–57.
 16. Мацько, Л. Мовна комунікація: польсько-українські лінгвокультурологічні паралелі [Текст] / Л. Мацько, О. Мацько // Академічна культура дослідника в освітньому просторі : матеріали науково-практичної конференції, 17 травня 2018 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Ф-т іноземної та слов’янської філології та ін. ; [редкол.: О. М. Семеног, О. В. Семеніхіна, В. І. Статівка та ін.]. – Суми : [Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2018. – С. 22–29.
 17. Мельник, Є. Ю. Візуальна презентація публіцистичних текстів як основа розробки дидактичного сценарію для навчання франкомовного говоріння та письма [Текст] / Є. Ю. Мельник // Іноземні мови. – 2020. – № 2. – С. 14–20.
 18. Паршикова, О. О. Готуємо майбутніх учителів до застосування комунікативно-ігрових технологій у навчанні німецької мови у Новій українській школі [Текст] / О. О. Паршикова // Іноземні мови. – 2021. – № 2. – С. 10–15.
 19. Пентилюк, М. Когнітивно-комунікативна модель удосконалення професійної культуромовної компетентності студентів філологічного профілю [Текст] / М. Пентилюк // Українська мова і література в школі. – 2021. – № 2. – С. 6–10.
 20. Полонська, Т. Формування міжкультурної іншомовної комунікативної компетентності в аудіюванні на уроках іноземної мови в 5-6 класах гімназії [Текст] / Т. Полонська // Іноземні мови в школах України. – 2021. – № 1. – С. 6–9.
 21. Радзієвська, Т. В. Французький мовний субстрат в англомовному мемуарному дискурсі Володимира Набокова: стилістична гра чи текстотвірна закономірність? [Текст] / Т. В. Радзієвська // Мовознавство. – 2020. – № 4. – С. 24–36.
 22. Редько, В. Функції сучасного вчителя іноземної мови в умовах комптентнісно орієнтованого навчання: дидактичні та методичні аспекти проблеми [Текст] / В. Редько, В. Буренко // Іноземні мови в школах України. – 2021. – № 1. – С. 2–5.
 23. Свиридюк, В. П. Комплекс вправ для формування у студентів-філологів навичок і вмінь розуміння варіантів німецької мови у процесі читання [Текст] / В. П. Свиридюк // Іноземні мови. – 2021. – № 2. – С. 36–43.
 24. Тараненко, О. О. Явище мовного адроцентризму і сучасний рух за гендерну рівність [Текст] / О. О. Тараненко // Мовознавство. – 2020. – № 2. – С. 27–41. – Поч. № 6, 2019 р. ; № 1, 2020 р.
 25. Тарнопольський, О. Б. Три головних парадигми у викладанні іноземних мов у ХХІ сторіччя: пролегомени до створення єдиного підходу до їх навчання [Текст] / О. Б. Тарнопольський // Іноземні мови. – 2019. – № 2. – С. 3–9.
 26. Устименко, О. М. Проектна компетентність майбутнього вчителя іноземних мов і культур у контексті сучасної освітньої парадигми [Текст] / О. М. Устименко // Іноземні мови. – 2019. – № 1. – С. 30–40.
 27. Яковчук, М. Використання мовленнєвих ситуацій у процесі компетентнісно орієнтованого навчання іноземних мов учнів 5 класів гімназій: методичний аспект проблеми [Текст] / М. Яковчук // Іноземні мови в школах України. – 2021. – № 1. – С. 16–18.

Змістові та процесуальні особливості підготовки вчителя англійської мови

 1. Churychkanych, I. Cognitive Visualization in the English Language Teaching [Текст] = [Когнітивна візуалізація у навчанні англійської мови] / I. Churychkanych // Сучасні тенденції у викладанні іноземних мов у світі : матеріали III Міжнародної науково-практичної інтернет конференції викладачів вищих навчальних закладів, докторантів, аспірантів, вчителів, магістрантів, студентів, 30 листопада 2020 р., м. Суми / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; Краківський педагогічний ун-т та ін. ; [оргкомітет конференції: Ю. О. Лянной, О. В. Черевко, О. І. Курок та ін.]. – [Суми] : [ФОП Цьома С. П.], [2020]. – С. 54–56.
