Сумщина в житті Лесі Українки – геніальної людини та митця

 • “Весняні співи у Косівщині” [Текст] : у селі Косівщина Сумського району відбулося літературно-мистецьке свято, присвячене перебуванню в цьому населеному пункті видатної поетеси Лесі Українки // Сумщина. – 2013. – № 21, 29 травня. – С. 10.
 • Горболіс, Л.  “Я так хочу, щоб тут завжди були Мавка і Лукаш…” [Текст] : [про перебування Лесі Українки на Сумщині] / Л. Горболіс // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2006. – № 3. – С. 51–57.
 • Грінка, О.  Леся і Суми [Текст] : що побачила і що вразило українську поетесу в Косівщині / О. Грінка // Панорама. – 2016. – № 36, 31 августа – 7 сентября. – С. В 13.
 • Домчук, М. П.  Леся Українка і Слобожанщина: етнографічний аспект [Текст] / М. П. Домчук // Філологічні науки : збірник наукових праць / [редкол.: В. В. Герман, П. І. Білоусенко, Ю. А. Зацний та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С.Макаренка, 2006. – С. 147–150.
 • Кислиця, П.  Лесин вогонь над Косівщиною [Текст] : [вшанування світлої пам’яті Л. Українки на Сумщині; викладач СумДПУ А. Гризун висловлює свою думку стосовно здобутків поетеси в поетичній драматургії] / П. Кислиця // Літературна Україна. – 2013. – № 31, 15 серпня. – С. 2.
 • Кислиця, П.  Поет національної честі [Текст] : [виповнюється 140 років від дня народження Лесі Українки і 40-ї річниці заснування музею у селі Косівщина під Сумами] / П. Кислиця // Сумщина. – 2011. – № 23/24, 25 лютого. – С. 1, 5.
 • Кумпан, О.  “Весняні співи” у Косівщині [Текст] : [про літературно-мистецьке свято у с. Косівщина на Сумщині, яке присвячене перебуванню тут Лесі Українки] / О. Кумпан // Літературна Україна. – 2013. – № 22, 30 травня. – С. 4.
 • Малюцкая, С.  По вдохновенным Лесиным следам… [Текст] : [музей Л. Украинки в Косовщине] / С. Малюцкая // Ваш шанс. – 2008. – № 4, 23 января. – С. 17 А.
 • Мудрик, П.  “Твоя поетеса була Українкою!” [Текст] : [про Лесю Українку і Сумщину] / П. Мудрик // Суми і сумчани. – 2008. – № 20, 16 травня. – С. 13.
 • Мудрик, П.  Шляхи геніїв перетинаються в Сумах [Текст] : [родини Косачів – (письменниці О. Пчілка, Леся Українка), Чехових – А. П. Чехов та його брат Микола – художник] / П. Мудрик // Суми і сумчани. – 2008. – № 23, 6 червня. – С. 14.
 • П’ятаченко, С. В.  Етнографічні і фольклорно-літературні аспекти перебування Лесі Українки на хуторі Косівщина [Текст] / С. В. П’ятаченко // Історико-краєзнавчі дослідження: традиції та інновації : матеріали II Міжнародної наукової конференції, (24–25 березня 2016 р., м. Суми) / МОН України, Сумська обласна державна адміністрація, Сумська обласна рада ; Український інститут національної пам’яті та ін. ; [за ред. В. С. Бугрія]. – [Суми] : [ФОП Цьома С. П.], [2016]. – Ч. 2. – С. 125–129.
 • П’ятаченко, С. В.  Традиційна народна культура Північної Слобожанщини в рецепціях Лесі Українки [Текст] / С. В. П’ятаченко // Фольклор: мовно-літературні особливості дискурсу : монографія / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [авторський колектив: С. В. П’ятаченко, Н. І. Кириленко, В. В. Герман та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – С. 31–38.
 • Сумщина надихала [Текст] : [видатні особи, що перебували на Сумщині: письменники, художники, педагоги] // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2008. – № 6/8, лютий. – C. 68.
 • Хвостенко, Г.  Ходила Леся Косівщиною… [Текст] : [музей на Сумщині] / Г. Хвостенко // Сумщина. – 2006. – № 23, 25 лютого. – С. 4.