Факультет іноземної та слов’янської філології

Формування культуромовної особистості фахівця в умовах неперервної освіти

Літературознавчий аналіз тексту: концепції, коди, методи інтерпретації

Методика викладання філологічних дисциплін в системі загальної та вищої освіти

Поліпарадигмальність формування лінгвокультурної та комунікативної компетенції студентів