 2. Алексеєнко, О. Іспити з англійської [Текст] : підготовка до випускних іспитів через створення гендерночутливого середовища : 9–11 класи / О. Алексеєнко // English language&culture fortnightly. – 2021. – № 3/4, March-April. – С. 39–49.
 3. Андрєєва, Н. О. Методична розробка заняття з англійської мови за професійним спрямуванням для студентів 2-го курсу [Текст] / Н. О. Андрєєва // Іноземні мови. – 2021. – № 2. – С. 56–59.
 4. Березіна, Н. Технологія проблемного навчання у вивченні англійської мови [Текст] / Н. Березіна // Іноземні мови в школах України. – 2020. – № 3. – С. 29–32.
 5. Біла, І. В. Соціальні мережі у навчанні англійської мови у вищих закладах освіти [Текст] / І. В. Біла, А. Ю. Логвіненко // Глобальні виклики педагогічної освіти в університетському просторі : матеріали III Міжнародного конгресу, 18–21 травня 2017 р. / МОН України ; Національна академія пед. наук України ; Асоціація ун-тів України та ін. ; [уклад.: О. Чебикін, А. Ананьєв, В. Андрущенко та ін.]. – Одеса : [Вид. дім “Гельветика”], 2017. – С. 527–528.
 6. Богданова, Т. Г. Викладання англійської мови студентам-іноземцям у фокусі особистості учня [Текст] / Т. Г. Богданова // Глобальні виклики педагогічної освіти в університетському просторі : матеріали III Міжнародного конгресу, 18–21 травня 2017 р. / МОН України ; Національна академія пед. наук України ; Асоціація ун-тів України та ін. ; [уклад.: О. Чебикін, А. Ананьєв, В. Андрущенко та ін.]. – Одеса : [Вид. дім “Гельветика”], 2017. – С. 528–529.
 7. Брежнєва-Єрмоленко, О. В. Формування англомовних компетенцій викладачів та студентів економічних спеціальностей [Текст] / О. В. Брежнєва-Єрмоленко, С. О. Сириця // Міжнародна діяльність університетів як фактор інноваційного розвитку вищої школи : Міжнародна науково-практична заочна конференція, 18 вересня 2015 р. : збірник матеріалів конференції / МОН України ; Національна академія педагогічних наук України ; М-во закордонних справ Грецької республіки та ін. ; [підготовка видання до друку: І. Соколова, І. Вялкова, Ю. Константинова та ін.]. – Маріуполь : МДУ, 2015. – С. 171–172.
 8. Бурак, М. Ефективність методики взаємопов’язаного формування в майбутніх викладачів англійської мови професійно орієнтованої компетентності в говорінні та інформаційно-комунікаційної компетентності [Текст] / М. Бурак // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. А. Бойченко, О. Є. Антонова та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2019. – № 1 (85). – С. 3–17.
 9. Ващило, О. В. Організація навчання майбутніх інженерів-механіків англійського професійно орієнтованого монологу-міркування із використанням технології подкастингу [Текст] / О. В. Ващило // Іноземні мови. – 2021. – № 1. – С. 33–39.
 10. Висотченко, С. В. Навчання студентів-іноземців написання творів описового характеру англійською мовою [Текст] / С. В. Висотченко // Глобальні виклики педагогічної освіти в університетському просторі : матеріали III Міжнародного конгресу, 18–21 травня 2017 р. / МОН України ; Національна академія пед. наук України ; Асоціація ун-тів України та ін. ; [уклад.: О. Чебикін, А. Ананьєв, В. Андрущенко та ін.]. – Одеса : [Вид. дім “Гельветика”], 2017. – С. 529–530.
 11. Гаврилюк, О. Принципи навчання студентів англійської мови в умовах університетської освіти [Текст] / О. Гаврилюк // Сучасні тенденції у викладанні іноземних мов у світі : матеріали II Міжнародної науково-практичної інтернет конференції викладачів вищих навчальних закладів, докторантів, аспірантів, вчителів, магістрантів, студентів, 29 листопада 2019 р., м. Суми / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Ф-т іноземної та слов’янської філології та ін. ; [редкол.: Ю. О. Лянной, О. В. Черевко, О. І. Курок та ін.]. – [Суми] : [ФОП Цьома С. П.], [2019]. – С. 98–100.
 12. Гаврілова, Л. Використання засобів мобільного навчання у формуванні англомовної компетентності майбутніх економістів [Текст] / Л. Гаврілова, М. Ябуров // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. А. Бойченко, О. Є. Антонова та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2019. – № 3 (87). – С. 14–27.
 13. Голубова, Г. В. Сучасні тенденції викладання англійської мови у вищій школі [Текст] / Г. В. Голубова // Глобальні виклики педагогічної освіти в університетському просторі : матеріали III Міжнародного конгресу, 18–21 травня 2017 р. / МОН України ; Національна академія пед. наук України ; Асоціація ун-тів України та ін. ; [уклад.: О. Чебикін, А. Ананьєв, В. Андрущенко та ін.]. – Одеса : [Вид. дім “Гельветика”], 2017. – С. 532–533.
 14. Городнича, Л. Формування професійної компетентності у вищій школі засобом літературно-мистецького журналу як технології кейс-методу [Текст] : [специфіка викладання англійської мови за професійним спрямуванням] / Л. Городнича, М. Ольховик // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. А. Бойченко, О. Є. Антонова та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2019. – № 3 (87). – С. 38–48.
 15. Гром, О. А. Проблема відсутності розмовної практики на заняттях з англійської мови для студентів немовних спеціальностей та шлях її вирішення [Текст] / О. А. Гром // Педагогіка і психологія: напрямки та тенденції розвитку в Україні та світі : збірник наукових робіт учасників Міжнародної науково-практичної конференції, 19–20 квітня 2019 р. / Громадська організація “Південна фундація педагогіки”. – Одеса : [ГО “Південна фундація педагогіки], 2019. – Ч. 2. – С. 38–39.
 16. Дука, М. Дидактичні переваги використання відео-блогів (влогів) під час формування в майбутніх учителів компетентності в англомовному говорінні [Текст] / М. Дука // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. А. Бойченко, О. Є. Антонова та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2019. – № 2 (86). – С. 14–24.
 17. Дука, М. Зміст та структура англомовної лексичної компетентності майбутніх економістів [Текст] / М. Дука, Ю. Серпенінова // Сучасні тенденції у викладанні іноземних мов у світі : матеріали III Міжнародної науково-практичної інтернет конференції викладачів вищих навчальних закладів, докторантів, аспірантів, вчителів, магістрантів, студентів, 30 листопада 2020 р., м. Суми / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; Краківський педагогічний ун-т та ін. ; [оргкомітет конференції: Ю. О. Лянной, О. В. Черевко, О. І. Курок та ін.]. – [Суми] : [ФОП Цьома С. П.], [2020]. – С. 60–64.
 18. Дука, М. В. Етапи формування англомовної лексичної компетентності майбутніх економістів із застосуванням комп’ютерних технологій [Текст] / М. В. Дука, Ю. С. Серпеншова // Іноземні мови. – 2021. – № 1. – С. 40–45.
 19. Зайцева, І. В. Особливості навчання майбутніх філологів ведення англомовної дискусії з використанням проблемних ситуацій [Текст] / І. В. Зайцева // Іноземні мови. – 2021. – № 1. – С. 10–17.
 20. Зірка, В. В. Комунікативно-мовленнєві компетенції у підготовці докторів філософії до володіння англійською мовою для професійного спілкування: інформаційний вплив [Текст] / В. В. Зірка // Глобальні виклики педагогічної освіти в університетському просторі : матеріали III Міжнародного конгресу, 18–21 травня 2017 р. / МОН України ; Національна академія пед. наук України ; Асоціація ун-тів України та ін. ; [уклад.: О. Чебикін, А. Ананьєв, В. Андрущенко та ін.]. – Одеса : [Вид. дім “Гельветика”], 2017. – С. 539–540.
 21. Канюк, О. Особливості викладання англійської мови для студентів немовних спеціальностей [Текст] / О. Канюк // Український педагогічний журнал. – 2020. – № 2. – С. 117–122.
 22. Карпова, О. О. Формування ключових умінь з англійської мови завдяки інтернет-технологіям [Текст] / О. О. Карпова // Глобальні виклики педагогічної освіти в університетському просторі : матеріали III Міжнародного конгресу, 18–21 травня 2017 р. / МОН України ; Національна академія пед. наук України ; Асоціація ун-тів України та ін. ; [уклад.: О. Чебикін, А. Ананьєв, В. Андрущенко та ін.]. – Одеса : [Вид. дім “Гельветика”], 2017. – С. 542.
 23. Ковальчук, І. С. Використання інформаційно-цифрових технологій під час викладання англійської мови у немовних закладах вищої освіти [Текст] / І. С. Ковальчук // Дослідження різних напрямків розвитку психології та педагогіки : збірник наукових робіт учасників Міжнародної науково-практичної конференції, 14–15 червня 2019 р. / Громадська організація “Південна фундація педагогіки”. – Одеса : [ГО “Південна фундація педагогіки”], 2019. – С. 96–98.
 24. Корнєва, З. М. Методичні засади навчання майбутніх інженерів-механиків англійського професійно орієнтованого монологу-міркування [Текст] / З. М. Корнєва, О. В. Ващило // Іноземні мови. – 2020. – № 1. – С. 10–18.
 25. Коробова, Ю. Інноваційні освітні ресурси для дистанційного навчання англійської мов [Текст] / Ю. Коробова // Сучасні тенденції у викладанні іноземних мов у світі : матеріали III Міжнародної науково-практичної інтернет конференції викладачів вищих навчальних закладів, докторантів, аспірантів, вчителів, магістрантів, студентів, 30 листопада 2020 р., м. Суми / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; Краківський педагогічний ун-т та ін. ; [оргкомітет конференції: Ю. О. Лянной, О. В. Черевко, О. І. Курок та ін.]. – [Суми] : [ФОП Цьома С. П.], [2020]. – С. 64–67.
 26. Коробова, Ю. Моделювання професійної орієнтації практичних занять з англійської мови для майбутніх учителів на початковому ступені навчання [Текст] / Ю. Коробова // Сучасні тенденції у викладанні іноземних мов у світі : матеріали II Міжнародної науково-практичної інтернет конференції викладачів вищих навчальних закладів, докторантів, аспірантів, вчителів, магістрантів, студентів, 29 листопада 2019 р., м. Суми / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Ф-т іноземної та слов’янської філології та ін. ; [редкол.: Ю. О. Лянной, О. В. Черевко, О. І. Курок та ін.]. – [Суми] : [ФОП Цьома С. П.], [2019]. – С. 104–106.
 27. Коробова, Ю. В. Особливості організації навчання майбутніх учителів англійської мови мовленнєвої адаптації [Текст] / Ю. В. Коробова // Іноземні мови. – 2020. – № 2. – С. 3–8.
 28. Котковець, А. Л. Підходи до організації контролю сформованості англомовної лексичної компетентності майбутніх бакалаврів з прикладної механіки [Текст] / А. Л. Котковець // Іноземні мови. – 2020. – № 2. – С. 8–13.
 29. Кучеренко, М. П. Лінгвістичні передумови формування англомовної лексичної компетентності майбутніх учителів на матеріалі фразових дієслів [Текст] / М. П. Кучеренко // Актуальні питання філології та методології : збірник статей студентів / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Ф-т іноземної та слов’янської філології ; [редкол.: В. В. Герман, А. М. Коваленко, О. М. Семеног та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2019. – С. 111–117.
 30. Лук’янченко, І. О. Щодо навчання термінології іноземних студентів у процесі викладання фахових дисциплін [Текст] : [підготовка вчителя англійської мови] / І. О. Лук’янченко // Глобальні виклики педагогічної освіти в університетському просторі : матеріали III Міжнародного конгресу, 18–21 травня 2017 р. / МОН України ; Національна академія пед. наук України ; Асоціація ун-тів України та ін. ; [уклад.: О. Чебикін, А. Ананьєв, В. Андрущенко та ін.]. – Одеса : [Вид. дім “Гельветика”], 2017. – С. 545–546.
 31. Магrtynyk, О. A Flipped Learning Approach in Teaching English as a Major Discipline [Текст] = Змінений навчальний підхід у викладанні англійської мови як основної дисципліни / О. Магrtynyk // Сучасні тенденції у викладанні іноземних мов у світі : матеріали II Міжнародної науково-практичної інтернет конференції викладачів вищих навчальних закладів, докторантів, аспірантів, вчителів, магістрантів, студентів, 29 листопада 2019 р., м. Суми / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Ф-т іноземної та слов’янської філології та ін. ; [редкол.: Ю. О. Лянной, О. В. Черевко, О. І. Курок та ін.]. – [Суми] : [ФОП Цьома С. П.], [2019]. – С. 108–111.
 32. Мокренко, В. С. Типологія карикатур для формування компетентності в монологічному мовленні у майбутніх вчителів англійської мови [Текст] / В. С. Мокренко // Актуальні питання філології та методології : збірник статей студентів / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Ф-т іноземної та слов’янської філології ; [редкол.: В. В. Герман, А. М. Коваленко, О. М. Семеног та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2019. – С. 136–144.
 33. Немлій, Л. С. Особливості навчання авіаційної англійської мови у закладах вищої освіти [Текст] / Л. С. Немлій // Іноземні мови. – 2021. – № 2. – С. 30–35.
 34. Никіфорчук, Ж. В. Особливості англомовного релігійного дискурсу для формування компетентності в читанні майбутніх богословів [Текст] / Ж. В. Никіфорчук // Іноземні мови. – 2020. – № 2. – С. 27–31.
 35. Панасенко, А. В. Психологічні засади формування лексичної англомовної компетентності у студентів нефілологічних спеціальностей [Текст] / А. В. Панасенко // Дослідження різних напрямків розвитку психології та педагогіки : збірник наукових робіт учасників Міжнародної науково-практичної конференції, 14–15 червня 2019 р. / Громадська організація “Південна фундація педагогіки”. – Одеса : [ГО “Південна фундація педагогіки”], 2019. – С. 82–83.
 36. Подосиннікова, Г. Використання ситуацій із кіноперсонажами у формуванні лексичної компетентності майбутніх учителів англійської мови [Текст] / Г. Подосиннікова, Т. Бохоня // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. А. Бойченко, О. Є. Антонова та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2019. – № 4 (88). – С. 76–92.
 37. Прокоф’єва, Л. Б. Особливості організації самостійної роботи студентів з формування англомовної лексичної компетентності [Текст] / Л. Б. Прокоф’єва // Освіта для XXI століття: виклики, проблеми, перспективи : матеріали I Міжнародної науково-практичної конференції, 29–30 жовтня 2019 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; Сумська обласна державна адміністрація та ін. ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. А. Бойченко, Т. М. Дегтярьова та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2019. – Т. 1. – С. 176–179.
 38. Скріль, І. Особливості реалізації методики формування англомовної професійно орієнтованої лексичної компетентності в говорінні майбутніх фахівців готельно-ресторанної справи [Текст] / І. Скріль // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. А. Бойченко, О. Є. Антонова та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2019. – № 6 (90). – С. 151–161.
 39. Стельмах, Д. О. Взаємоконтроль сформованості компетентності в монологічному мовленні майбутніх учителів англійської мови [Текст] / Д. О. Стельмах // Іноземні мови. – 2020. – № 2. – С. 32–35.
 40. Формування здоров’язбережувальної компетентної на уроках англійської мови [Текст] / над матеріалом працювали: І. В. Гуменюк, Л. В. Козак, М. М. Добриніна та ін. // Іноземні мови в школах України. – 2020. – № 5. – С. 42–55. ; № 6. – С. 28–43.
 41. Чикалова, М. Pros & Cons змішаної форми навчання іншомовної комунікації в умовах тривалої пандемії [Текст] / М. Чикалова // Сучасні тенденції у викладанні іноземних мов у світі : матеріали III Міжнародної науково-практичної інтернет конференції викладачів вищих навчальних закладів, докторантів, аспірантів, вчителів, магістрантів, студентів, 30 листопада 2020 р., м. Суми / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; Краківський педагогічний ун-т та ін. ; [оргкомітет конференції: Ю. О. Лянной, О. В. Черевко, О. І. Курок та ін.]. – [Суми] : [ФОП Цьома С. П.], [2020]. – С. 77–80.
 42. Чорна-Климовець, І. Мотивація студентів як одна з основ формування англомовної компетентності в діловому письмі майбутніх фахівців з маркетингу [Текст] / І. Чорна-Климовець // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. А. Бойченко, О. Є. Антонова та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2019. – № 2 (86). – С. 109–119.